Add parallel Print Page Options

Tuˈj Santyaw

Jun qˈolbˈil

Ayiˈn Santyaw, jun taqˈnil qMan Dios ex ikyx te Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil; jun qˈolbˈil kyeˈy, ayiˈy kabˈlajaj chˈuq xjal tzajnin te Israel, a ojtxe qxeˈchil, ex jaˈlin kysipin kyibˈa toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.

Qqanix qnabˈl te Dios, nya nkaˈmin qkˈuˈj

Ayiˈy werman, qa ma tzaj nya bˈaˈn kyiˈja, chi tzalajxa tuˈn kkyˈelix kyiˈja, quˈn tuˈn bˈiˈn kyuˈn, qa ma nikyˈbˈajtz kynimbˈila tuˈn Dios. Ikytzin kchi bˈantilejiˈy tuˈn tten nim kykˈuˈja tuˈn kyayoˈn tiˈj tkyaqil tajbˈil qMan. Me ikytziˈn, ilx tiˈj tuˈn ttenxix kykˈuˈja tuˈn kyayoˈn, tuˈntzin kytijiˈn ex tzˈaqle toj kynabˈla, tuˈntzin ntiˈx juntl atx taj toj kynimbˈila.

Qa at jun kyxola atx taj tuˈn tel tnikyˈ tuˈn tbˈet toj tumil, bˈaˈn txi tqanin te qMan Dios, ex ok ktzajil tqˈoˈn, quˈn ntzaj tqˈoˈn te Dios te qkyaqilx a at tajbˈin qe, ex mina nqo ok iˈlin tuˈn. Me atziˈn, kxel tqanin tukˈa tnimbˈil, ex nya nkaˈmin tkˈuˈj tzeˈnku aˈ te ttxuyil aˈ, n‑ul piqˈj ex n‑ajl tiˈj tuˈn kyqˈiqˈ. Qa at jun xjal iky t‑ximjo, qa nlay tzaj qˈoˈn te tuˈn qAjaw, quˈn jaˈlin ntbˈisin jun tiˈ, ex mikyxiljo nchiˈj. Nya junxchˈin tumil nxi tiˈn.

Jun qˈinin ex jun yaj kchi kletil, qa ma chi nimin tiˈj Klolqe Jesús

Aye yaj nimilqe tzaluˈn twutz txˈotxˈ, bˈaˈn tuˈn kytzalaj, quˈn japin nim kyoklin tuˈn qMan Dios. 10 Ex ikyx te qˈinin twutz txˈotxˈ tzaluˈn, bˈaˈn tuˈn ttzalaj, tuˈn ma kubˈ tmutxsin tibˈ twutz Dios; quˈn ikytzin te qˈinin ok bˈajil tzeˈnku jun t‑xmakil kˈul, ex nlay kubˈ ten te jun majx. 11 Ajtzin tjawil qˈij, kˈwel tzqij tqan, ex k‑elil tzˈaq t‑xmakil, ex bˈeˈx knajiljo tkaˈybˈil tbˈanilxtaq. Ikytziˈn, atzin qˈinin at nim tqˈinimil; me ilxix tiˈj kyjel, aj tkyim, ikyxjo tzeˈnku tal t‑xmakil kˈul.

Qo weˈxix twutz jun nya wen, qa ma tzul kanin qiˈj

12 At tkyˈiwbˈil qMan tibˈaj jun nimil qa ma weˈxix wen, aj tul kanin nya bˈaˈn tiˈj. Ajtzin tikyˈxtz tuˈn, ok ktzajil qˈoˈn jun oyaj te tbˈanilx, a chwinqil te jun majx, a o tzaj ttziyin qMan Dios kyeˈ, a ok kchi okil kˈuˈjlinte.

13 Qa at jun nnaˈnte qa n‑ok yekin tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn nya bˈaˈn, mi kubˈ tbˈisin qa tuˈn qMan Diosjo luˈn; quˈn mina nkubˈ tbˈisin te Dios tuˈn tok tbˈinchin nya bˈaˈn, ex nlay tzˈok tnikybˈin te Dios jun aˈla. 14 Qalaˈ, qa at jun xtnaˈ jun tbˈis tuˈn tkubˈ tbˈinchin a nya bˈaˈn, ikyxjo tzeˈnku jun tiˈ tkuˈx toj jun tzuybˈil txuk; ax tbˈis xkubˈ sbˈunte. Ex ikytziˈn nkubˈe tzˈaqe toj il. 15 Kyuˈntziˈn tbˈis nya bˈaˈn, nkuˈxa til; ex ajtzin tchˈiyjo il wen, ikytzin ktzajile kyimiˈn tiˈj.

