A A A A A
Bible Book List

Xa-cha-ri 1Bản Dịch 2011 (BD2011)

Kêu Gọi I-sơ-ra-ên Ăn Năn

Vào tháng thứ tám, năm thứ hai[a] của triều đại Ða-ri-út,[b] lời của Chúa đến với Tiên Tri Xa-cha-ri con của Bê-rê-ki-a, con của I-đô, rằng, Chúa rất giận tổ tiên các ngươi. Vậy ngươi hãy nói với chúng, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Hãy trở lại với Ta,” Chúa các đạo quân phán, “thì Ta trở lại với các ngươi,” Chúa các đạo quân phán. “Ðừng giống như tổ tiên các ngươi, những người các tiên tri ngày trước đã rao báo rằng, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy: Bây giờ các ngươi hãy lìa bỏ các đường lối gian ác và các việc làm gian ác của các ngươi mà trở lại.’ Nhưng chúng chẳng nghe và cũng chẳng quan tâm gì đến Ta,”’ Chúa phán. “Tổ tiên các ngươi bây giờ đâu rồi? Các tiên tri nữa, chúng có sống mãi không? Còn những lời Ta và các luật lệ Ta mà Ta đã truyền cho các tôi tớ Ta, các tiên tri, chẳng phải chúng thảy đều ứng nghiệm trên tổ tiên các ngươi sao? Này chúng đã ăn năn và nói, ‘Những gì Chúa các đạo quân phán về việc Ngài sẽ làm cho chúng tôi tùy theo các đường lối và các việc làm của chúng tôi, Ngài đã làm đúng như vậy.’”

Khải Tượng Thứ Nhất: Các Kỵ Mã

Ngày hai mươi bốn, tháng mười một, tức tháng Sê-bát, trong năm thứ hai[c] của triều đại Ða-ri-út, lời của Chúa đến với Tiên Tri Xa-cha-ri con của Bê-rê-ki-a, con của I-đô, như sau:

Trong ban đêm tôi thấy một khải tượng: Này, một người cỡi một con ngựa tía. Người ấy đứng giữa các cây sim trong một thung lũng hẹp. Sau lưng người ấy có các ngựa tía, ngựa nâu, và ngựa trắng. Tôi hỏi, “Thưa ngài, những người cỡi các ngựa nầy có ý nghĩa gì?”

Vị thiên sứ nói với tôi và bảo tôi, “Ta sẽ tỏ cho ngươi biết những người cỡi ngựa nầy có ý nghĩa gì.”

10 Người đứng giữa các cây sim trả lời và nói với tôi, “Ðây là những người Chúa đã sai đi tới đi lui khắp thế gian.”

11 Những vị ấy thưa với vị thiên sứ của Chúa đang đứng giữa các cây sim, “Chúng tôi đã đi tới đi lui khắp thế gian, và này, cả thế gian đều yên tĩnh và an ổn.”

12 Bấy giờ vị thiên sứ của Chúa nói, “Lạy Chúa các đạo quân, Ngài còn giận cho đến bao lâu nữa mà không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa, những nơi đã làm Ngài giận đến bảy mươi năm rồi?”

13 Chúa đáp lời vị thiên sứ đã nói với tôi bằng những lời chan chứa tình thương và đầy an ủi. 14 Bấy giờ vị thiên sứ đã nói với tôi bảo tôi, “Ngươi hãy lớn tiếng công bố rằng, ‘Chúa các đạo quân phán: Vì yêu Giê-ru-sa-lem và Si-ôn, Ta đã nổi ghen dữ dội. 15 Nhưng bây giờ Ta rất giận các nước đang được yên ổn, vì Ta chỉ giận một chút nhưng chúng đã lợi dụng biến thành thảm họa.” 16 Vì vậy Chúa phán, “Ta sẽ trở lại thăm viếng Giê-ru-sa-lem với lòng thương xót. Nhà Ta sẽ được xây lại tại đó. Thước dây sẽ được giăng ra để đo khắp Giê-ru-sa-lem cho việc tái thiết,’” Chúa các đạo quân phán.

17 “Ngươi hãy công bố thêm, ‘Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Các thành của Ta sẽ đầy tràn của cải. Chúa sẽ lại an ủi Si-ôn, và Ngài sẽ tiếp tục chọn lại Giê-ru-sa-lem.”’”

Khải Tượng Thứ Nhì: Các Sừng và Các Thợ Rèn

18 Bấy giờ tôi nhìn lên và thấy, này, có bốn cái sừng. 19 Tôi thưa với vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, các sừng nầy có ý nghĩa gì?”

Vị thiên sứ ấy trả lời tôi, “Ðây là các sừng đã húc Giu-đa, I-sơ-ra-ên, và Giê-ru-sa-lem văng tứ tán.”

20 Sau đó Chúa chỉ cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 21 Tôi hỏi, “Họ đến để làm gì vậy?”

Vị thiên sứ ấy trả lời, “Các sừng nầy đã húc tung Giu-đa ra khắp nơi, khiến không ai ngóc đầu lên được. Nhưng các thợ rèn nầy đến để gây kinh hoàng cho chúng. Họ sẽ triệt hạ các sừng của các nước đã cất sừng lên húc tung xứ Giu-đa, khiến dân của nó phải bị tản lạc.”

Footnotes:

  1. Xa-cha-ri 1:1 Khoảng tháng 10-11 năm 520 T.C.
  2. Xa-cha-ri 1:1 Darius Hystaspes, vua Ba-tư, trị vì từ 522-484 T.C.
  3. Xa-cha-ri 1:7 Tức ngày 15 tháng 2 năm 519 T.C.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes