Add parallel Print Page Options

Porazený nepriateľ

12  Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie: žena odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z dvanástich hviezd na hlave.

Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti.

O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie: veľký ohnivý drak so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi a na každej hlave mal korunu so siedmimi diadémami.

Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu.

Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali tisícdvestošesťdesiat dní.

Boj draka na nebi

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anjeli boli v tomto boji porazení

a nemohli už zostať v nebi.

Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

10 A počul som mohutný hlas:

Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha

a vláda jeho Mesiáša,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich vo dne v noci žaloval pred naším Bohom.

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv

a pre svedectvo o ňom.

Nemilovali svoj život tak,

aby sa zľakli smrti.

12 Preto sa radujte, nebesia,

aj vy, čo bývate v nich.

Ale beda zemi a moru.

Vrhol sa na vás diabol a zúri,

lebo vie, ako málo mu zostáva času.

Boj draka na zemi

13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca.

14 Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju, ukrytú pred hadom, budú živiť tri a pol roka.

15 A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla.

16 Ale zem pomohla žene, roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.

17 Tu had v zápale hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi.

18 A drak si zastal na morskom brehu.