Add parallel Print Page Options

Meranie chrámu a dvaja svedkovia

11  Potom som dostal trstinovú mieru, ktorá vyzerala ako prút, a anjel mi povedal: Vstaň a zmeraj Boží chrám aj oltár a zrátaj tých, ktorí sa v ňom klaňajú.

Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto štyridsaťdva mesiacov.

No pošlem ešte svojich dvoch svedkov; oblečení do smútočných šiat budú tisícdvestošesťdesiat dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie."

To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme.

A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť.

Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.

No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije.

Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.

Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú tri a pol dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať.

10 Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si: Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať!"

11 Ale po tri a pol dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza.

12 Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba: Vystúpte sem!" A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov.

13 V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie, desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

14 Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Siedma poľnica

15 Zatrúbil siedmy anjel a celým nebom zazneli mocné hlasy: Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky!"

16 Dvadsiati štyria starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali:

17 Vzdávame ti vďaky,

Pane, Bože všemohúci,

ktorý si a ktorý si bol,

že si sa ujal svojej moci

a začal si kraľovať.

18 Rozzúrili sa národy,

preto tvoj hnev sa obrátil proti nim.

Nastal čas súdiť mŕtvych

a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov,

všetkých, ktorí ti patria

a žijú podľa tvojej vôle,

malých aj veľkých,

a zahubiť tých,

čo pustošia zem."

19 Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. Vzápätí sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobitie.