Add parallel Print Page Options

A qchwinqil tuˈn Xewbˈaj Xjan

Me atzin jaˈlin, ntiˈx jun kawbˈil kujxix te jun majx kyibˈajjo a at kymujbˈil kyibˈ tukˈa Crist, a Jesús, quˈn mi nchi anqˈin tzeˈnku ntqanin tachbˈil kyxmilil, qalaˈ tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan. Quˈn a tumil, a tzajnin tuˈn Xewbˈaj Xjan, ntzaj tqˈoˈn akˈaj chwinqil qe, noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist, a Jesús, ex ma qo tzaqpaj tjaqˈjo tumil tuˈn il ex te kyimin. Nlay qo klet tuˈn ojtxe kawbˈil, quˈn ntiˈ tumil tuˈn tjapin bˈaj quˈn, noq tuˈn tpajjo ojtxe qten nya bˈaˈn. Me atzin jaˈlin, ma qo tzaqpaj tuˈn qMan Dios, tuˈn saj tqˈoˈn Tkˈwal twutz txˈotxˈ, tuˈn tok te xjal tzeˈnku qe; me mix kubˈe tiˈj tuˈn il; qalaˈ tej tkyim te chojbˈil qil, ma kubˈ tiˈj tkyaqil il tuˈn. Tuˈntzin tjapin bˈajjo t‑xilin tumil ojtxe kawbˈil, mina nqo bˈet jaˈlin tzeˈnku ntqanin qxmilil, qalaˈ tzeˈnku taj Xewbˈaj Xjan.

Quˈn ayetziˈn, a nchi bˈet tzeˈnkuxjo taj ojtxe kyten, ex oˈkx nchi ximin tiˈjjo nya bˈaˈn, a ntqanin kyxmilil. Me ayetziˈn, a nchi bˈet tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan, n‑ok tilil kyuˈn tzeˈnku taj Xewbˈaj Xjan. Quˈn qa noq oˈkx s‑ok qqˈoˈn qanmin tiˈjjo qxmilil, qo xeˈl tojjo najin te jun majx. Me qa ma tzˈok qxoˈn qanmin tiˈjjo taj Xewbˈaj Xjan, ktzajil qˈoˈn chwinqil te jun majx ex jun nukˈbˈil, a nlay bˈajx. Ayetziˈn k‑okil kyxoˈnx kyanmin tiˈjjo taj ojtxe kyten, ajqˈojqe tiˈj qMan Dios, quˈn kykyˈeˈ tuˈn tkubˈ kynimin tkawbˈil, ex nlay japin kyuˈn. Tuˈnpetziˈn, aye nchi bˈet tzeˈnkuxjo ntqanin tachbˈil kyxmilil, mi ntzalaj Dios kyiˈj.

Me ayetzin kyeˈ mi nchi bˈeta tzeˈnkuˈ ntqanin kyxmilila, qalaˈ tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan, qa matxixix ten Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, quˈn qa ntiˈ Xewbˈaj Xjan, a T‑xew Jesucrist, toj kyanmiˈn, nya te Cristqiˈy. 10 Me qatzin qa najle Crist toj kyanmiˈn, exla qa ma kyimjo kyxmilila tuˈn tpaj kyila, me metzin kyanmiˈn, ok k‑anqˈil te jun majx tukˈa Dios, quˈn tuˈn ma tzˈok tzˈaqle twutz. 11 Ex qa najle Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, kjawil anqˈin kyxmilila tuˈn, tzeˈnku jatz anqˈin te Crist, a Jesús, juntl majl kyxol kyimnin tuˈn Xewbˈaj Xjan, a T‑xew qMan Dios.

