Add parallel Print Page Options

Jesús jun Yolil qiˈj twutz qMan Dios

Toj tkyaqiljo nxi nqˈmaˈn kyeˈy, atzin nimxixtl toklin kyibˈaj txqantl, a kxel qˈmet kyjaluˈn: Tnejil, atzin Jesús, a tnejilxix qpale, at nimxix toklin ex qˈuqle toj kyaˈj toj tman qˈobˈ qMan Dios kawil tukˈa. Ex tkabˈ, lu n‑aqˈnin te qe tukˈa toklin te tnejilxix qpale, jaˈ najle Dios toj kyaˈj tojjo twutzxix tja, bˈinchin tuˈn, ex nya kyuˈnxjal.

Ex tkyaqilxjo tnejilxix pale il tiˈj tuˈn tqˈoˈn oyaj te Dios, ex tuˈn tqˈoˈn chojbˈil te il. Ex quˈn tuˈn a Jesús tnejilxix qpale, il tiˈj tuˈn t‑xi tqˈoˈn jun tiˈ twutz Dios. Me a Jesús, nya tnejilxix qpale tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qalaˈ tzma toj kyaˈj. Quˈn noqit axsa taˈye tzaluˈn, mitla s‑ok te tnejilxix pale, quˈn iteˈl pale tzaluˈn twutz txˈotxˈ tzajninqe tiˈj Leví, ex nchi qˈoˈn oyaj, tzeˈnku ntqˈmaˈn tkawbˈil Moisés toj Tuˈjil Tyol Dios. Ex ayetziˈn pale tzaluˈn, ayeˈ nchi aqˈnin toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ilaˈ tiˈ n‑ajbˈin kye toj kyaqˈin. Tkyaqiljo lo ikyjo tzeˈnku t‑xlekemil, ex tzeˈnku twutzbˈiyiljo, a at toj kyaˈj. Ex bˈiˈn quˈn qa noq twutzbˈiyil, quˈn kaˈntzaj, tej tkubˈ tbˈinchin Moisés tnejil ja te naˈbˈl Dios; aku Dios xi qˈmante te kyjaluˈn:

Qˈoˈnktzin twiˈy tiˈjjo kxel nqˈmaˈn teˈy, tuˈn tkubˈ tbˈinchinjiy njaˈy ex tkyaqiljo at toj, ikyxixjo tzeˈnku xi nyekˈiˈn teˈy twiˈ wutz, tuˈn tbˈant tzeˈnkuxixjo tilbˈiyil twutzxix njaˈy, a at toj kyaˈj.

Me atzin jaˈlin, a tnejilxix qpale toj kyaˈj, Jesús tbˈi, nimxixtl teˈ toklin tibˈaj kyaqˈin ojtxe pale toj jun taqˈin tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios. Quˈn atzin taqˈin Jesús tzajnin tiˈjjo yol, a kujsit wen tuˈn Dios. Me mix yoline Dios ikyjo kyukˈa txqantl pale, aye tzajninqe tiˈj Leví.

Noqit i kyijxjal toj wen tukˈa Dios te tnejil, tuˈn tsaqix kyanmin te jun majx kyuˈn ojtxe pale, nyatla il tiˈj tuˈn tul Jesús tukˈa juntl tumil nimxixtl wen. ¿Me tiquˈnil il tiˈj ul kanin juntl tumil? Quˈn tuˈn mix japine kyuˈnxjal te tnejil. Tuˈn ikyjo, chitzin Tyol Dios kyjaluˈn toj Tuˈjil Tyol:

Tzul tqˈijil, chi tAjaw Tkyaqil,
ex ktzajil nqˈoˈn jun akˈaj tumil kye xjal aj Israel ex aj Judá.
Me atzin akˈaj tumil mikyxiˈ tzeˈnku bˈant tiˈj wuˈn te tnejil, kyukˈa ojtxe kyxeˈchila, tej kyetz nxkoˈn toj txˈotxˈ Egipto.
Me mix japine kyuˈnxjal tzeˈnku kyij bˈant tiˈj wuˈn kyukˈa.
Tuˈntziˈn, o chi kyij ntzaqpiˈn, chitzin Diosjo.
10 Qalatziˈn tbˈajlinxiˈ aye qˈij anetziˈn, chi Dios, kbˈantil wuˈn jun akˈaj tumil kyukˈa tkyaqil xjal, ayeˈ tzajninqe tiˈj Israel kyjaluˈn:
Kˈwel nkawbˈila toj kynabˈl. Ex kyjel ntzˈibˈiˈn toj kyanmin. Oktzin kchin okiltza te kyDios te jun majx. Ex ayetzin kyetz kchi okil te Ntanima.
11 Tuˈntzintzjo, kyojjo qˈij anetziˈn, chi Diosjo, nya il tiˈj tuˈn tten jun xjal xnaqˈtzil kyeˈ txqantl, qa il tiˈj tuˈn tel kynikyˈ tiˈj tAjaw Tkyaqil,
quˈn tkyaqil xjal k‑elil kynikyˈ weˈy; jniˈqe ma tij xjal ex jniˈqe tal netzˈ kˈwal.
12 Ex kˈwel nnajsin kybˈinchbˈin nya wen, ex nlay tzaj nnaˈntla juntl majl kyil.

13 Tej tyolin Dios tiˈjjo jun akˈaj tumil, antza kyij tyekˈine qa a ojtxe ntiˈtaq tipin tuˈn tsaqix kyanmin xjal tuˈn, quˈn chˈixtaq tjapin bˈaj te jun majx.