Add parallel Print Page Options

Luật Ngày Sa-bát

35 Môi-se tập họp toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên lại và nói với họ, “Ðây là những điều Chúa truyền anh chị em phải làm:

Ðối với anh chị em, ai nấy sẽ làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy sẽ là một ngày thánh, một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn dành cho Chúa; hễ ai làm việc gì trong ngày ấy sẽ bị xử tử. Anh chị em không được nổi lửa tại nơi mình ở trong ngày Sa-bát.”

Kêu Gọi Xây Dựng Ðền Tạm

(Xuất 25:1-9)

Môi-se nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên, “Ðây là điều Chúa đã truyền: Hãy lấy những gì anh chị em có dâng lên Chúa. Ai có lòng rộng rãi, hãy mang đến dâng lên Chúa vàng, bạc, đồng, chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên nhuộm đỏ, da thú thượng hạng,[a] gỗ si-tim, dầu thắp đèn, các hương liệu để làm dầu dùng cho phép xức dầu và để chế tạo hương thơm thánh, bạch bảo ngọc, và các thứ ngọc để gắn trên ê-phót và trên túi đeo ngực.

10 Xin tất cả những ai tài giỏi giữa anh chị em đến và làm mọi điều Chúa đã truyền, tức xây dựng Ðền Tạm, 11 gồm cái lều và các tấm bạt, các móc, các tấm ván, các thanh ngang, các trụ cột, và các đế trụ, 12 Rương Thánh và các đòn khiêng, Nắp Thi Ân, bức màn che Nơi Chí Thánh, 13 cái bàn, với các đòn khiêng, các đồ phụ tùng, Bánh Hằng Hiến, 14 thân cây đèn và các đồ phụ tùng, các đèn vàng, dầu thắp đèn, 15 bàn thờ dâng hương, các đòn khiêng, dầu dùng cho phép xức dầu, hương thơm thánh, tấm màn che cửa Ðền Tạm, 16 bàn thờ dâng của lễ thiêu với cái rá lưới đồng, các đòn khiêng và mọi đồ phụ tùng, cái đỉnh đồng và chân đỉnh, 17 các tấm màn che chung quanh sân, các cây cột và các đế cột, tấm màn che nơi cổng sân đền, 18 các cọc để căng Ðền Tạm, các cọc để dựng các màn che chung quanh sân đền, các dây thừng đi chung với các cọc ấy, 19 các bộ lễ phục may đặc biệt để hành lễ trong Nơi Thánh, tức các lễ phục cho Tư Tế A-rôn và các lễ phục cho các con trai ông để họ mặc khi thi hành chức vụ tư tế.”

Dâng Hiến Ðể Xây Dựng Ðền Tạm

(Xuất 39:32-43)

20 Bấy giờ toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên rời khỏi Môi-se và lui về. 21 Sau đó họ trở lại, những người được cảm động trong lòng, những người có nhiệt tâm, đều mang đến dâng lên Chúa những lễ vật để xây dựng Lều Hội Kiến, để làm mọi thứ liên quan đến lều ấy, và để may những bộ lễ phục thánh. 22 Vậy họ đến, nam lẫn nữ; tất cả những người có lòng nhiệt thành đều mang đến nào là trâm cài tóc, vòng đeo tai, nhẫn, kiềng, và mọi thứ khác; ai nấy đều mang đến dâng lên Chúa một của lễ bằng vàng. 23 Những ai có chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên nhuộm đỏ, hay da thú thượng hạng đều đem đến dâng. 24 Người nào có bạc hay đồng đều đem đến dâng lên Chúa. Những ai có gỗ si-tim và nghĩ có thể dùng được việc chi cho lều thánh đều mang đến dâng. 25 Tất cả những phụ nữ khéo tay kéo chỉ dệt vải thì dâng công làm những tấm vải bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải gai mịn. 26 Tất cả những phụ nữ được cảm động trong lòng đã dâng tài kéo sợi của mình để làm những sợi bằng lông dê. 27 Còn những người lãnh đạo thì mang đến bạch bảo ngọc và các thứ ngọc để gắn trên ê-phót và trên túi đeo ngực, 28 các hương liệu để làm dầu thắp đèn, dầu dùng cho phép xức dầu, và hương thơm thánh. 29 Tất cả dân I-sơ-ra-ên, bất luận nam hay nữ, hễ ai được thúc giục trong lòng muốn mang đến món gì để thực hiện công việc Chúa đã cậy Môi-se truyền phải làm, đều tự nguyện mang lễ vật đến dâng lên Chúa.

Bê-xanh-ên và Ô-hô-li-áp

(Xuất 31:1-11)

30 Bấy giờ Môi-se nói với dân I-sơ-ra-ên, “Nầy, Chúa đã gọi đích danh Bê-xanh-ên con trai U-ri, cháu Hu-rơ, trong chi tộc Giu-đa. 31 Ngài đã ban cho ông ấy đầy dẫy Thần của Ðức Chúa Trời để ông ấy thành một người khôn ngoan, thông minh, và có kiến thức trong mọi lãnh vực của ngành chế tạo, 32 hầu ông ấy phác họa những tác phẩm nghệ thuật, rồi làm những đồ vật bằng vàng, bằng bạc, và bằng đồng, 33 luôn cả việc cắt mài ngọc để khảm vào khuôn, chạm khắc gỗ, và mọi công việc đòi hỏi kỹ năng. 34 Ngài cũng đã ban cho ông ấy và Ô-hô-li-ba con trai A-hi-sa-mách trong chi tộc Ðan khả năng dạy bảo người khác. 35 Ngài đã ban cho họ tài năng để thực hiện mọi công việc của thợ chạm khắc, thợ vẽ kiểu, thợ thêu các thứ chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải gai mịn, hoặc các công việc của thợ dệt; nói chung là tất cả những công việc đòi hỏi người có đầu óc nghệ thuật suy nghĩ rồi vẽ kiểu ra làm.

Footnotes

  1. Xuất Hành 35:7 Hebrew (MT) không rõ nghĩa; ctd: da dê hay da cá heo