12 Tuˈnpetziˈn erman, nya bˈaˈn tuˈn qbˈet tzeˈnku ntqanin tachbˈil qxmilil. 13 Quˈn qa ma kubˈ qbˈinchin ikyjo, ok qo xeˈl toj najin te jun majx. Qalaˈ il tiˈj tuˈn qbˈet tzeˈnkuxjo taj Xewbˈaj Xjan, ex tuˈn tkubˈ qbˈyoˈn a tajbˈil ojtxe qteˈn, tuˈn mi qox lipel tiˈj, quˈn qa ma bˈantjo ikyjo, ok qo anqˈil te jun majx. 14 Quˈn kykyaqiljo nchi bˈet tzeˈnku taj Xewbˈaj Xjan, ayetziˈn tkˈwal Diosjo. 15 Quˈn a Xewbˈaj Xjan ma txi qkˈmoˈn, nya noq tuˈn qok te aqˈnil te jun majx, ex tuˈn qbˈinchin tzeˈnku ntqanin qxmilil. Quˈn qa ikyjo, at qxobˈil teˈ kawbˈil kujxix te Dios. Qalaˈ, a Xewbˈaj Xjan tzaj tqˈoˈn qoklin te tkˈwal Dios. Tuˈntzintzjo, nxi qqˈmaˈn te Dios: Ay ntatiˈy, qo chiˈ. 16 Quˈn axjo Xewbˈaj Xjan nqˈmante te qanmin qa ma qo ok te tkˈwal Dios. 17 Quˈn qa ma qo ok te tkˈwal Dios, at qoklin tiˈjjo tkyaqil etzbˈil o tzaj tqˈmaˈn, junx tukˈa Crist. Me il tiˈj nej tuˈn tikyˈx quˈn tzeˈnku ikyˈx te Crist tuˈn. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok qo jawil nimsin junx tukˈa toj tqoptzˈajiyil kyaˈj.

Tkyaqil tchˈiysbˈin Dios ok kkletil

18-19 Atzin jaˈlin, te weˈy, tkyaqiljo n‑ikyˈx quˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ mixla chˈin aku pon, tzeˈnku a tqoptzˈajiyil qMan Dios, a tzul, aj tjapin bˈajjo qanbˈil tkubˈ twutz txˈotxˈ, ex aj tyekˈajtz ankye qe tkˈwal Dios twutzxix. 20 Quˈn tkyaqiljo tchˈiysbˈin Dios ok tjaqˈ tqanbˈil, tuˈn tqˈayj, ex tuˈn tkyim, me nya kyuˈnx kyibˈx, qalaˈ tuˈn tajbˈil qMan Dios, noq tuˈn tpaj il, teˈ tok twutz txˈotxˈ. Me attaq jun qˈuqbˈil kˈuˈjbˈaj, 21 tuˈn tjapin bˈajjo qanbˈil lo, ex tuˈn tok tkyaqil tchˈiysbˈin tojxix tzaqpibˈl manyor tbˈanilxix te qMan Dios, a saj qˈoˈn kye tkˈwal. 22 Quˈn bˈiˈn quˈn, qa jaˈlin tkyaqil tchˈiysbˈin Dios ntˈinin, ex n‑ikyˈx tuˈn, tzeˈnku n‑ikyˈx tchyoˈn kˈwal tuˈn jun qya, aj tja qˈiˈn. 23 Ex nya oˈkxjo tchˈiysbˈin Dios, qalaˈ ikyxjo qe, exla qa ma tzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj qanmin te jun kujsbˈilte tiˈj a ktzajil qkˈmoˈn toj kyaˈj, nqo tˈiˈnin toj qanmin, ex nqo ayon tiˈj tqˈijil, tuˈn t‑xi tqˈmaˈn kywutzx tkyaqil xjal, qa o tzaj qˈoˈn qoklin te tkˈwal Dios, ex tuˈn tkotpit qxmilil tjaqˈjo qanbˈil. 24 Tej qklet, bˈeˈx qe qkˈuˈj tiˈjjo etzbˈil toj kyaˈj, me naˈm qkˈmonte, quˈn noqit oje, mitla nqo ayontltz tiˈj. Quˈn ¿Tiquˈnil tuˈn qayonl tiˈjjo a atl? 25 Qalaˈ a etzbˈil nqo ayon tiˈj, naˈmx qetzinte. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn qayon tiˈj tukˈa tqˈuqbˈil qkˈuˈj.

