Add parallel Print Page Options

Jézus nagyobb Mózesnél

Ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra! Őrá gondoljatok, aki hitünk szerint Isten Apostola és Főpapja. Nektek mondom ezt, szent testvéreim, akiket Isten elhívott. Jézus hűséges volt Istenhez, aki őt elküldte — akárcsak Mózes Isten népe között. Amikor valaki házat épít, akkor jobban megbecsülik az építőt, mint az épületet. Ugyanez a helyzet Jézussal is: sokkal nagyobb tiszteletet érdemel, mint Mózes. Mert minden háznak van építője, de Isten az, aki mindent felépített. Mózes hűségesen szolgált Isten népe között, de csak szolga volt. Az volt a feladata, hogy tanúskodjon azokról, amelyeket Isten csak sokkal később jelentett ki. Krisztus azonban úgy uralkodik Isten családja felett, mint a Fiú. Isten családjának tagjai pedig mi vagyunk — de csak akkor, ha mindvégig megőrizzük Istenbe vetett örömteli bizalmunkat és a reménységünkkel való dicsekedést.

Kik mehetnek be a nyugalom helyére?

Ezért, ahogyan a Szent Szellem mondja:

„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
    ne makacskodjatok,
mint amikor Isten ellen fellázadtatok
    a pusztában, a próbatétel napján,
ahol őseitek próbára tették türelmemet,
    pedig negyven éven keresztül látták tetteimet.
10 Ezért megharagudtam arra a népre, és azt mondtam:
    ezek mindig rosszul gondolkoznak,
    és sohasem értették meg, hogy mit akarok.
11 Haragomban megesküdtem:
    sohasem fognak bemenni nyugalmamba.”[a][b]

12 Vigyázzatok, testvérek! Ne legyen közöttetek senki, akinek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől! 13 Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Biztassátok egymást, amíg még tart a „mai nap”, hogy közületek senki se makacsolja meg magát a bűn hamissága miatt! 14 Mert mi mindannyian részeseivé lettünk Krisztusnak, feltéve, hogy mindvégig szilárdan megtartjuk azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk élt. 15 Az Írás ezt mondja:

„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
    ne makacskodjatok,
    mint amikor Isten ellen fellázadtatok!”[c]

16 Kik voltak azok, akik hallották Isten hangját, mégis fellázadtak ellene? Akiket Mózes kivezetett Egyiptomból! 17 Kikre haragudott Isten negyven éven keresztül? Azokra, akik vétkeztek, és a pusztában haltak meg! 18 Kiknek esküdött meg Isten, hogy sohasem léphetnek be a nyugalmába? Azoknak, akik fellázadtak! 19 Látjuk tehát, hogy ezek a hitetlenségük miatt nem is mehettek be Isten nyugalmába.

Footnotes

  1. Zsidókhoz 3:11 nyugalmamba A nyugalomnak az a helye, amit Isten megígért a népének. Előfordul még a 3:18; 4:3, 6 és 8 versekben is.
  2. Zsidókhoz 3:11 Idézet: Zsolt 95:7–11.
  3. Zsidókhoz 3:15 Idézet: Zsolt 95:7–8.