Add parallel Print Page Options

Làm Ê-phót

(Xuất 28:1-14)

39 Người ta dùng chỉ xanh dương, chỉ tím, và chỉ đỏ thắm may một bộ lễ phục thật trang trọng để dùng khi hành lễ trong Nơi Thánh. Họ may một bộ lễ phục thánh cho A-rôn, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Ông làm chiếc ê-phót bằng vàng, chung với chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn. Họ lấy vàng lá, dát mỏng, cắt thành sợi, rồi thêu với chỉ xanh dương, chỉ tím, và chỉ đỏ thắm trên vải dệt bằng sợi gai mịn, làm thành một tác phẩm rất mỹ thuật. Họ làm hai cầu vai cho ê-phót và nối liền chúng với hai thân ở hai mép. Ðai cột ê-phót cũng được làm bằng các vật liệu đó và với cách đó, tức làm bằng vàng, chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Họ lấy các viên bạch bảo ngọc có vân đã được cắt mài sẵn, gắn vào các khuôn bằng vàng, rồi khắc vào đó theo cách người ta khắc con dấu tên các con trai của I-sơ-ra-ên. Rồi ông gắn các khuôn đó vào hai cầu vai của ê-phót, để làm các viên ngọc tưởng nhớ các con trai của I-sơ-ra-ên, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Làm Túi Ðeo Ngực

(Xuất 28:15-30)

Ông cũng làm túi đeo ngực một cách rất mỹ thuật, như cách làm ê-phót, tức dùng vàng, chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn. Túi ấy hình vuông; túi đeo ngực ấy có hai lớp, chiều dọc một gang tay và chiều ngang một gang tay; cả hai lớp đều như thế. 10 Họ gắn vào đó bốn hàng bửu ngọc. Hàng thứ nhất: hồng bửu ngọc, hoàng bích ngọc, và lam bích ngọc; 11 hàng thứ nhì: lam lục ngọc, lam bảo ngọc, và nguyệt quang ngọc; 12 hàng thứ ba: hoàng hồng ngọc, bạch lục ngọc, và tử bửu ngọc; 13 và hàng thứ tư: lục bích ngọc, bạch bảo ngọc, và lục bửu ngọc. Các viên ngọc ấy được khảm vào những ổ của một khuôn vàng. 14 Có cả thảy mười hai viên ngọc; mỗi viên đều có khắc tên các con trai của I-sơ-ra-ên theo thứ tự. Những viên ngọc đó giống như những con dấu, mỗi viên đều có tên riêng, theo tên mười hai chi tộc.

15 Họ làm những dây chuyền bằng vàng, xoắn lại như kiểu dây thừng, rồi gắn trên túi đeo ngực. 16 Họ làm hai khuôn bằng vàng và hai khoen bằng vàng, rồi gắn hai khoen đó vào hai mép của túi đeo ngực. 17 Họ lấy hai sợi dây chuyền vàng gắn một đầu vào hai khoen ở hai mép của túi đeo ngực. 18 Còn hai đầu kia của hai sợi dây chuyền vàng họ gắn vào phía trước hai khuôn, trên hai cầu vai của ê-phót. 19 Họ làm hai khoen bằng vàng, rồi gắn chúng vào hai mép, bên lớp trong của túi đeo ngực, tức sát với ê-phót. 20 Họ cũng làm hai khoen bằng vàng khác, rồi gắn chúng vào mặt dưới trước của hai cầu vai ê-phót, nơi chỗ giáp mối, bên trên giải nịt vai của ê-phót. 21 Người ta lấy một rẻo vải xanh dương buộc các khoen vàng của túi đeo ngực với những khoen vàng của ê-phót lại với nhau, để túi đeo ngực nằm bên trên đai của ê-phót, và để túi đeo ngực sẽ không rời khỏi ê-phót, y như Chúa đã truyền cho Môi-se.

May Áo Choàng

(Xuất 28:31-35)

22 Ông làm một chiếc áo choàng dệt toàn bằng chỉ xanh dương để mặc bên dưới ê-phót. 23 Ở giữa áo ấy có một lỗ làm cổ để chui đầu vào như áo giáp; xung quanh cổ được viền lại thật chắc để khỏi rách. 24 Phía dưới lai áo người ta làm những trái lựu bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn. 25 Người ta cũng làm những chuông nhỏ bằng vàng ròng, rồi đính chúng vào dưới lai áo, xen kẽ giữa những trái lựu quanh lai áo. Họ đính chúng xen kẽ giữa những trái lựu, 26 cứ một cái chuông thì đến một trái lựu, một cái chuông thì đến một trái lựu, quanh dưới lai áo choàng, để mặc vào khi cử hành thánh lễ, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

May Các Lễ Phục

(Xuất 28:40-43)

27 Họ làm cho A-rôn và các con trai ông những áo lễ dài, dệt bằng vải gai mịn, 28 chiếc mũ tế bằng vải gai mịn, các mão phụng vụ bằng vải gai mịn, các quần đùi bằng vải gai, tức vải do sợi gai mịn dệt lại, 29 và đai lưng bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, thêu cách mỹ thuật trên vải gai mịn, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Làm Thẻ Thánh

(Xuất 28:36-39)

30 Họ làm một thẻ bằng vàng ròng để làm biểu tượng cho sự thánh khiết, rồi khắc trên đó một hàng chữ như cách khắc con dấu rằng, “Thánh cho Chúa.” 31 Rồi họ dùng một sợi dây làm bằng chỉ xanh dương buộc thẻ đó trên mũ tế, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

Công Việc Ðược Hoàn Tất

(Xuất 35:10-19)

32 Như vậy mọi công việc xây dựng Ðền Tạm, tức Lều Hội Kiến, đã hoàn tất. Dân I-sơ-ra-ên đã làm mọi việc y như Chúa đã truyền cho Môi-se. 33 Ðoạn họ trình cho Môi-se mọi vật họ đã làm cho Ðền Tạm: cái lều và mọi dụng cụ cho lều, các móc, các tấm ván tường, các thanh ngang, các cây trụ, các đế trụ, 34 tấm bạt che bên trên bằng da chiên nhuộm đỏ, tấm bạt làm bằng da thượng hạng để che bên trên tấm ấy, bức màn, 35 Rương Giao Ước, các đòn khiêng, và Nắp Thi Ân, 36 bàn thờ dâng bánh, các dụng cụ của bàn thờ, và Bánh Hằng Hiến, 37 cây đèn bằng vàng ròng, các đèn vàng gắn trên cây đèn, mọi dụng cụ cho cây đèn, và dầu thắp đèn, 38 bàn thờ bằng vàng, dầu dùng cho phép xức dầu, và hương thơm, tấm màn chắn nơi cửa vào lều, 39 bàn thờ bằng đồng, rá lưới bằng đồng, các đòn khiêng, và mọi dụng cụ cho bàn thờ đó, cái đỉnh đồng và đế đỉnh, 40 các tấm màn làm tường vải che quanh sân, các cây cột, các đế cột, tấm màn chắn nơi cổng vào sân đền, các dây thừng, các cây cọc, và mọi dụng cụ cần thiết cho sự phụng vụ trong Ðền Tạm, tức Lều Hội Kiến, 41 các lễ phục may tuyệt khéo dùng cho sự phụng vụ trong Nơi Thánh, tức bộ lễ phục thánh cho Tư Tế A-rôn, các bộ lễ phục cho các con trai ông để họ mặc vào khi thi hành chức vụ tư tế. 42 Dân I-sơ-ra-ên đã hoàn tất mọi công việc như Chúa đã truyền cho Môi-se. 43 Khi Môi-se thấy họ đã thực hiện xong mọi việc như Chúa đã truyền, ông chúc phước cho họ.