26 Ex axjo Xewbˈaj Xjan n‑onin qiˈj, tzeˈn tten tuˈn qnaˈn Dios, quˈn mi n‑el qnikyˈ teˈ taj. Me atzin Xewbˈaj Xjan nkubˈsin twutz qiˈj twutz qMan Dios tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ, a nlay bˈant qyolinte. 27 Me ante qMan, a Xpichˈil qanmin, ex n‑el tnikyˈ te tnabˈl Xewbˈaj Xjan, quˈn kubˈsin twutz qiˈj tzeˈnkuxjo tajbˈil qMan Dios kyiˈjjo o chi ok te te.

Mix aˈl aku tzˈel paˈnqe tiˈj tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios

28 Bˈiˈn quˈn qa ax Dios nkubˈ bˈinchinte tkyaqil, tuˈn tel wen toj kychwinqiljo aye nchi ok kˈuˈjlinte, a ayeˈ o chi ttxok tzeˈnkuxjo t‑xim. 29 Quˈn tkyaqil nimil noq ojtzqiˈnl tuˈn Dios atxix naˈmtaq tkubˈ xkye tkyaqil, ex ax jaw skˈoˈnkye, tuˈn kyok te tkˈwal, ex tuˈntzin tokjo Tkˈwal, a Jesús, te tnejil kyxol tkyaqil nimil. 30 Ex ayeˈ i jaw tskˈoˈn t‑xe tnejil, ma chi ttxok, tuˈn kyok te te. Ex ayetzin ẍi ttxok, i ok tqˈoˈn te tzˈaqle twutz. Ex aye ẍi ok tqˈoˈn te tzˈaqle, ma tzaj tqˈoˈn kyoklin toj tqoptzˈajiyil kyaˈj.

31 ¿Tzeˈntzila quˈn? Qa a Dios at qukˈa, ¿Altzila kye aku tzˈok meltzˈajtz qiˈj? 32 Quˈn mipe xkubˈ t‑xkˈaˈyin te Diostz a Tkˈwalku, quˈn ma txi tqˈoˈn tuˈn tkyim tuˈn qpaj. ¿Nyaˈpela ktzajil tqˈoˈntz tkyaqiljo at tajbˈin qe junx tukˈa Tkˈwal? 33 A Dios o jaw skˈoˈnqe tuˈn qok te tzˈaqle twutz. ¿Ma atpela jun aku txi patinqe? 34 ¿Altzila kye jun aku ja yasintz qiˈj? ¡Mix aˈl! Quˈn ate Crist o kyim, ex o jaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin, ex lu at jaˈlin toj kyaˈj toj tman qˈobˈ qMan Dios, ex nkubˈsin twutz qiˈj. 35 ¿Ma atpela jun aku tzˈel paˈnqe tiˈjjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Crist? ¿Ma apelaˈ yajbˈil, a n‑ikyˈx quˈn, apelaˈ bˈis, ayepelaˈ ajqˈoj, tuˈnpelaˈ waˈyaj, tuˈnpelaˈ ntiˈ qxbˈalin, tuˈnpelaˈ xobˈajil, apelaˈ kyimin? 36 Quˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Tkyaqil qˈij n‑elje qiˈja tuˈn qkubˈ bˈyoˈn, noq tuˈn tpaja.
Ex nqo ok qˈoˈn tzeˈnku tal rit nxi qˈiˈn toj bˈiybˈil.

37 Me tojxix kykyaqiljo lo, ma kubˈ kyiˈj quˈn, noq tuˈn Crist, a kˈuˈjlinqo tuˈn. 38 Tuˈnpetziˈn, qˈuqle nkˈuˈja qa mix aˈl jun aku tzˈel paˈnqe tiˈj tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios: Exla qa ma qo kyim, exla qa itzˈqo; exla qa kyuˈn angel, exla qa kye taqˈnil tajaw il; exla qa a at tzaluˈn twutz txˈotxˈ jaˈlin, exla qa a tzul kanin; exla qa tkyaqil wiq kyipin aˈla. 39 Ex ikyxjo, mixla aˈlx aku tzˈel paˈnqe tiˈj Dios, jaˈchaqxla otoˈtz: Exla qa jawl, exla qa kubˈl. Ntiˈxla juntl tbˈinchbˈin Dios aku tzˈel paˈnqe tiˈjjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj, a ma tzaj tqˈoˈn tuˈn qAjaw Crist, a Jesús.