A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 92 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Zsoltár. Ének szombatnapra.

92 Milyen jó dicsérni téged, Örökkévaló,
    milyen jó neked énekelni, Felséges,
hűséges szeretetedről énekelni reggel,
    hűségedet dicsérni éjjel,
tízhúrú hangszerrel, lanttal
    és szép hangú hárfával!

Örülök tetteidnek, Örökkévaló,
    kezed alkotásairól örvendezve énekelek!
Milyen hatalmasak tetteid,
    mélységesek gondolataid!
Az értelmetlenek nem látják,
    az ostobák nem érthetik meg.
Az istentelenek felnőnek, mint a gaz,
    a gonosztevők egy időre virágzanak,
    de mikor eltűnnek, örökre végük van!
De te, Örökkévaló, örökké uralkodsz mindenek fölött!
Ellenségeid mind elpusztulnak,
    bizony, elvesznek örökre!
    A gonosztevők mind szétszóródnak.
10 De engem győzelemre segítesz,
    ahogy a vadbivaly emeli szarvait.
    Megújítod erőmet, olajoddal felfrissítesz.
11 Szemmel tartom azokat, akik vesztemre törnek,
    a gonoszokat,
akik terveket szőnek ellenem,
    jól tudom, mit gondolnak!

12 Akik szeretik az igazságot,
    virágzanak, mint a pálmafa,
magasra növekednek,
    mint a libanoni cédrusok,
13 mert az Örökkévaló házában növekednek,
    Istenünk udvaraiban virágzanak.
14 Még idős korukban is szüntelen teremnek,
    mint a dúslombú fák.
15 Ezzel hirdetik és tanúsítják,
    hogy az Örökkévaló hűséges és igaz![a]
    Kősziklám ő, akiben nincs hamisság!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 92:15 hűséges és igaz Az eredetiben ez egyetlen szó, amelynek további jelentései: egyenes, igazságos, jó, őszinte.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 92 Hungarian Károli (KAR)

92  Zsoltár, ének szombat napra.

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hûséges voltodat.

Tíz húrú hegedûvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.

Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek mûveiben örvendezem.

Mely nagyok Uram a te mûveid, igen mélységesek a te gondolataid!

A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:

Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fû, és virágoznak mind a hamisság cselekedõk, mindörökké elveszszenek õk;

Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!

10 Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, [és ]elszélednek mind a hamisság cselekedõk!

11 De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

12 És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevõkön mulat majd a fülem.

13 Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.

14 Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.

15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;

16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kõsziklám, és hogy nincsen hamisság benne!

Viewing of
Cross references
Footnotes