Add parallel Print Page Options

Qo ximin tiˈj qyol

Ayiˈy werman, nya noq aˈlchaqku kye, tuˈn tok te jun xnaqˈtzil Tyol Dios, quˈn bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, awoxixpeqe a nqo xnaqˈtzin tiˈj Tyol, ok qo tzajil kawin kuj tuˈn Dios, qa mina nqo bˈet toj tumiljo qxnaqˈtzbˈil. Ikytziˈn, qkyaqilx nimku jaˈ nqo bˈinchine nya wen tukˈa qyol. Ikyettziˈn, atit jun ntiˈx ntxalpaje tukˈa tyol, atzin jun xjaljo ntiˈx tkyˈi toj tchwinqil, ex at tipin tuˈn ttzyuˈnte tibˈ twutz tkyaqil il.

Kaˈntzin te chejila; tuˈn tkubˈ nimin tuˈn chej, k‑okix tqˈoˈn kxbˈil tal netzˈ toj ttzi, tuˈn tqˈoˈnte tibˈ, ex tuˈn t‑xiˈ jaˈ taje chejil. Ex kaˈnqetzin kye bark, exsin tuˈnj ma tijqe, ex tzunx njuˈminx kyqˈiqˈ kyiˈj, tzeˈn nchi rinin toj ttxuyil aˈ, n‑okin jun tal netzˈ xuybˈilte kyuˈnxjal, a qˈilte, jaˈ tumil kyaje tuˈn kyxiˈye. Ikytzin nbˈajjo tuˈn qaqˈ; tal netzˈpetzin toj qxmilil, me at tipin tuˈn tbˈant nimku tiˈ tuˈn. Ikyjo tzeˈnku chˈin tal t‑xkˈitil qˈaqˈ nkubˈ bˈaj jun tij wutz tuˈn. Ex ikytzin qaqˈjo tzeˈnku qˈaqˈ anetziˈn; tex jun joybˈil qˈojx toj qxmilil; ex nya wen nqo ele tuˈn. Qˈontz tqˈaqˈil tuˈn tqˈaqˈil tajaw il. Nim ntjyoˈn tumil tuˈn qbˈinchin il. Tuˈntzintzjo, atkux ikyx kbˈajile qchwinqiljo tzaluˈn twutz txˈotxˈ tukˈa qˈoj.

Oˈkqex kye n‑ajtz kyiˈjjo tuˈn xjal: A tzeˈnqeku toj kˈul txuk, jniˈqe nchi lipin, jniˈ kan, exqetziˈn txuk toj ttxuyil aˈ, kye bˈala tajtz kyiˈj tuˈn. Me metzin te qaqˈ mix aˈlx nxkye tiˈj tuˈn tajtz tiˈj. Oˈkx jun jyol qˈojjo; mina ntqˈoˈn tibˈ tuˈn tajtz tiˈj; nyakuj nojnin tukˈa bˈiˈybˈil te jun majx. Tuˈn qaqˈ, nqo nimsin tbˈi qMan Dios; ex tuˈn qaqˈ, nqo yolbˈin kyiˈjxjal, aye bˈinchin tuˈn Dios tukˈa toklin toj tanmin, tuˈn t‑ximin, ex tuˈn t‑xi tiˈn toj tumilxix tzeˈnku Dios. 10 Toj qtzi, junx n‑etze wen ex nya wen. Ayiˈy werman, ku chichkujiˈy, ¡Nya tumiljo ikyjo! 11 ¿Ma attzin jun xlokˈ aˈ, a n‑etz aˈ wen toj, ex axsa k‑elitze aˈ kˈa? ¡Mina! 12 Ex ikyxjo, ¿Ma attzin jun tqan iw aku tzˈel twutz mikyxiljo; mo qa jun tqan uv aku tzˈel twutz iw? ¡Mina! Tuˈntzintzjo, nya wen junx tuˈn tetzeˈ wen ex nya wen toj qtzi.

Kabˈe wiq ẍtijil: Jun te twutz txˈotxˈ ex juntl tuˈn qMan Dios

13 Qa at jun kye ẍtij n‑el tnikyˈ te, in tyekˈin tetz tukˈa tbˈinchbˈin, ex qa mutxin tuˈnjo n‑el tnikyˈ te. 14 Me qa tzunx nloˈchj kyanmiˈn tukˈa ikyˈbˈil, ex qa nkubˈ kybˈinchiˈn tkyaqil tukˈa nimsbˈil kyibˈa; tuˈntzin ikyjo, mi tzˈok kyqˈoˈn kyibˈtza te ẍtij, qalaˈ ma chi txalpaja tojjo tumil, a twutzxix. 15 Quˈn nya te Dios teˈ ẍtijil ikyjo; ikytzin teku te xjaljo te twutz txˈotxˈ ex te tajaw il. 16 Quˈn jaˈtzin taˈye ikyˈbˈil ex bˈujbˈil; antza taˈye tkyaqil wiq il, jaˈ ntiˈye tumil.

17 Qalatziˈn kyeˈ, ma tzaj qˈoˈn kye kyẍtijil tuˈn qMan Dios: Tnejil, saq kyanmin, ex ntiˈ ikyˈbˈil kyukˈiy; ex wen xjalqey; ntiˈ nkyqˈmaˈn a nya wen, ex bˈaˈn tzaj qˈaqˈin kykˈuˈja; ex tukˈa tkyaqilx kywenila; ex at junchˈin tumil kyuˈn, ex nchi bˈinchin wen. 18 Atzin jaˈlintz, ayeqetziˈn kyaj tuˈn tanqˈin jun nukˈbˈil kyxol, ilxix tiˈj tuˈn kybˈinchin wen, tuˈntzin kykˈmonte a kyumil wen.

Bible Gateway Sponsors