Add parallel Print Page Options

Tzeˈntzin tuˈn t‑xi qiˈn jun qchwinqil toj tumil twutz Dios

13  Atzin jaˈlin werman, waja tuˈn t‑xi nqˈoˈn jun tumil, tuˈn t‑xi kyiˈn jun kychwinqila toj tumil: Kykˈuˈjlinktzin kyibˈa kyxolxa, quˈn tuˈn kyerman kyibˈa. Mi tzˈel naj toj kykˈuˈja tuˈn ttzaj pax kyanmin tiˈj jun bˈetin xjal, qa ma pon kyjaˈy, quˈn iteˈ xjal ojtxe, a tzaj pax kyanmin tiˈj jun bˈetin xjal, ntiˈtaq bˈiˈn kyuˈn qa angelqetaq, ex ikyx aku bˈajjo jaˈlin.

Kynaˈnqetzinjiˈy jpuˈnqekux toj tze, nyakuxtlaj ajinqiˈy iteˈkux junx kyukˈa. Ex qˈaqˈinx kykˈuˈja kyiˈjjo ayeˈ nim ma tzikyˈx kyiˈj, quˈn nyakutlaj ajinqiˈy n‑ikyˈx kyuˈn kyukˈa. Ex kyniminkuxixjiˈy mejebˈlin tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, a kymujbˈil kyibˈa tojjo mejebˈlin, quˈn tzul tkawbˈil Dios kyibˈajjo xjal aj kyˈaˈjilqe, exqetziˈn jniˈqe paˈl mejebˈlin.

Mi tzˈok kykˈuˈjlinxixjiˈy pwaq, qalaˈ chi tzalajxixa tuˈn chˈin at kyeˈy, quˈn ax te Dios tzaj qˈmaˈnte kyjaluˈn: Nlayx chi kyij ntzaqpiˈn kyjunala.

Tuˈnpetziˈn, qexix qkˈuˈj tiˈjjo tmojbˈil Dios qiˈj, tuˈn t‑xi qqˈmaˈn:
    Ate Dios onil weˈy.
    Tuˈntzin ikyjo, nlay chin tzaj xobˈa tuˈn tkyaqiljo aku tzˈok kybˈinchin xjal wiˈja.

Kynaˈntza kyiˈjjo kynejinela, a i aqˈnin kyxola, ayeˈ i tzaj qˈonte Tyol Dios kyeˈy. Kyximinkutziˈn tiˈtzin o bˈaj toj kychwinqil. Ex chi lipexsintza tiˈjjo tumil xbˈant kyuˈn toj kynimbˈil, quˈn ax te Jesucrist ewe, ex jaˈlin, ex te jun majx. Ex bˈaˈn tuˈn ttzaj tqˈon tkyˈiwbˈil kyibˈaja, ikyxjo tzeˈnku tzaj tqˈoˈn kyibˈaj nejinel ojtxe.

Bˈaˈnqexsintza tuˈn mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn kyxi qˈiˈn toj junxil xnaqˈtzbˈil, a nya bˈaˈn, tzeˈnku jun xnaqˈtzbˈil tiˈjjo kynikyˈbˈila, qalaˈ wenxix tuˈn tok kyipiˈn tuˈn t‑xtalbˈil Dios, quˈn ntiˈ kyajbˈin xnaqˈtzbˈil anetziˈn, ex ntiˈ ajbˈine kyeˈ ayeˈ lipcheqextaq kyiˈj.

10-11 Ikytziˈn tzeˈnku tkawbˈil tnejilxix pale ojtxe, iltaq tiˈj tuˈn t‑xi tqˈoˈn kychkyˈel aluˈmj tojjo ojtxe tja Dios te chojbˈil kyilxjal. Me ntiˈtaq kyoklin pale tuˈn kychyoˈn tiˈjjo kychibˈjil aluˈmj anetziˈn. Quˈn atziˈn kychibˈjil, iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ patit te jun majx ttxaˈn tnam. Me metzin qe jaˈlin, at junqe chojbˈil qil, a t‑xmilil Jesús ex tchkyˈel, ex ntiˈ kyoklin pale tiˈj, ikyjo tzeˈnku ntiˈtaqjo kyoklin tiˈj kychibˈjil aluˈmj ojtxe. 12 Quˈn ikyjo tzeˈnku bˈaj kyiˈj aluˈmj ojtxe, ikyx te Jesúsjo iltaq tiˈj tuˈn tkyim teˈ ttxaˈn tnam, tuˈn ttxjet kyiljo jniˈ xjal, noq tuˈn tchkyˈel. 13 Tuˈnpetzintzjo lo, qpamiltzin qibˈ tiˈjjo ojtxe tumil tuˈn qkyij toj wen tukˈa Dios, ex qo lipexsintz tiˈj Jesús. Noq tuˈn ikyjo, qo elil kyiˈjlin xjal, ikyxjo tzeˈnku el iˈjlin te Jesús kyuˈnxjal, ex ex kyxoˈn ttxaˈn tnam tuˈn tkyim. 14 Quˈn a tzaluˈn twutz txˈotxˈ ntiˈ jun qtanim tuˈn qten te jun majx, qalaˈ nqo jyoˈn, ex nqo ayoˈn tiˈj qtanim toj kyaˈj.

