Add parallel Print Page Options

Anjel s otvorenou knihou

10  Potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom.

V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu

a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov.

Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať, ale hlas z neba mi to zakázal: Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to."

Tu anjel stojaci na mori i na pevnine zdvihol pravú ruku k nebu

a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa zavŕšil.

V dňoch, keď zaznie poľnica siedmeho anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.

Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril: Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi!"

Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: Vezmi si ju a zjedz! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med."

10 Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.

11 Vtedy som počul: Musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom."