Add parallel Print Page Options

List do Sárd

Predstavenému zboru v Sardách napíš: Tento odkaz je od toho, kto dáva plnosť Ducha Božieho a kto má sedem hviezd. Viem o všetkom, čo robíte. Máte povesť živého zboru, ale v skutočnosti ste mŕtvi.

Prebuďte sa a posilnite tých, v ktorých zostalo ešte trocha života. Mnohé vaše činy v Božích očiach neobstoja.

Rozpomeňte sa teda, ako ste moje slovo prijali a počuli, zachovávajte ho a robte pokánie. Ak nebudete bdieť, prekvapím vás nečakane ako zlodej. Nebudete ani tušiť, kedy prídem.

Predsa však zostali v Sardách niekoľkí, ktorí si odev nepoškvrnili. Tí budú chodiť so mnou v bielych šatách, lebo sú toho hodní.

Kto zvíťazí, bude oblečený do bielych šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."

List do Filadelfie

Predstavenému zboru vo Filadelfii napíš: Tento odkaz je od Svätého a Pravdivého, ktorý ako potomok Dávidov má kľúč od Božieho kráľovstva. Keď on otvára, nik nezatvorí, a keď on zatvára, nik neotvorí.

Viem o vašich činoch. Otvoril som pred vami dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Hoci nie ste veľmi silní, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje meno.

Pozorujte, čo sa stane. Prídu za vami ľudia, ktorí budú robiť zo seba zbožných ľudí. No budú to luhári, satanovi prisluhovači. Prinútim ich, aby prišli, hlboko sa pred vami poklonili a uznali, že som si vás zamiloval.

10 Pretože ste zachovali moje slovo a vytrvali, aj ja vás zachovám v hodine skúšky, ktorá má prísť na celý svet a preskúša obyvateľov zeme.

11 Prídem čoskoro. Držte sa toho, čo máte, aby vás nik nepripravil o vavrín víťazov.

12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Nikdy už z neho nevyjde; a napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a aj svoje nové meno.

13 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."

List do Laodicey

14 Predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia.

15 Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiežby ste boli jedno alebo druhé!

16 Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst.

17 Hovoríte:Sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovaniahodní, chudobní, slepí a nahí.

18 Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči.

19 Tých, ktorých milujem, karhám a trescem. Spamätajte sa teda a robte pokánie.

20 Pozor! Stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať.

21 Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím Otcom na jeho tróne.

22 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."