A A A A A
Bible Book List

Zakariás 9 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Fenyegető próféciák Izráel szomszédai ellen

Az Örökkévaló üzenete Hadrák földje és annak fővárosa, Damaszkusz ellen. Mert az Örökkévaló szemmel tartja az embereket az egész földön mindenütt, ugyanúgy, mint Izráel törzseit. Ez az üzenet Hamát városa ellen is szól, amely szomszédos Damaszkusszal, meg Tírusz és Szidón ellen is, bármilyen bölcsek is annak lakói.

Várat épített magának Tírusz, és magas kőfallal vette körül. Nagy gazdagságot gyűjtött össze: annyi az ezüstje, mint a por, és aranya, mint a sár. De az Úr bizony megfosztja Tíruszt minden gazdagságától, hajóhadát a tengerbe süllyeszti, a várost pedig tűzzel pusztítja el[a].

Látják ezt Askelón lakói, és megrémülnek. Gáza is megijed, és fájdalmak fogják el. Ekron lakói Tíruszban bíztak, és most keservesen csalódtak. Gázában nem uralkodik többé király, és Askelón trónján senki sem ül. Asdód trónját pedig törvénytelen gyermek foglalja el.

„Bizony, véget vetek a filiszteusok büszkeségének! — mondja az Úr. — Kiveszem szájukból és fogaik közül a bálványoknak áldozott véres húst! Azután, akik a filiszteusok közül megmaradnak, beolvadnak Júda népébe. Olyanok lesznek, mint Júda egyik nemzetsége. Ekron lakói is olyanok lesznek, mint a jebúsziak, akik beolvadtak Júdába. Akkor majd én magam védem meg népemet és földjüket. Nem engedek többé átvonulni rajtuk ellenséges hadsereget, nem foglalja el földjüket többé idegen elnyomó. Most már szemmel tartom, és megőrzöm népemet!”

Nézd, Sion, Királyod jön hozzád!

Teljes szívvel örülj,
    Sion leánya!
Ujjongj Jeruzsálem népe,
    örvendezve kiálts!
Nézd, Királyod jön hozzád!
    Győztes Királyod jön,
    az Igazságos.
Mégis alázatos és szelíd,
    szamárháton ül, nem lovon.
Szamárcsikón jön,
    teherhordó állat csikóján.

10 „Kipusztítok Efraimból
    minden harci szekeret,
kiirtom Jeruzsálemből
    a harci méneket,
    széttöröm az íjakat és a nyilakat!
Királyod békességet hirdet
    a nemzeteknek,
uralma tengertől tengerig ér,
    hatalma az Eufrátesztől
    a föld széléig terjed.”

Megjelenik serege fölött az Örökkévaló

11 „Lásd Sion!
    Veled kötött szövetségemért,
    melyet vérrel pecsételtünk meg,
még foglyaidat[b] is kiszabadítottam
    a száraz sziklabörtönből.[c]
12 Ti száműzöttek és rabok,
    akikben még él a reménység,
jöjjetek vissza,
    hegyen épült erős váratokba!
Most azt hirdetem nektek,
    hogy megáldalak benneteket,
kétszeresen kárpótollak
    minden szenvedésért!
13 Mert megfeszítem íjamat, Júdát,
    kezembe veszem Efraim fiait,
    mint éles nyílvesszőimet.
Bizony, Sion lesz a jó kardom,
    mint a hős kezében fegyvere.
Megforgatom kardomat Jáván[d] fölött,
    megfenyegetem a fiait.”

14 Megjelenik serege fölött az Örökkévaló,
    és villámló nyilait szétrepíti.
Uram, az Örökkévaló megfújja a sófárt,
    és serege rohamra indul,
    mint a délről támadó homokvihar.
15 Megoltalmazza népét az Örökkévaló,
    a Seregek Ura,
hogy földre tiporják ellenségeiket,
    és letapossák a parittyaköveket.
Győztes csatakiáltásuk hangzik,
    mintha bortól lennének ittasak.
Megtelnek a győzelem örömével,
    mint vérrel az áldozati kehely,
    mint az oltár szögletei és árkai.

16 Istenük, az Örökkévaló
    megmenti népét azon a napon,
    mint a pásztor megvédi nyáját.
Népe dicsősége
    úgy ragyog akkor a földön,
mint szikrázó ékkövek
    a királyi koronán.
17 Milyen jó az Örökkévaló hozzánk!
    Milyen nagy dicsősége és szépsége!
Bőven ad nekünk búzát és bort,
    virulnak az ifjak és leányok!

Footnotes:

  1. Zakariás 9:4 A 4. versben leírtak akkor teljesedtek be, amikor Kr.e. 332-ben Nagy Sándor elfoglalta, felgyújtotta, és porig rombolta Tírusz városát.
  2. Zakariás 9:11 foglyaidat Vagyis azokat, akik Izráel népéből fogságban, illetve száműzetésben vannak.
  3. Zakariás 9:11 sziklabörtönből Szklába vájt ciszternákról van szó, amelyeket börtönnek is használtak, amikor nem volt bennük víz.
  4. Zakariás 9:13 Jáván Az Ószövetségben több helyen előfordul (1Móz 10:2, Ézs 66:19), és általában az ókori Görögországot és lakóit jelenti.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes