Add parallel Print Page Options

Boží trón

Potom som videl dokorán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal: Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti!"

Ihneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi,

kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovozelená dúha.

Okolo trónu bolo dvadsaťštyri kresiel a na nich sedelo dvadsaťštyri starcov v bielych rúchach a so zlatými vencami na hlavách.

Z trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo sedem fakieľ, predstavujúcich sedem Božích duchov,

a rozprestieralo sa more trblietavé ako krištáľ. Pri samom tróne a okolo trónu boli štyri živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.

Prvá bytosť vyzerala ako lev, druhá sa ponášala na letiaceho orla.

A každá z tých štyroch bytostí mala šesť krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vo dne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!"

A zakaždým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov,

10 padá tých dvadsaťštyri starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne, a klaňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú:

Tebe, Pane a Bože náš,

patrí všetka sláva, česť i moc!

Ty si stvoril všetko,

z tvojej vôle všetko vzniklo

i trvá."