A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 32 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávid tanítása.

32 Boldog, akinek bűneit megbocsátották,
    és vétkeit eltörölték.[a]
Áldott, akit az Örökkévaló felmentett minden vád alól,
    és szellemében nincs hamisság.

Ameddig eltitkoltam bűneimet,
    még csontjaim is kiszáradtak,
    naphosszat segítségért kiáltoztam.
Éjjel-nappal rám nehezedett kezed, Örökkévaló.
    Erőm kiszáradt,
    mint a fű, a tikkasztó, forró nyárban. Szela

De bevallottam neked bűnömet,
    nem takargattam tovább vétkeimet.
Azt mondtam: „Bevallom az Örökkévalónak vétkemet!”
    Te pedig megbocsátottál nekem, Örökkévaló. Szela

Így imádkozzon bocsánatodért
    mindenki, aki a tiéd, Örökkévaló!
Keressen téged, amíg megtalálhat,
    akkor még hatalmas árvíz sem borítja el.
Örökkévaló, te vagy rejtekhelyem,
    körülveszel, és megvédesz engem,
    ezért örvendezek benned! Szela

Az Örökkévaló mondja: „Én magam tanítalak,
    s megvilágítom az utat, amelyen járnod kell.
Figyelemmel kísérlek,
    és tanácsollak, mit tegyél.
Ne légy olyan, mint a ló, vagy az öszvér,
    amely még nincs betanítva,
ezért erővel kell féken tartani,
    másképp nem engedelmeskedik.”

10 A gonoszokat sok fájdalom éri,
    de az Örökkévaló körülveszi jóindulatával,
    aki bízik benne.
11 Örüljetek és vigadjatok az Örökkévalónak, ti igazak!
    Örüljetek mind, igazszívűek!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 32:1 eltörölték Azt is jelenti: „eltakarták” vagy: „engesztelést szereztek érte”. Az áldozatok vérére utal, amely „eltakarta” Isten tekintete elől a bűnt.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 32 Hungarian Károli (KAR)

32  Dávid tanítása.
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.

Boldog ember az, a kinek az Úr bûnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.

Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.

Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerõm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.

Vétkemet bevallám néked, bûnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bûneimnek terhét. Szela.

Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas idõben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak azok el õ hozzá.

Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtõl; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela.

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.

Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, [mert] nem közelít hozzád.

10 Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.

11 Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkûek!

Viewing of
Cross references
Footnotes