Add parallel Print Page Options

Morská šelma

13  Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala desať rohov a sedem hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce Boha.

Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.

Jedna z jej hláv akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila.

Celá zem obdivovala šelmu.

Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme, kto sa s ňou odváži bojovať?"

Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť štyridsaťdva mesiacov.

A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku, všetkým, čo bývajú v nebi.

Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom.

A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného Baránka.

Počúvajte pozorne!

10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.

Zemská šelma

11 Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak.

12 Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali.

13 Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí.

14 Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila.

15 Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila, a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche neklaňajú.

16 A núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie.

17 A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami.

18 Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka, a je to číslo 666.