A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 21Slovo na cestu (SNC)

21 Pak jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Staré nebe a stará země zmizely. Moře už na nové zemi nebylo.

A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, sestupovat od Boha z nebe, jako když ozdobená nevěsta jde vstříc svému ženichovi.

S trůnu se ozval mohutný hlas: "To je Boží domov s lidmi, Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním. Už nikdy je neopustí

a setře jim každou slzu s očí. Tam už nebude smrt ani nářek ani bolest, protože starý svět zmizel v nenávratnu.

Sedící na trůnu řekl: "Pohleď, všecko tvořím nové." Vybídl mne: "Zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a je možno se na ně plně spolehnout."

A dodal: "Vlastně se již vyplnila. Já jsem začátek i konec všeho. Tomu, kdo žízní, dám zdarma napít z pramene vody života.

Kdo zvítězí, získá všechno. Já budu jeho Bohem a on bude mým synem.

Ale zbabělci, nevěrci, nemravní, cizoložníci, vrazi, šarlatáni, pověrčiví a lháři všeho druhu budou neodvolatelně odsouzeni k sžíravé beznaději a palčivému utrpení. To bude jejich zánik."

Pak ke mně přistoupil jeden z těch sedmi andělů, kteří vylévali posledních sedm pohrom z číší a vyzval mě: "Pojď, ukážu ti Beránkovu nevěstu, jako nastávající choť."

10 Přenesl mne v duchu na vysokou, rozložitou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, které tam sestoupilo od Boha.

11 Boží sláva z něho zářila jak nejdražší drahokam, jako jiskřivý křišťál.

12 Bylo obehnáno vysokou a silnou zdí, ve které bylo dvanáct bran střežených dvanácti anděly, označenými jmény dvanácti kmenů Izraele.

13 Tři brány směřovaly na východ, tři na sever, tři na jih a tři na západ.

14 Městská zeď byla založena na dvanácti kvádrech, které nesly jména dvanácti Kristových apoštolů.

15 Anděl, který se mnou mluvil, měl zlatou tyč a měřil město, jeho hradby i brány v obvyklých lidských mírách.

16 Půdorys toho města tvořil čtverec o straně dvanáct tisíc měr, a tak bylo město i vysoké.

17 Rozměr zdi byl sto čtyřicet čtyři lokty.

18 Hradba byla z jaspisu a samo město z ryzího zlata, ale průhledného jako křišťálové sklo.

19-20 Základy hradeb byly samý drahokam.

21 Dvanáct bran bylo z dvanácti perel, každá z jedné. I ulice toho města byly vydlážděny tím průzračným zlatem.

22 Avšak neviděl jsem tam žádný chrám, protože Bůh a Beránek vládl všude.

23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, protože je osvěcuje Boží sláva a Beránek.

24 Národy nové země budou žít v tomto světle a vládcové mu předají svou moc.

25 Brány toho města budou stále otevřeny, vždyť už nebude noc, ale jenom den.

26-27 Nic nečistého tam nesmí, ani rouhač ani podvodník. Budou tam jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově Knize života.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes