Add parallel Print Page Options

I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðược Tái Lập

10 Cầu xin Chúa ban cơn mưa vào cuối mùa mưa,
Vì chỉ Chúa là Ðấng tạo nên các đám mây phát ra chớp nhoáng,
Là Ðấng ban mưa xuống cho muôn loài,
Ðể mỗi cánh đồng được đượm nhuần mưa móc.

“Khá biết rằng các thần tượng chỉ nói xằng nói bậy;
Bọn chiêm tinh nói điêu rằng chúng đã thấy nọ thấy kia;
Những điềm chúng kể toàn là những điều bịa đặt;
Lời chúng an ủi thật rỗng tuếch làm sao.
Vì thế dân đã sống như đàn chiên bơ vơ lạc lõng;
Chúng gặp các khó khăn vì không có người chăn.
Cơn giận của Ta bừng lên đối với bọn chăn chiên ấy;
Ta sẽ phạt những người lãnh đạo[a] của chúng,
Chúa các đạo quân đã thăm viếng đàn chiên của Ngài, nhà Giu-đa;
Ngài sẽ dẫn chúng như dẫn một chiến mã oai hùng xông ra chiến trận.

Từ nhà ấy sẽ cho ra viên đá góc nhà;
Từ nhà ấy sẽ cho ra cọc trại;
Từ nhà ấy sẽ cho ra cây cung trận;
Từ nhà ấy sẽ cho ra mọi người lãnh đạo.
Chúng sẽ trở nên như những tráng sĩ oai hùng;
Khi xung trận, chúng sẽ giày đạp quân thù như đạp bùn ở ngoài đường;
Chúng sẽ chiến đấu, vì Chúa ở với chúng;
Chúng sẽ làm kỵ binh của địch quân phải rối loạn tan hàng.

Ta sẽ làm vững mạnh nhà Giu-đa;
Ta sẽ cứu nhà Giô-sép;
Ta sẽ đem chúng trở về,
Vì Ta thương xót chúng.
Chúng sẽ trở nên như chưa từng bị Ta bỏ bao giờ,
Vì Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng;
Ta sẽ nghe những lời chúng kêu cầu.
Ép-ra-im sẽ trở nên như một trang dũng sĩ;
Lòng chúng sẽ vui như ngây ngất rượu nồng;
Con cái chúng sẽ thấy và vui cười ngặt nghẽo;
Lòng chúng sẽ hớn hở trong Chúa.

Ta sẽ huýt gió tập họp chúng lại,
Vì Ta sẽ cứu chuộc chúng;
Và chúng sẽ gia tăng đông đúc như trước kia.
Dù Ta rải chúng ra giữa các dân các nước;
Từ những xứ xa xăm chúng vẫn nhớ đến Ta;
Ở những nơi đó chúng sẽ nuôi các con cái chúng;
Rồi một ngày kia chúng sẽ trở về.
10 Ta sẽ mang chúng về từ đất Ai-cập;
Ta sẽ tụ tập chúng về từ xứ A-sy-ri;
Ta sẽ đem chúng đến định cư ở Ghi-lê-át và Li-băng,
Cho đến khi không còn chỗ nào cho chúng ở.
11 Ta[b] sẽ đưa dắt chúng vượt qua đại dương gian khó;
Ta sẽ đánh tan những đợt ba đào;
Các nguồn nước của Sông Nin[c] sẽ tắt nghẽn và bày lòng sông cạn khô;
Niềm kiêu hãnh của A-sy-ri sẽ bị hạ xuống;
Cây vương trượng của Ai-cập sẽ vĩnh viễn giã từ.
12 Ta sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh trong Chúa;
Nhờ danh Ngài chúng sẽ đi lại tự do,”
Chúa phán.

Footnotes

  1. Xa-cha-ri 10:3 nt: những con dê đực đầu đàn
  2. Xa-cha-ri 10:11 nt: Nó sẽ vượt qua đại dương.., nó sẽ ..
  3. Xa-cha-ri 10:11 nt: Sông