Add parallel Print Page Options

Det sjunde sigillet bryts. De sju trumpeterna

När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i ungefär en halvtimme. Sedan fick jag se de sju änglarna som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.

En annan ängel kom och ställde sig vid altaret med en rökelseskål av guld, och han fick mycket rökelse. Den skulle han offra på altaret av guld framför tronen, tillsammans med de heligas böner. Och röken från rökelsen, tillsammans med de heligas böner, steg upp inför Gud från ängelns hand.[a]

Ängeln fyllde sedan rökelseskålen med eld från altaret, och kastade ner den på jorden. Det började blixtra och mullra av åska, och det blev jordbävning.

Sex änglar blåser i sina trumpeter

Sedan gjorde sig de sju änglarna beredda att blåsa i sina sju trumpeter.

Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. En tredjedel av jorden brändes upp, och en tredjedel av alla träd brann upp, och allt grönt gräs brändes upp.

Sedan blåste den andra ängeln i sin trumpet, och då kastades något som såg ut som ett stort brinnande berg ner i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt levande i havet dog, och alla fartyg gick under. 10 Den tredje ängeln blåste nu i sin trumpet, och då kom en stor flammande stjärna från himlen och föll ner på en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11 Stjärnan kallades ”Malört”, och en tredjedel av vattnen förvandlades till malört, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.

12 Efter det blåste den fjärde ängeln i sin trumpet, och då skadades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades. Det fanns inget ljus under en tredjedel av dagen, och likadant inget under en tredjedel av natten. 13 Sedan såg jag och hörde en örn flyga mitt över himlen och ropa med hög röst: ”Ve, ve, ve över dem som bor på jorden, när de tre sista änglarna nu ska blåsa i sina trumpeter.”

Footnotes

  1. 8:4 Rökelsen från ängeln gjorde att Gud accepterade människornas bön och tillbedjan.