A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 144 Hungarian Károli (KAR)

144  Dávidé.
Áldott az Úr, az én kõváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, [s] viadalra az én ujjaimat.

Jóltevõm és megoltalmazóm, mentõváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: õ veti alám népemet.

Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felõle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?

Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.

Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!

Lövelj villámot és hányd szerte õket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket.

Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekbõl, az idegen-fiak kezébõl;

A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze.

Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged;

10 Ki segítséget ád a királyoknak, [s] megmenti Dávidot, az õ szolgáját a gonosz szablyától.

11 Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezébõl, a kiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze.

12 Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nõve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.

13 Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelõinken.

14 Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon.

15 Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az õ Istene.

Zsoltárok 144 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Dávidé.

144 Áldott legyen Kősziklám, az Örökkévaló!
    Ő tanítja kezem hadakozni,
    ujjaimat harcolni.
Szeret és megvéd engem!
    Erős váram ő a hegytetőn,
megmentőm és pajzsom, benne bízom!
    Népemet ő veti uralmam alá.

Örökkévaló, micsoda az ember, hogy törődsz vele?
    Az emberfia, hogy gondod van rá?
Hiszen az ember, mint a tűnő lehelet,
    életének napjai, mint a múló árnyék!

Hajtsd félre az egeket, és szállj le, Örökkévaló!
    Érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Villámaiddal sújts ellenségeimre,
    szórd szét őket,
lődd ki nyilaidat,
    hogy összezavarodjanak!
Nyújtsd le kezed,
    és ments ki a bajból!
Húzz ki ellenségeim tengeréből,
    szabadíts meg az idegenek seregétől,
mert szájuk hazugságot szól,
    jobb kezük gonoszságot művel!

Istenem, új éneket éneklek neked!
    Tízhúrú hárfával dicsérlek téged!
10 A királyok kezedből kapják a győzelmet,
    te szabadítod meg szolgádat,
    Dávidot is a gonoszok kardjától!

11 Szabadíts meg az idegenek seregétől,
    mert szájuk hazugságot szól,
    jobb kezük gonoszságot művel!
12 Fiaink erősek legyenek, mint az ifjan nagyra nőtt facsemeték,
    leányaink, mint a palota gyönyörű faragott oszlopai!
13 Raktáraink legyenek színültig gabonával,
    juhaink szaporodjanak a legelőkön ezerszám!
14 Harcosaink fegyvere legyen erős,
    ellenség ne törhessen városainkba,
    senki ne vonuljon hadba,
    és kiáltás ne legyen utcáinkon!

15 Bizony, áldott az a nép,
    amelynek ilyen jól megy a sora!
Milyen boldog az a nemzet,
    amelynek Istene az Örökkévaló!

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Viewing of
Cross references
Footnotes