15 Tuˈnpetziˈn, qo nimsin tbˈi qMan Dios, quˈn axixsin jun tbˈanil oyajjo tuˈn t‑xi qqˈoˈn twutz Dios. Tuˈn ikyjo, qo nimsin tbˈi, ex qo bˈitzin twutz, ex qo yolin tiˈj tukˈa tkyaqil qanmin.

16 Mitzin tzˈel naj toj kykˈuˈja tuˈn kybˈinchintejiˈy wen, ex tuˈn tkubˈ kysipiˈn kyxola a at kyeˈy, quˈn atziˈn kybˈinchbˈin ikyjo, ayetzin tbˈanilx oyajjo ntzalaj Dios kyiˈj.

17 Kyniminqekutzinjiˈy ayeˈ nejinel kyxola toj Ttanim Dios, ex kybˈinkujiˈy kykawbˈil; ayetzin xqˈuqil kyejiˈy, tuˈn mi naje kyanmiˈn te jun majx toj qˈaqˈ. Quˈn bˈiˈn kyuˈn nejinel, qa at jun qˈij, jaˈ kyqˈaˈbˈile tqanil kyiˈja twutz Dios. Tuˈntzin ikyjo, kyniminqekutziˈn, tuˈn kyxqˈuqin kyiˈja tukˈa tzaljbˈil, ex nya tukˈa bˈis, quˈn qa tukˈa bˈis, ntiˈxla chˈin tajbˈin te kyeˈy.

18 Atzin jaˈlin, qˈuqle qkˈuˈja qa saqxix toj qanmiˈn, tuˈn nqo bˈinchinjiˈy bˈaˈn, tzeˈnku taj qMan. Me chi naˈn Diosa qiˈja, noqit kukx saqix qanminjiˈy junjun qˈij tuˈn. 19 Ex nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn kynaˈn Dios wiˈja, noqit liweyku, chin ul kaniˈn juntl majla qˈolbˈil kyeˈy.

Jun tkyˈiwbˈil Dios kyibˈaj nimil

20 O tzaj tqˈoˈntl Dios jun akˈaj tumil tuˈn qkyij toj wen tukˈa te jun majx, noq tuˈn tchkyˈel Jesús, a qAjaw. Jaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin tuˈn Dios, ex ok qˈoˈn te Tbˈanil Kyikˈlel nimxix toklin tibˈaj tkyaqiljo nimil tiˈj Dios, a nikˈulte tkyaqil, ikyxjo tzeˈnku taj. 21 Noqit aku Dios tzˈok qˈon kyeˈy tzˈaqle ex bˈaˈn kynabˈla, tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn ikyxjo tzeˈnkuxjo tajbˈil. Ex noqit aku bˈant quˈn tzeˈnku tajbˈil, noq tuˈn Jesús, quˈn at Xewbˈaj Xjan toj qanmin, a nbˈinchinte ikyxjo tzeˈnku taj qMan Dios. Nimxitjo tbˈi Jesucrist jaˈlin ex te jun majx. Ikyxit tzˈeleˈ.

22 Werman, nchin kubˈsin nwutza tuˈn kykˈmoˈntejiˈy tkyaqiljo yol luˈn, a nxi ntzˈibˈiˈn chˈin te qˈuqsbˈil kykˈuˈja. 23 Ex waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈn tiˈj qerman Timotey, a ma tzaqpaj toj tze. Qa ma tzul kanin liwey nkˈatza, kxel nkˈleˈn wukˈiy, aj nxiˈy qˈolbˈil kyeˈy.

24 Kyqˈonxa qˈolbˈil kyeˈ tkyaqiljo nejinel kyxola ex kye tkyaqil Ttanim Dios at antza. Ex tkyaqiljo nimil tzaluˈn wukˈiy toj Italia nxi kyqˈoˈn qˈolbˈil kyeˈy.

25 Axit Dios kyˈiwlin kyeˈy tukˈa tkyaqil t‑xtalbˈil. Ikyxit bˈantjo.