A A A A A
Bible Book List

Zjevení Janovo 1Slovo na cestu (SNC)

V této knize je zapsáno, co Bůh svěřil Ježíši Kristu o budoucích událostech a co Ježíš odhalil svému služebníku Janovi prostřednictvím anděla.

Jan dosvědčuje, že to všecko viděl a zachytil jako Boží slovo sdělené Ježíšem Kristem.

A tak, jestliže čteš nebo posloucháš toto proroctví, uděláš dobře, když se podle něho zařídíš; začne se totiž plnit už brzo.

Já, Jan, chci nejprve pozdravit adresáty, sedm křesťanských sborů v Malé Asii: Přeji vám potěšení a pokoj od Boha, který je, který byl a který přijde; od Ducha svatého, který zastupuje před Božím trůnem každý váš sbor;

od Ježíše Krista, který za všemi následujícími slovy věrně stojí. Ten, který jako první vstal z mrtvých a je vládcem všech pozemských panovníků, ten nás miluje a prolil svou krev, aby odčinil naše provinění.

Tak nás povýšil na spoluvládce svého království a kněze Boha Otce; jemu patří všecka sláva a moc až na věky. Amen.

On přijde a ujme se vlády nad celou zemí, takže ho všichni uvidí a zděsí se, dokonce i ti, kteří ho zabili. Tak to bude.

Tento Pán říká: "Já jsem začátek i konec - žiji, žil jsem od prvopočátku a bude mi patřit i závěr dějin, protože mám všechnu moc."

Já, váš bratr Jan, spolu s vámi pronásledovaný a s vámi očekávající Kristovo království, byl jsem vyhnán na ostrov Patmos, protože jsem hlásal Boží slovo a svědčil o Ježíši Kristu.

10 A zde jsem byl v duchu přenesen do událostí posledního dění. Zezadu na mne volal hlas, zvučný jako polnice:

11 "Co uvidíš a uslyšíš, zapiš do knihy a pošli to sedmi sborům v Malé Asii - do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sard, Filadelfie a Laodiceje."

12 Otočil jsem se za tím hlasem a uviděl jsem sedm zlatých svícnů.

13 Mezi nimi stála postava podobná Ježíši Kristu, oblečená do dlouhého pláště, sepnutého přes prsa zlatou šerpou.

14 Jeho obličej svítil jako polední slunce a vlasy jako sněhobílá vlna. Oči mu zářily jako oheň

15 a také jeho nohy žhnuly jako rozpálená mosaz. Jeho hlas hřměl jako mořský příboj.

16 V pravé ruce držel sedm hvězd a v ústech měl ostře nabroušený meč.

17 Když jsem ho uviděl, ulekl jsem se a padl před ním na zem. Ale on na mne položil ruku a řekl mi: "Neboj se! To jsem já, První i Poslední.

18 Jsem živ; i když jsem zemřel, teď žiji na věčné věky. Mám klíče od smrti i hrobu.

19 Zapiš všecko, co vidíš a co ti ještě ukáži.

20 Abys dobře rozuměl tomu, co vidíš: Sedm svícnů je sedm sborů; sedm hvězd jsou ti, kteří za ně přede mnou nesou odpovědnost a jsou pod mou ochranou."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes