Add parallel Print Page Options

Blaženosť nebeského Jeruzalema

22  Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako krištáľ, ktorá vyvierala pri Božom a Baránkovom tróne.

Uprostred mesta na námestí, po oboch brehoch rieky, rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie dvanásťkrát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy.

A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a Baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť,

budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno.

Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom, a budú kraľovať na večné veky.

Záverečné slová

Potom mi anjel povedal: Tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán, Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať.

Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy."

Ja Ján som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal.

Ale on mi povedal: Nerob to! Veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

10 Potom mi povedal: Nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia.

11 Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej, kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane, ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posväcuje.

12 Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil.

13 Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný.

14 Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia, a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta.

15 Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá.

16 Ja Ježiš posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda.

17 Duch aj nevesta volajú: Príď!" A kto počúva, nech povie: Príď!" Kto je smädný, nech príde, kto túži, nech si zadarmo naberie vody života.

18 Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy: Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe.

19 A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.

20 Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: Áno, prídem skoro!"

Áno, príď, Pane Ježišu!

21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.