Add parallel Print Page Options

T‑xnaqˈtzbˈil Pabl kyiˈj aj Israel

Twutzxix kxel nqˈmanjiˈy luˈn, quˈn nimilqiˈn tiˈj Crist, ex nya noq njaw bˈant wuˈn, ex ax Xewbˈaj Xjan toj wanmiˈn nkujsinte qa twutzxixjo nyola luˈn: Qa nimx bˈis nnaˈn, ex tzunx nchyoˈn wanmiˈn kyiˈjjo nxjalila, aye wermana te nxeˈchila. Quˈn wajatlaˈy tuˈn woka te kyxel tjaqˈ tqanbˈil qMan Dios, ex tuˈn wel paˈn tiˈj Crist, noqitla tuˈn kykletku nxjalila, aye a naˈmx kynimin, a junx tzajnin qyajila kyukˈa. Quˈn tyajil qtzan Israelqe, ex xi tkˈmoˈn Dios te Ttanim, ex najan Dios kyxol tukˈa tkyaqil tqoptzˈajiyil. Xi tqˈoˈn Dios tumil toj tkawbˈil Moisés tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa, ex xi kykˈmoˈn kˈulbˈil toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex jniˈxjo otaq tzaj ttziyin Dios, tuˈn t‑xi tqˈoˈn kye. Ex kˈwalbˈajqe kye tnejil qxeˈchil, aye nmaq nimil tiˈj Dios. Ex tuˈntzin kyyajil ikyjo, itzˈje Crist, a Dios, tAjaw Tkyaqil, nimxit tbˈi te jun majx. Ikyxitjo.

Me mix kubˈe kynimin aj Israel, a tqˈma Dios kye. ¿Ma tuˈntzin ikyjo, mi japin te Dios tuˈn, tkyaqiljo tzaj ttziyin kye Ttanim? ¡Mina! Quˈn nya tkyaqiljo, a el itzˈje kyxol aj Israel toj tchibˈjil, twutzxix aj Israelqe. Ex nya tkyaqiljo, a el itzˈje tiˈj Abraham twutzxix tkˈwalqe, quˈn otaq tzaj tqˈmaˈn Dios te Abraham toj Tuˈjil Tyol kyjaluˈn: Noq tuˈn Isaac ktenbˈil tyajila.

Tuˈntziˈn ikyjo, n‑el qnikyˈ te, qa mix aˈl jun at toklin te tkˈwal Dios noq tuˈn t‑xeˈchil jaˈ itzˈje. Qalaˈ oˈkqexjo aye o chi itzˈje tkabˈ majin tzeˈnkuxjo tqˈma Dios. Aye xjal anetziˈn at kyoklin twutz te twutzxix tyajil Abraham. Quˈn tej otaq chi tijin Abraham, ex ntiˈtaql tumil tuˈn tul jun kyal, xi tqˈmaˈn Dios kye: Tojjo qˈij, a xi nqˈmaˈn, tzul itzˈje jun tal Sara, a t‑xuˈjilach.

Ex antza n‑ele qnikyˈ te, qa aku bˈant tuˈn Dios, tzeˈnchaqxjo tajtz. 10 Quˈn nya oˈkxjo luˈn; ex ikyxjo te Rebeca, i ul itzˈje kabˈe tal, kwaˈchqe, tukˈa tchmil, Isaac, a ojtxe qxeˈchil. 11-12 Tej naˈmxtaq kyitzˈje, ex naˈmxtaq tbˈant chˈin tiˈ kyuˈn, qa bˈaˈn mo minaj, xi tqˈmaˈn Dios te Rebeca: Ate itzikybˈaj k‑ajbˈil te itzˈinbˈaj.

Ikytziˈn, bˈiˈn quˈn, qa a Dios jaw skˈoˈnkye tzeˈnkuxjo taj, ex nya tzeˈnku kybˈinchbˈinxjal; qalaˈ noq tuˈn txokbˈil, a kubˈ t‑ximin atxix naˈmtaq tkubˈ xkye tkyaqil. 13 Ex ikyx ntqˈmaˈn Diosjo toj Tuˈjil Tyol: Ok nkˈuˈjliˈn Israel, ex el wiˈjliˈn Esaú, aye tal Rebecach.

14 Me qa tkyaqil nbˈant oˈkx tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn Dios, akula txi qqˈmaˈn qa nya tzˈaqle te Dios. Me ntiˈx tumiljo xim lo, 15 quˈn tqˈma Dios te Moisés kyjaluˈn:

Kˈwel nnajsin weˈ til jun xjal, qa waja tuˈn tkubˈ nnajsiˈn,
ex ktzajil qˈaqˈin nkˈuˈja tiˈj jun xjal, qa waja tuˈn ttzaj qˈaqˈin nkˈuˈja tiˈjch.

16 Ikytziˈn, nya tuˈn tajbˈil, mo tuˈn t‑xim jun xjal, ex nya tuˈn tbˈinchbˈin kkletile, qalaˈ noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios. 17 Ex ntqˈmaˈn Dios toj Tuˈjil Tyol te nmaq kawil toj txˈotxˈ te Egipto:

Ma jaw nskˈoˈn te tuˈn tyekˈit wipiˈn tiˈja,
ex tuˈn tel tnikyˈtzajiljo nbˈiˈy toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.

18 Quˈn ate Dios at tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj tiˈj jun xjal noq aˈlchaqx kyetz, ex ax Dios aku txi kujsin te tanmin jun xjal, ex aˈlchaqx kyetz, noq qa taj. 19 Akula tzaj tqˈmaˈn weˈy: Qa ikytzjo, ¿Tiˈtzin quˈniltz n‑ok tqˈoˈn Dios kypajxjal? ¿Attzin jun aku txi lipetz tiˈj Dios ikyjo, qa ax nxi kujsinte kyanminxjal? 20 Me, ¿Tiˈtzin toke te tuˈn t‑xoˈn yol tiˈj qMan Dios? Quˈn ma akupela tqˈma jun kˈwil te bˈinchilte, ¿Tiquˈn ẍin kubˈ tbˈinchiˈn ikyjo? 21 ¿Ma nyapela at tokliˈn bˈinchil xoqˈl, tuˈn tkubˈ tbˈinchin noq tzeˈnchaqku taj? Aku kubˈ tbˈinchin qa taj tuˈn tkubˈ tbˈinchin jun kˈwil tbˈanilx wen, ex juntl noq te tkˈwel tzˈis.

22 Ikytzin te Diosjo. Taj tuˈn tyekˈin teˈ tyabˈ twiˈ ex tkyaqil tipin kyukˈa aye bˈantnintaq kyiˈj, tuˈn kyxiˈ toj najin. Me n‑ikyˈx tuˈn, quˈn n‑ayon kyiˈj tuˈn kymeltzˈaj. Me qatzin qa mi ẍi meltzˈajxtz, kchi xeˈl toj najin te jun majx. 23 Ex ikyx nbˈantjo tuˈn qukˈa, tuˈn tyekˈinte tkyaqiljo tqoptzˈajiyil, a awo bˈantnin qiˈj tuˈn, noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, tuˈn qnajan tukˈa te jun majx toj tqoptzˈajiyil kyaˈj.

24 Ma qo txoklajtz tuˈn qMan Dios tuˈn qok te Ttanim, exla qa Judiyqo ex qa mina. 25 Tzeˈnku ntqˈmaˈn Dios toj Tuˈj Oseas toj Tuˈjil Tyol:

Ayetzin nya Ntanima, kchi tzajil ntxkoˈn, tuˈn kyok te Ntanima.
Ex ayetzin nya kˈuˈjlinqe wuˈn, kchi okil nkˈuˈjliˈnch.
26 Ex axsa jaˈ qˈumje: Nya Ntanimqiˈy;
ex axsa k‑okile qˈoˈn kybˈi te tkˈwal Dios itzˈ.

27 Ex ikyxjo kye aj Israel, tqˈma Isaías kyiˈj toj Tuˈjil Tyol Dios:
    Exla qa ma nintzxix kybˈaj aj Israel tzeˈnku tzˈawin ttzi ttxuyil aˈ,
    me noqx jteˈbˈin kkletil.
28     Quˈn jun paqx japin bˈaj te Dios Tyol twutz txˈotxˈ te jun majx.

29 Ex tzeˈnku tqˈma Isaías ojtxe:
    Noqit mi xkyij tqˈoˈne Dios, a tAjaw Tkyaqil, jteˈbˈin qyajil,
    ikyqotlaˈ tzeˈnku tnam Sodoma ex Gomorra,
aye i kubˈ yuchˈj tuˈn te jun majx.

Aye aj Israel exsin Tbˈanil Tqanil kolbˈil

30 ¿Tiˈtzin kqqˈmaˈbˈil tiˈj tkyaqiljo lo? Quˈn qa aye xjal nya Judiyqe, a ntiˈtaq tumil tuˈn kyoktaq te Ttanim Dios, ex ntiˈtaq tuˈn kyok te tzˈaqle twutz, ayetzin ma chi okjo noq tuˈn kynimbˈil. 31 Me ayetzin kyeˈ Judiy, a kyajtaq tuˈn kyok te Ttanim Dios, ex tuˈn kyok te tzˈaqle twutz, noq tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil kyuˈn, mi ẍi ok. 32 ¿Me tiˈquˈnil? Quˈn kyajtaq tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn kyuˈnx kyibˈx, ex nya tuˈn kynimbˈil tiˈj Kolil Jesucrist. Tiˈjjo lo, i ok takpaj toj kychwinqil tiˈj Jesús, a abˈj te toljsbˈil, 33 tzeˈnkuxjo tqˈma Dios toj Tuˈjil Tyol:

Kubˈ nqˈoˈn jun abˈj, tuˈn kyja pitkˈajxjal aj Judiy toj Sion,
ex jun piky, tuˈn kyok takpaj tiˈj.
Me alkyeˈ knimil tiˈj, nlay tzˈel toj ttxˈixewch.