A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 5Slovo na cestu (SNC)

Tu jsem uviděl, že onen sedící na trůnu má v pravé ruce svitek popsaný z obou stran, zapečetěný sedmi pečetěmi.

Jeden mocný anděl zvolal silným hlasem: "Kdo může rozlomit tyto pečetě a rozvinout ten svitek?"

3-4 Nikde se však nikdo nenašel, kdo by to mohl učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že jsem až plakal.

Ale jeden z těch starců mě potěšil: "Neplač! Ježíš, Lev z Judova kmene, Davidův potomek zvítězil! On proto může rozlomit ty pečetě a svitek rozvinout."

Setřel jsem slzy a vidím, že v kruhu starců, mezi čtyřmi bytostmi u trůnu, stojí Beránek, s jizvami po smrtelných ranách. Na hlavě má znamení plnosti síly a vševědoucnosti Božího Ducha.

Beránek přistoupil až k sedícímu na trůnu a z jeho pravice přijal ten svitek.

Jakmile se to stalo, ty čtyři bytosti a dvacet čtyři starci se mu hluboce uklonili. Každý z nich měl harfu a zlatou nádobu z níž jako vonný dým vystupovaly modlitby věřících.

Začali zpívat novou píseň: "Ty jediný jsi hoden vzít tento zápis a rozlomit pečetě! Vždyť jsi položil svůj život a z otroctví hříchu jsi Bohu vykoupil svou krví lidi všech kmenů, jazyků, tříd i národů.

10 Udělal jsi je Božími králi a knězi na zemi."

11 Tu se k nim připojil obrovský zástup andělů, kteří obklopovali Boží trůn. Byly jich statisíce.

12 Volali: "Obětovanému Beránkovi patří všecka moc, bohatství, moudrost i síla, čest, sláva i dík"

13 A všecko tvorstvo v nebi, na zemi, v hlubinách, v mořích - prostě celý vesmír se rozezvučel: "Bohu na trůnu a Beránkovi díky, čest, sláva a moc na věky věků!

14 Čtyři bytosti kolem trůnu uzavřely chvalozpěvy společným "Amen! "A čtyřiadvacet starců se hluboce poklonilo.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes