Add parallel Print Page Options

Tunpetziˈn, qqˈonktzin tilil jaˈlin, tuˈn atx ambˈil, tuˈn qokx tojjo jun ajlabˈl, a qˈoˈnku tuˈn Dios. Qxqˈuqim qibˈ, tuˈntzin mix aˈl junqe kyij naj tiˈjjo ajlabˈl. Quˈn te qe, o qˈumlajtzjo yol luˈn te kolbˈil, ikytziˈn tzeˈnku qˈumlajtz kye xjal ojtxe. Me ayetziˈn xjal, ntiˈx ajbˈine yol kye, a qˈumj, quˈn noq ok kybˈiˈn, ex mix kubˈ kynimine. Qalatziˈn qe, awo o qo nimin, awo o qo okix tojjo ajlabˈl tuˈn qnimbˈil, ikyx tzeˈnku a txˈotxˈ te ajlabˈl ojtxe, a kyij qˈmet toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn:

Tuˈnpetziˈn, chi Diosjo, tzaj nqˈoja kyiˈj,
ex xi nqˈmaˈn kye, tuˈn mina chi okx tojjo txˈotxˈ te ajlabˈl,
a qˈoˈnl wuˈn, tuˈn kyajlan wukˈiy.

Ex tqˈma Diosjo ikyjo, quˈn otaq japin bˈaj taqˈin tiˈj tkyaqil tchˈiˈysbˈin, ex n‑ajlan jaˈlin. Ex toj Tuˈjil Tyol Dios, tqˈma kyjaluˈn tiˈjjo twuqin qˈij: Ajlan te Dios toj twuqin qˈij, tej bˈantjo tkyaqil taqˈin.

Tuˈnpetziˈn, nxi nqˈmaˈn juntl majl ikyxjo tzeˈnku kyij tzˈibˈit toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn:
    Mina chi okx tojjo txˈotxˈ te ajlabˈl, a qˈoˈnl wuˈn,
    tuˈn kyajlan wukˈiy.

Tuˈntzintzjo jaˈlin, iteˈx junjuntl naˈmx kyokx tojjo ajlabˈl, tzeˈnqeku xjal ojtxe. ¿Ex tiquˈnil? Quˈn tuˈn mi nkubˈ kynimiˈn Tyol Dios, tzeˈnqeku xjal ojtxe.

Me nya tuˈn ikyjo bˈeˈxit kyij najjo a otaq tzaj tqˈmaˈn Dios tiˈjjo ajlabˈl. Qalaˈ o tzaj tqˈoˈn juntl majl ambˈil te qe jaˈlin, tuˈn qokx tojjo juntl wiq ajlabˈl. El qnikyˈ te luˈn, quˈn otaqxi bˈaj nimxix abˈqˈe ikyjo, tej tyolin juntl majl Dios toj Tuˈjil Tyol Dios, noq tuˈn David, a nmaq kawil, tiˈjjo juntl ajlabˈl. Chi kyjaluˈn:
    Qatzin ma kubˈ kybˈinjiˈy tqˈajqˈojil twiˈ Dios jaˈlin,
    mitzin kubˈ kykujsiˈn kyanmintza tuˈn kynimiˈnch.

Me mina nyolin David tiˈjjo jun tal txˈotxˈ te ajlabˈl, a tzaj tqˈoˈn Dios kye aj Israel ojtxe, junx tukˈa Josué, a kynejinel. Quˈn noqit ate Josué tzaj qˈoˈnte ajlabˈl te jun majx, mitla saj tqˈoˈn te Dios ambˈil te qe jaˈlin tuˈn qkanin tojjo juntl wiq ajlabˈl, tzeˈnku kyij ttzˈibˈin David.

Tuˈntzin ikyjo, atx juntl wiq ajlabˈl tbˈanilx te Ttanim Dios jaˈlin. 10 Quˈn alkye teˈ knimil tiˈj Dios, k‑okix teˈ tojjo ajlabˈl qˈoˈn tuˈn Dios, quˈn ntiˈ nqe tkˈuˈj tiˈj taqˈnbˈin tuˈn tel wen twutz. Tuˈnpetziˈn, ma tzˈajlan tiˈjjo taqˈnbˈin, ikyxjo tzeˈnku te Dios n‑ajlan teˈ, quˈn o japin bˈaj taqˈin tiˈj tkyaqil tchˈiysbˈin.

11 Tuˈnpetziˈn, qqˈonktzintz tilil, tuˈn qokx tojjo ajlabˈl, ex tuˈntzin mina qo ok tzeˈnku kye aj Israel ojtxe, a mix kubˈe kynimin Tyol Dios, ex tuˈn ikyjo, mix i okxe tojjo ajlabˈl qˈoˈn tuˈn Dios. 12 Quˈn a teˈ Tyol Dios itzˈ, ex at tipin ex nimxixtl toklin tzeˈnku jun machet, a kabˈe tste tbˈanilx wen, ex juchˈ twiˈ. Jun machet ikyjo aku tzˈokx toj qxmilil; me metzin teˈ Tyol Dios, nya noq toj qxmilil, qalaˈ tojxi qnabˈl, ex tojxi qanmin. Mix tiˈx aku naj tuˈn, quˈn bˈaˈn xpichˈin tkyaqil qxim ex tkyaqil qnabˈl. 13 Ex ntiˈx jun tiˈ toj tkyaqiljo tchˈiˈysbˈin qMan Dios nya ojtzqiˈn tuˈn, ex ntiˈx jun tiˈ, a akut tzˈewit, quˈn tkyaqil qˈanchaˈl te Dios. Ex tkyaqilxjal k‑okil toj paˈbˈin twutz, tiˈj tkyaqil tbˈinchbˈin.

O tzˈok Jesús te tnejilxix qpale twutz qMan Dios

14 Me metzin qetz, awo nimil, at jun Onil qiˈj toj paˈbˈin, a Jesús, a Tkˈwal Dios, a tnejilxix qpale, a o tzˈokx toj kyaˈj junx tukˈa Dios. Tuˈntziˈn, il tiˈj tuˈn qten waˈlxix wen toj qnimbˈil. 15 Ex atzin tnejilxix qpale at tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj, quˈn ojtzqiˈn tuˈn tkyaqiljo n‑ikyˈx qiˈj, quˈn ok te xjal tzeˈnku qe. Tuˈntziˈn, ikyˈx tkyaqil tuˈn, tzeˈnku qe, ex ok yekin tuˈn tajaw il tuˈn tkubˈtaq tzˈaq toj il, me mix kubˈe tiˈj.

16 Tuˈnpetziˈn tkyaqiljo luˈn, qo laqˈex tukˈa tkyaqil qanmin toj qnaˈj Dios twutz tkawbˈil at toj kyaˈj; jaˈ knetile tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj, ex jun t‑xtalbˈil te onbˈilqe toj qchwinqil.