A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl te Tito 1 Mam, Central (MVC)

Tuˈj Pabl te Tito

Xi ttzˈibˈin Pabl jun uˈj te Tito

Ayiˈn Pabl, nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn, quˈn jun taqˈnil qMan Diosqiˈn, ex jun tsanjil Jesucrist, chqˈoˈnqiˈn tuˈn, tuˈn kyniminxjal, a skˈoˈnqe tuˈn Dios; ex tuˈntzin tel kynikyˈ tiˈj Tyol, a twutzxix, noq tuˈn kukx tuˈn kyximiˈn tiˈj Dios. Tkyaqiljo lo tzajnin tiˈjjo jun qˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈjjo chwinqil te jun majx, ikyxjo tzeˈnku tqˈma Dios, atxix tej naˈmtaq tuˈn tkubˈ xkye tkyaqil. Ex atzin anetziˈn o tzaj tqˈmaˈn Dios, ex nlay qo kubˈ tsbˈuˈn.

Me atzin jaˈlin, ma kanin tqˈijil tuˈn tyekˈin te Diosjo Tyol kyexjal, noq tuˈn xi nyolinjiˈy Tyol, a oqxenintz weˈy tuˈn, a Klolqe te jun majx. Nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn tey, Tito, a ay ma tzˈoka tzeˈnku jun nkˈwala, tuˈn ma nimiˈn tzeˈnku weˈ tiˈjjo Tbˈanil Tqanil, a xi nqˈmaˈn tey. Wajatlaˈy noqit ax qMan Dios ex qAjaw Jesucrist, a Klolqe, tzaj kyˈiwlintiy tukˈa t‑xtalbˈil, ex tuˈn tten jun nukˈbˈil toj tchwinqila.

A taqˈin Tito toj txˈotxˈ Creta

Tej tkyij nqˈoˈn toj txˈotxˈ Creta, kyij nqˈmaˈn tey tuˈn tkubˈ tbˈinchinjiy a naˈmx tuˈn tbˈant, ex tuˈn kyjaw tskˈonjiˈy nejinel toj Ttanim Dios te junjun tnam, ikyxjo tzeˈnkuˈ xi woqxeniˈn tey. Jun nejinel toj Ttanim Dios, il tiˈj tuˈn tnajan tzˈaqle toj tkyaqil, tuˈntzin mix aˈl jun aku tzaj qˈmante jun tiˈ tiˈj. Il tiˈj tuˈn tten junxchˈin t‑xuˈjil, ex aye tkˈwal, il tiˈj tuˈn kyok te nimil, ex nya meltzˈil kyibˈ, tuˈntzintla ntiˈ jun yol ktzajil kyiˈj, tuˈn nya wen kybˈinchbˈin. Quˈn ayetzin xjal luˈn at‑xix kyoklin tuˈn kyok te nejinel toj Ttanim qMan Dios, ex ma tzaj tabˈtzin Dios jniˈ taqˈin kye. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn tten jun kychwinqil jikyin wen. Ex nya wen tuˈn tok jpet kynabˈl, ex nya aj qˈojilqe, ex nya txˈujtinelqe, ex nya aj yasilqe, ex mina pon kykˈuˈj tiˈj jun kykanebˈ nyaxix toj tumil. Qalaˈ, jun nejinel toj Ttanim Dios il tiˈj tuˈn tkubˈ t‑xkˈaˈmin bˈetin xjal toj tja, ex tuˈn tbˈinchin bˈaˈn toj tkyaqil, ex at‑xix tnabˈl, ex tzˈaqle toj tchwinqil, ex tzyuˈn tibˈ tiˈj jniˈ nya bˈaˈn. Ex il tiˈj tuˈn tok lipe tiˈj Tbˈanil Tqanil, a ma tzaj yekˈin, tuˈntzin tbˈant tnimsin kykˈuˈj txqantl tukˈa jun xnaqˈtzbˈil bˈunin, ex tuˈn t‑xmoxin kyiˈjjo a nchi yolbˈin tiˈj.

10 Il tiˈj jun nejinel ikyjo, quˈn tuˈn at nim xjal ajqˈoj tiˈj Tbˈanil Tqanil. Ex nimku xjal ntiˈ tajbˈin kyyol, ex nchi kubˈ kysbˈuˈn txqantl. Kyxoljo xjal luˈn nimku nkyqˈmaˈn, qa il tiˈj tuˈn tok kyechil tiˈj kytzˈumil tzeˈnku kyij tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios, qa kyajxjal tuˈn kykyij toj wen tukˈa Dios. Me tkyaqiljo yol luˈn, nya twutzx.

11 Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn t‑xi yekˈit qa ntiˈ tumiljo kyxnaqˈtzbˈil luˈn, tuˈn mi chi xnaqˈtzinil, quˈn nchi najsin kynabˈl nimku xjal, ex nchi bˈinchin mibˈin kyiˈj. Ex tkyaqiljo lo nchi xnaqˈtzin xjal luˈn noq tuˈn kykanbˈin pwaq.

12 Ex jaw weˈ jun nmaq yolil kyxol xjal aj Creta, ex chiˈ kyjaluˈn kyiˈjx t‑xjalil:
    Aye aj Creta noqx ikyˈil yolqe, ex ntiˈ kynabˈl;
    noqx nchi bˈinchin tzeˈnku ntqanin kyxmilil; manyor loˈlqex ex manyor kyˈajqexch.

13 Ex twutzxixjo, a o tqˈma. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn kyxi kawit, tuˈntzin kyel wen toj kynimbˈil tiˈj qMan Dios, 14 ex tuˈn mina txiˈ ambˈil te kyxnaqˈtzbˈil xjal aj Judiy, a ntiˈ tumil, ex a tzajnin kye ojtxe qxjalila; ex tuˈn mina txi kybˈiˈnjiˈy a kyajbˈil, quˈn aye xjal luˈn ma kyij kyiˈjlin a yol twutzxix.

15 Me metzin kye nimil, a tzˈaqle taˈ kynabˈl, wen teˈ te kye tkyaqil. Me ayetzin kye nya tzˈaqle toj kynabˈl, tkyaqil n‑ok kyqˈoˈn te nya wen, tuˈn ma naj kyanmin ex kynabˈl tuˈn il. 16 Ex nkyqˈmaˈn xjal luˈn qa ojtzqiˈn Dios kyuˈn, me tukˈa kybˈinchbˈin n‑ele qnikyˈ tiˈj, qa nya twutzxjo kyyol. Quˈn aye xjal luˈn manyor ikyˈilqe, ex mibˈin chi nimin, ex ntiˈ kyaj tuˈn kybˈinchinte jun tiˈ, a wen.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes