A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 17Slovo na cestu (SNC)

17 Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: "Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami,

se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti."

Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu.

esti.

Na čele měla napsáno jinotajné jméno "Velké město Babylón - matka modloslužebnic a všech ohavností země".

S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše.

Anděl mi řekl: "Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.

Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude.

Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní.

10 Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce.

11 Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.

12 Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou.

13 Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví

14 a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku."

15 Dále mi anděl řekl: "Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny.

16 Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu.

17 To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry.

18 A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes