A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 50 Hungarian Károli (KAR)

50  Asáf zsoltára.
Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétõl lenyugtáig.

A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.

Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztõ tûz van elõtte, s körülte erõs forgószél.

Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:

Gyûjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erõsítik szövetségemet!

És az egek kijelentik az õ igazságát, mert az Isten biró. Szela.

Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.

Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égõáldozataid szüntelen elõttem vannak.

[De] nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;

10 Mert enyém az erdõnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.

11 Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mezõ állatai [tudva vannak] nálam.

12 Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.

13 Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?

14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem.

16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimrõl, és veszed szádra az én szövetségemet?

17 Hiszen te gyûlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!

18 Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.

19 A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot szõ.

20 Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.

21 Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom [azokat.]

22 Értsétek meg ezt, ti Istent felejtõk, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:

23 A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

Zsoltárok 50 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Ászáf zsoltára.

50 Az Örökkévaló, a leghatalmasabb Isten szól:
    szólítja az embereket,
    hívja őket, napkelettől napnyugatig.
A tökéletes szépségű Sionból
    ragyog fel Isten világossága.
Bizony, eljön a mi Istenünk,
    de nem titokban:
előtte tűz pusztít,
    körülötte hatalmas forgószél!
Szólítja a Mennyet és a Földet,
    hívja őket, hogy ítéletet tartson népe fölött:
„Jöjjetek hozzám hűségeseim,
    gyűljetek körém,
akik szövetséget kötöttek velem
    az áldozat által!”

A Menny hirdeti,
    hogy igazságos bíró az Isten! Szela

„Figyelj rám, népem, most én beszélek!
    Izráel népe, most én tanúskodok ellened.
    Isten vagyok, a te Istened.
Nem vádollak áldozataid miatt,
    sem égőáldozataidért,
    amelyek szüntelen előttem vannak.
De nincs szükségem bikákra,
    sem bakokra nyájaidból.
10 Mert enyém minden erdei vad,
    enyém az összes nyáj
    a sok ezer dombon és hegyen!
11 Jól ismerem a hegyek minden madarát,
    enyém az minden mezei vad.
12 Ha megéhezném, nem szólnék neked,
    mert enyém az egész világ,
    és minden, ami benne van.
13 Nem kell nekem bikák húsa,
    s a bakok vérét nem iszom!
14 Adj hálát Istennek,
    ez legyen áldozatod,
s ha ígértél valamit a Felségesnek,
    teljesítsd!
15 Engem hívj segítségül,
    ha bajban vagy,
én majd megszabadítalak,
    te pedig dicsőítesz ezért.”

16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten:
    „Milyen jogon beszélsz rendelkezéseimről,
    hogy mered szövetségemet a szádra venni?!
17 Hiszen utálod,
    ha figyelmeztetlek és fegyelmezlek,
    szavaimat semmibe veszed!
18 Tolvajokkal barátkozol,
    és házasságtörők közé keveredsz.
19 Szád telve gonoszsággal,
    nyelved csalással.
20 Saját testvéredet is elítéled,
    megrágalmazod anyád fiát!
21 Ezt tetted, és én csak hallgattam.
    Azt hitted, olyan vagyok, mint te?![a]
De most szemedre vetem,
    és figyelmeztetlek!
22 Értsétek hát meg mindannyian, amit mondok,
    akik elfelejtkeztek Istenről!
Különben rátok rontok,
    ízzé-porrá zúzlak benneteket,
    és nem lesz, aki megszabadítson kezemből!
23 Aki dicsérettel és hálaadással áldozik,
    az dicsőít engem igazán!
Aki ezen az úton jár,
    az tapasztalja meg Isten szabadító hatalmát!”

Footnotes:

  1. Zsoltárok 50:21 olyan… te Vagy: „hogy az ÉN VAGYOK is olyan, mint te?!”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes