Add parallel Print Page Options

Bàn Thờ Dâng Của Lễ Thiêu

(Xuất 38:1-7)

27 Ngươi hãy làm một bàn thờ bằng gỗ si-tim, chiều dọc hai mét rưỡi, chiều ngang hai mét rưỡi, tức bàn thờ có mặt hình vuông, và chiều cao một mét rưỡi.[a] Ở bốn góc bàn, ngươi sẽ làm bốn cái sừng. Các sừng của bàn thờ sẽ dính liền một khối với bàn thờ. Sau đó ngươi sẽ lấy đồng bọc bàn thờ ấy lại. Ngươi hãy làm các thùng đựng tro, các xẻng, các thùng nước, các chĩa, và các khay. Ngươi hãy làm tất cả các dụng cụ ấy bằng đồng. Ngươi hãy làm một rá lưới bằng đồng. Ngươi hãy làm ở bốn góc rá lưới ấy bốn chiếc khoen bằng đồng. Ngươi hãy treo rá lưới ấy trong bốn chân bàn thờ, bên dưới đường viền quanh bàn thờ, nằm ở khoảng giữa chiều cao của bàn thờ. Ngươi hãy làm những đòn khiêng bàn thờ bằng gỗ si-tim, rồi lấy đồng bọc lại. Các đòn khiêng sẽ được xỏ vào các khoen, như vậy các đòn khiêng sẽ nằm hai bên bàn thờ khi bàn thờ được khiêng đi. Ngươi hãy làm bàn thờ rỗng bên trong, dùng ván đóng lại. Ngươi[b] sẽ làm bàn thờ ấy theo như kiểu ngươi đã được chỉ vẽ trên núi.

Sân Ðền Tạm

(Xuất 38:9-20)

Ngươi hãy làm một bức tường bằng màn để che chung quanh sân Ðền Tạm.[c] Về phía nam của sân đền, ngươi sẽ treo những tấm màn dệt bằng sợi gai mịn, chiều dài phía đó là năm mươi mét.[d] 10 Hai mươi cây cột treo màn và hai mươi đế cột sẽ làm bằng đồng, nhưng các móc và các thanh ngang làm bằng bạc. 11 Ở phía bắc cũng vậy, các tấm màn nối lại dài năm mươi mét,[e] hai mươi cây cột và hai mươi đế cột đều làm bằng đồng, nhưng các móc và các thanh ngang sẽ làm bằng bạc. 12 Về chiều rộng của sân đền, các tấm màn nối lại ở phía tây sẽ dài hai mươi lăm mét,[f] với mười cây cột và mười đế cột. 13 Còn chiều rộng của sân đền về phía đông, tức mặt tiền của Ðền Tạm, sẽ là hai mươi lăm mét.[g] 14 Các màn che bên nầy là bảy mét rưỡi,[h] với ba cây cột và ba đế cột. 15 Các màn che bên kia cũng bảy mét rưỡi,[i] với ba cây cột và ba đế cột. 16 Còn cổng vào sân đền được làm bằng một tấm màn rộng mười mét;[j] màn ấy sẽ được làm bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn. Các thợ đan thêu sẽ làm tấm màn ấy. Màn ấy sẽ được treo trên bốn cây cột dựng trên bốn đế cột. 17 Tất cả các cột chung quanh sân đền sẽ được nối kết với nhau bằng những thanh ngang bằng bạc, có những móc bằng bạc, và các đế cột bằng đồng. 18 Chiều dài của sân đền là năm mươi mét, chiều rộng hai mươi lăm mét, và chiều cao hai mét rưỡi.[k] Sân đền sẽ được che bằng những tấm màn dệt bằng sợi gai mịn, và được treo trên những cột có đế bằng đồng. 19 Tất cả những vật dụng trong Ðền Tạm, tất cả những cọc dùng để căng Ðền Tạm và những cọc để dựng màn che quanh sân đền đều làm bằng đồng.

Dầu Thắp Ðèn

(Lê 24:1-4)

20 Ngươi hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên mang dầu ép ra từ trái ô-liu đến để làm dầu thắp đèn, hầu giữ đèn được thắp sáng luôn. 21 Trong Lều Hội Kiến,[l] bên ngoài bức màn treo phía trước Rương[m] Giao Ước, A-rôn và các con ông có phận sự giữ cho đèn luôn luôn sáng trước mặt Chúa, từ chiều tối cho đến sáng. Ðó là quy luật đời đời mà dân I-sơ-ra-ên phải giữ trải qua các thế hệ.

Footnotes

 1. Xuất Hành 27:1 nt: dọc 5 cubits, ngang 5 cubits, cao 3 cubits
 2. Xuất Hành 27:8 nt: Chúng
 3. Xuất Hành 27:9 nt: Ngươi hãy làm sân Ðền Tạm
 4. Xuất Hành 27:9 nt: 100 cubits
 5. Xuất Hành 27:11 nt: 100 cubits
 6. Xuất Hành 27:12 nt: 50 cubits
 7. Xuất Hành 27:13 nt: 50 cubits
 8. Xuất Hành 27:14 nt: 15 cubits
 9. Xuất Hành 27:15 nt: 15 cubits
 10. Xuất Hành 27:16 nt: 20 cubits
 11. Xuất Hành 27:18 nt: 100 cubits, 50 cubits, 5 cubits
 12. Xuất Hành 27:21 tức trong Ðền Tạm hay Lều Tạm
 13. Xuất Hành 27:21 Trong nguyên tác chỉ ghi “Giao Ước.” Chữ “Rương” được hiểu ngầm.