16 Werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja, mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn kykubˈ sbˈuˈn. 17 Quˈn tkyaqil oyaj bˈaˈn ex tkyaqiljo tbˈanilxix, kyja ntzaje teˈ toj kyaˈj, a ntzaj tqˈoˈn qMan Dios, ajo Bˈinchil teˈ twutz kyaˈj jniˈjo nbˈaj qoptzˈaje. A Dios ntiˈ jun tiˈ nkubˈ ttxˈixpintl; nya ikyjo tzeˈnku jun t‑xlekemil tiˈ, a nxi yekj.

18 An Diosjo, tuˈn tajbˈil, ma tzaj tqˈoˈnjo saq chwinqil tuˈnjo Tbˈanil Tqanil, a Tyol twutzxix. Tuˈntziˈn, qokin awo tnejil nimil, jun tnejil oyaj te saq tchˈiysbˈin qMan Dios, tzeˈnku jun oyaj tiˈj tnejil twutz awal.

Qajsintz tiˈj tyabˈ qwiˈ

19 Werman, nimxix nkˈuˈja kyiˈja, kynaˈntzinjiˈy luˈn: Kykyaqilxa nya nej kchi jawil yolbˈiˈn tukˈa tyabˈ kywiˈy; qalaˈ nej k‑okil kybˈiˈn, 20 quˈn tuˈn tyabˈ twiˈxjal nlay bˈantjo bˈaˈn twutz qMan Dios. 21 Tuˈnpetziˈn, kytzaqpinkjiˈy tkyaqiljo il exsin jniˈ nya bˈaˈn, quˈn oˈkx te ma chˈiyxjo kyojjo qˈij luˈn, exsin kyniminkujiˈy Tbˈanil Tqanil, a o kyij awaˈn toj kyanmiˈn; me kyniminkuy tukˈa kymutxbˈil kyibˈa. Atzin Tqaniljo lo at tipin tuˈn kykleta tuˈn.

Il tiˈj tuˈn tkubˈ qbˈinchin a ntqˈmaˈn Tyol Dios, ex nya noq tuˈn tok qbˈiˈn

22 Ex nya noq oˈkx tuˈn tok kybˈiˈnjiˈy Tyol Dios; qalaˈ il tiˈj tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy a ntzaj tqˈmaˈn. Qatzin qa mikyxi s‑oke kyuˈn, nkubˈ kysbˈuˈn kyibˈa kyil kyibˈxa. 23 Ankye teˈ noq oˈkx nkyjaˈye tuˈn ma tzˈok tbˈiˈn, ex mina nkubˈ tbˈinchin, ikytzin k‑elileˈ tzeˈnku jun xjal nkux tkaˈyin twutz toj jun kaˈybˈil wutzbˈaj. 24 Ma ntlon tetz tzeˈn iky twutz, me ajtzin tel bˈet, ma tzˈel naj kaˈyin twutz toj tkˈuˈj. Ikytzin Tyol Diosjo tzeˈnku kaˈybˈil wutzbˈaj. 25 An teˈ mina n‑el naj toj tkˈuˈj, qalaˈ kyja n‑oke tnabˈl wen tiˈj Tyol Dios, ex tuˈn tten jikyin toj tchwinqil, ex tuˈn tbˈantjo a ntqˈmaˈn Tyol Dios, oktzin ktzalajil tojjo tbˈinchbˈin. Atzin Tyol Diosjo tzˈaqlexix wen, a xqo tzaqpet tuˈn toj qil.

26 Qa at jun xjal nkubˈ tbˈisin qa nimil, exsin qa nya jkˈuˈn ttzi, ax nkubˈ sbˈunte tibˈ tuˈnjo tbˈis, ex atzin tnimbˈil ntiˈ tajbˈin. 27 Qalatzin teˈ nimbˈiltz tbˈanilx, ex ntiˈ tkyˈi twutz qMan Dios, a nmojin kyiˈj mebˈe, exqetziˈn qya, a o chi kyim kychmil, ex aye toj jun kyixkˈoj iteˈke; ex mi nxiˈ yajil tibˈ toj il tzaluˈn twutz txˈotxˈ.