Add parallel Print Page Options

Isten a Fia által szólt hozzánk

Régen a próféták által szólt Isten az őseinkhez. Sokszor és sokféleképpen megszólította őket. Most, ezekben az utolsó napokban azonban a saját Fián keresztül szólt hozzánk, aki által teremtette a világot, és akinek mindent örökségül adott. Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a Fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza. Hatalmas szavával a Fiú tartja össze és kormányozza az egész világmindenséget. Ő az, aki megtisztított bennünket bűneinktől, s azután a Felséges Isten jobbja felől[a] leült a Mennyben. Isten a Fiának sokkal magasabb rangot és nagyobb hatalmat adott, mint az angyaloknak, ezért a Fiú sokkal feljebb való az angyaloknál.

Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet:

„Te vagy a fiam,
    ma lettem az Édesapád!”,[b]

vagy ezt:

„Apja leszek,
    ő meg a fiam lesz.”[c]

Viszont, amikor Isten behozza elsőszülött Fiát ebbe a világba, így szól róla:

„Imádva boruljanak a Fiú elé
    Isten összes angyalai!”[d]

Az angyalokról pedig ezt mondja Isten:

„Angyalait szelekké[e] teszi,
    szolgáit pedig tűz lángjaivá.”[f]

A Fiúról viszont így beszél:

„Trónod, ó Isten, örökre megmarad,
    igazságos ítéletek által uralkodsz királyságodban.
Szereted az igazságot,
    és gyűlölöd a gonoszt,
ezért öntötte Isten, a te Istened
    az öröm olaját fejedre,
    s ezért emelt a társaid fölé.”[g]

10 Ezt is a Fiúról mondja:

„Kezdetben te alapoztad meg a Földet, Uram,
    és a Menny is a kezed munkája.
11 Azok el fognak tűnni,
    de te örökre megmaradsz.
Azok elhasználódnak, ahogy a ruhák elkopnak,
12     és összehajtod őket, mint a köpenyt.
Azokat újakra fogod cserélni,
    mint az elkopott ruhákat,
de te mindig ugyanaz maradsz,
    életed évei sohasem érnek véget.”[h]

13 Isten nem mondta ezt egyik angyalnak sem:

„Ülj mellém, a jobb oldalamra,
    amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!”[i]

14 Az angyalok mindannyian szellemi lények, akik Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget.

Footnotes

  1. Zsidókhoz 1:3 jobb felől Ez a megtiszteltetés és hatalom helye. A 13. versben is.
  2. Zsidókhoz 1:5 Idézet: Zsolt 2:7.
  3. Zsidókhoz 1:5 Idézet: 2Sám 7:14.
  4. Zsidókhoz 1:6 Idézet az 5Móz 32:43 ókori görög fordításából (Septuaginta). Ugyanez megtalálható a Holt-tengeri tekercsek egyik héber nyelvű kéziratában is.
  5. Zsidókhoz 1:7 szelekké Ez a szó azt is jelenti: „szellemekké”.
  6. Zsidókhoz 1:7 Idézet: Zsolt 104:4.
  7. Zsidókhoz 1:9 Idézet: Zsolt 45:6–7.
  8. Zsidókhoz 1:12 Idézet: Zsolt 102:25–27.
  9. Zsidókhoz 1:13 Idézet: Zsolt 110:1. Szó szerint: „amíg ellenségeidet lábaid alá görbítem, és olyanok lesznek, mint a királyi trón lábtartó zsámolya”.