A A A A A
Bible Book List

Xabaquuq 2 Somali Bible (SOM)

Meeshayda aan wax ka dhawro ayaan istaagi doonaa, qalcaddana waan isa saari doonaa, waanan u fiirin doonaa bal waxa uu igula hadli doono, iyo waxa aan uga jawaabi doono cabashadayda.

Jawaabtii Rabbiga

Oo Rabbigu wuu ii jawaabay, oo wuxuu igu yidhi, Waxa lagu tusay qor, oo looxyo ku caddee, si kii akhristaaba u ordo. Waayo, wixii lagu tusay waa weli, oo waxay iman doonaan wakhtigii la yidhi, wayna u degdegaan ugudambaysta, oo innaba been ma sheegi doonaan. In kastoo ay raagaan waa inaad sugtaa, maxaa yeelay, sida xaqiiqada ah way noqon doonaan, oo innaba ma raagi doonaan. Bal eega, kan madaxa weynaaday naftiisii way kibirtay, oo ma toosna, laakiinse kii xaq ahu rumaysadkiisa buu ku noolaan doonaa. Haah, oo weliba khamrigu wax buu khiyaanaa, oo nin isla weynu gurigiisa kuma xasillo. Wuxuu xiisihiisa u ballaadhiyaa sida She'ool oo kale, oo isagu waa sida geerida oo kale oo innaba lama dherjin karo, laakiinse wuxuu soo urursadaa quruumaha oo dhan, oo wuxuu isu geeystaa dadyowga oo dhan. Kuwan oo dhammu sow isaga kuma halqabsan doonaan? Oo sow maahmaahyo kuma quudhsan doonaan? Waxay odhan doonaan, Waxaa iska hoogay kan urursada wax uusan isagu lahayn! Bal ilaa goorma? Waxaa iska hoogay kan rahaamado isku rara! Kuwii ku qaniini lahaa sow haddiiba ma kici doonaan? Oo kuwii ku dhibi lahaa sow ma toosi doonaan? Oo adna booli baad iyaga u noqon doontaa. Quruumo badan baad dhacday, haddaba sidaas daraaddeed dadyowga intooda hadhay oo dhammu aday ku dhici doonaan, taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis, iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba.

Waxaa iska hoogay kii faa'iido shar ah reerkiisa u soo urursada si uu buulkiisa uga dhisto meel sare oo uu gacanta sharka uga samatabbaxo! 10 Dadyowga badan oo aad baabbi'isay daraaddood waxaad reerkaagii ugu arrimisay ceeb, oo waxaad ku dembaabtay naftaadii. 11 Waayo, dhagax baa ka qaylin doona derbiga dhexdiisa, oo loox alwaaxda ku dhex jira ayaa u jawaabi doona.

12 Waxaa iska hoogay kii magaalo dhiig ku dhisa, oo magaalo xumaan ku adkeeya! 13 Bal eeg in dadku ay dabka aawadiis u hawshoodaan, oo quruumuhuna ay waxtarla'aan isu daaliyaan sow ma aha mid Rabbiga ciidammada xaggiisa ka timid? 14 Waayo, sida biyuhu badda u daboolaan oo kale ayaa dhulka waxaa ka buuxsami doona aqoonta sharafta Rabbiga.

15 Waxaa iska hoogay kaaga deriskiisa khamri cabsiiya, oo cadho ugu shuba, oo weliba u sakhraamiya si uu cawradooda u fiirsada aawadeed! 16 Adigu intaad sharaf heli lahayd waxaa ka buuxsantay ceeb, oo weliba adiguna khamri cab, oo waxaad noqotaa sida mid buuryaqab ah. Rabbiga gacantiisa midig koobka ku jira adiguu kugu soo rogman doonaa, oo sharaftaadana waxaa ku dhici doonta ceeb xun. 17 Waayo, waxaa ku dabooli doona dulmigii Lubnaan lagu sameeyey, iyo halligaaddii ku dhacday xayawaankii iyaga ka cabsiiyey, taasuna waa dhiiggii dadka daraaddiis, iyo dulmigii lagu sameeyey dalka iyo magaalada iyo inta dhex deggan oo dhanba.

18 Bal muxuu taraa sanamka xardhan, oo muxuu kii sameeyey u xardhay? Oo muxuu taraa sanamka la shubay oo ah macallinka beenta bara, oo kii sameeyey muxuu haddana isugu halleeyaa, waayo, waa sanamyo carrab la'. 19 Waxaa iska hoogay kii qoriga ku yidhaahda, Toos! oo dhagax carrab la' ku yidhaahda, Sara joogso! Kanu miyuu wax bari doonaa? Bal eega, waxaa lagu dahaadhay dahab iyo lacag, laakiinse innaba neefu kuma jirto. 20 Laakiinse Rabbigu waa ku jiraa macbudkiisa quduuska ah, haddaba inta dhulka joogta oo dhammu ha ku hor aamuseen.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Habakkuk 2 New International Version (NIV)

I will stand at my watch
    and station myself on the ramparts;
I will look to see what he will say to me,
    and what answer I am to give to this complaint.[a]

The Lord’s Answer

Then the Lord replied:

“Write down the revelation
    and make it plain on tablets
    so that a herald[b] may run with it.
For the revelation awaits an appointed time;
    it speaks of the end
    and will not prove false.
Though it linger, wait for it;
    it[c] will certainly come
    and will not delay.

“See, the enemy is puffed up;
    his desires are not upright—
    but the righteous person will live by his faithfulness[d]
indeed, wine betrays him;
    he is arrogant and never at rest.
Because he is as greedy as the grave
    and like death is never satisfied,
he gathers to himself all the nations
    and takes captive all the peoples.

“Will not all of them taunt him with ridicule and scorn, saying,

“‘Woe to him who piles up stolen goods
    and makes himself wealthy by extortion!
    How long must this go on?’
Will not your creditors suddenly arise?
    Will they not wake up and make you tremble?
    Then you will become their prey.
Because you have plundered many nations,
    the peoples who are left will plunder you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

“Woe to him who builds his house by unjust gain,
    setting his nest on high
    to escape the clutches of ruin!
10 You have plotted the ruin of many peoples,
    shaming your own house and forfeiting your life.
11 The stones of the wall will cry out,
    and the beams of the woodwork will echo it.

12 “Woe to him who builds a city with bloodshed
    and establishes a town by injustice!
13 Has not the Lord Almighty determined
    that the people’s labor is only fuel for the fire,
    that the nations exhaust themselves for nothing?
14 For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord
    as the waters cover the sea.

15 “Woe to him who gives drink to his neighbors,
    pouring it from the wineskin till they are drunk,
    so that he can gaze on their naked bodies!
16 You will be filled with shame instead of glory.
    Now it is your turn! Drink and let your nakedness be exposed[e]!
The cup from the Lord’s right hand is coming around to you,
    and disgrace will cover your glory.
17 The violence you have done to Lebanon will overwhelm you,
    and your destruction of animals will terrify you.
For you have shed human blood;
    you have destroyed lands and cities and everyone in them.

18 “Of what value is an idol carved by a craftsman?
    Or an image that teaches lies?
For the one who makes it trusts in his own creation;
    he makes idols that cannot speak.
19 Woe to him who says to wood, ‘Come to life!’
    Or to lifeless stone, ‘Wake up!’
Can it give guidance?
    It is covered with gold and silver;
    there is no breath in it.”

20 The Lord is in his holy temple;
    let all the earth be silent before him.

Footnotes:

  1. Habakkuk 2:1 Or and what to answer when I am rebuked
  2. Habakkuk 2:2 Or so that whoever reads it
  3. Habakkuk 2:3 Or Though he linger, wait for him; / he
  4. Habakkuk 2:4 Or faith
  5. Habakkuk 2:16 Masoretic Text; Dead Sea Scrolls, Aquila, Vulgate and Syriac (see also Septuagint) and stagger
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes