27 (A) Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Read full chapter

27 Men inget orent ska tillåtas att komma dit in, ingen som handlar skamligt eller ohederligt, utan bara de som har sina namn skrivna i livets bok[a] som tillhör Lammet.

Read full chapter

Footnotes

  1. 21:27 Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29.