Add parallel Print Page Options

Jun yekˈbˈil te mejebˈlin

Ayiˈy erman, a ojtzqiˈn ojtxe kawbˈil kyuˈn; bˈiˈn kyuˈn qa a kawbˈil at toklin te jun xjal qa itzˈx. Ikyjo tzeˈnku jun qya, a ma jaw meje tukˈa tchmil. A itzˈxtaqjo tchmil, at toklin tkawbˈil mejebˈlin tibˈaj. Me qatzin qa ma kyimjo tchmil, ma tzaqpajjo qya tjaqˈjo tkawbˈil mejebˈlin, a attaq tibˈaj. Me qa ma jaw meje qya tukˈa juntl ichin, exsin itzˈx tchmil, aj kyˈaˈjil ikyjo. Me qatzin qa ma kyimjo tchmil, bˈeˈxpen ktzaqpajiltz tojjo tkawbˈil mejebˈlin, ex bˈaˈn tuˈn tjaw meje tukˈa juntl ichin, ex nya aj kyˈaˈjil ikyjo.

Ikytzin kyejiˈy, werman; o chi kyima noq tuˈn tkyimlin Crist. Ex atzin jaˈlin, ntiˈ toklin ojtxe kawbˈil kyibˈaja; qalaˈ ma chi oka te juntl chmilbˈaj, a Jesucrist, a jaw anqˈin kyxol kyimnin te jun majx. Tuˈnpetziˈn, qo ajbˈintzintz te bˈinchil teˈ bˈaˈn twutz qMan Dios.

Quˈn tej tzunxtaq nqo anqˈin toj ojtxe qten, ma tzˈajbˈiˈn ojtxe kawbˈil qe, tuˈn tyekˈin te qe qa bˈinchil ilqo, ex nqo ok tyekin tuˈn qbˈinchin il. Ex nkubˈ qbˈinchintaq ikyxjo tzeˈnku ntqanintaq tachbˈil qxmilil, ex noq tuˈn qxiˈ toj najin te jun majx. Me atzin jaˈlin, ma qo kyim tjaqˈ tipin ojtxe kawbˈil, ex mi txi qqˈoˈn qibˈ tuˈn qbˈinchinl il tzeˈnkuxjo ntqanin qxmilil. Tuˈnpetziˈn, ma qo tzaqpaj tuˈn qajbˈin te qMan Dios tuˈnjo akˈaj tumil, a tzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan, ex nya tuˈn ojtxe kawbˈil, a kyij tzˈibˈin.

Exla qa nimilqo, at il qoj

¿Tiˈtzila t‑xiliˈn tkyaqiljo lo? ¿Ma nyapetzila wentzjo ojtxe kawbˈiltz? ¡Mina! Quˈn tuˈn ojtxe kawbˈil s‑ele nnikyˈa tiˈjjo wila. Ikytziˈn, quˈn ex noqit nya ojtxe kawbˈil xqˈmante qa nya wenx tuˈn tel qanmin tiˈj jun tiˈ, mitla s‑el nnikyˈa te. Me noq tuˈn nukˈbˈil lo, ate il xkubˈ tzyuˈn weˈy, tuˈn tel wanmiˈn tiˈj tkyaqil. Quˈn noqit ntiˈ jun kawbˈil, ntiˈtla il. Quˈn tej kˈwalqinxtaqa, attaq nchwinqila, exla qa naˈmtaq tel nnikyˈa kyiˈjjo nukˈbˈil toj kawbˈil. Me atzin tej ẍin ntijiˈn, ma tzˈel nnikyˈa tiˈjjo nukˈbˈil; tzmaxitzin s‑el nnikyˈjiˈy te wila, ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx el npaˈn wibˈa tiˈj Dios, quˈn nyataq bˈaˈn nten twutz; ikyqintaqjiˈy tzeˈnku jun kyimnin. 10 Quˈn ikytziˈn, ma tzˈel nnikyˈa te qa a kawbˈil tzaj qˈoˈn, noq tuˈn tten nchwinqila te jun majx. Me noq tuˈn tpajjo wila, axjo kawbˈil, a bˈaˈn, nqanin wiˈja tuˈn nkyima. 11 Quˈn noq tuˈn il, bˈeˈx txˈixpitjo kawbˈil, ex ma chin kubˈ sbˈuˈn, tuˈn nxiˈy toj najin, noq tuˈnxjo kawbˈil, a nqanintaq wiˈja, tuˈn tpaj wila. 12 Quˈn ikytzin bˈiˈn quˈn, qa a kawbˈil xjanxix, ex qa a nukˈbˈil xjanxix, tzˈaqlexix ex wenxix. 13 Qa ikytzjo, ¿Ma apelaˈ kawbˈil wenxix kxel qˈin weˈy toj najin? ¡Mina! Qalaˈ ikytzin ate il xi qˈin weˈy toj kyimin. Quˈn ikytzin s‑ele qnikyˈjo te qa nimxix tipin il, ex qa noq tuˈn, xbˈante tkyaqil nya bˈaˈn wuˈn. 14 Quˈn bˈiˈn quˈn qa a kawbˈil, tuˈn qMan Diosx. Me ayintzin weˈ, kukx ntqanin nxmilila tuˈn nbˈinchiˈn nya wen, quˈn atzin ojtxe nteˈn xi kˈayin weˈy tuˈn wokiˈn te il. 15 Quˈn mi n‑el nnikyˈa te tiquˈnil mi nbˈant wuˈn a waja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn. Ex atziˈn a nkyˈeˈy tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn, atzin bˈantjo wuˈn. 16 Me qa a xbˈantjo wuˈn a nkyˈeˈy tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn, a nya wen, chi kawbˈil. Antza n‑ele nnikyˈa te, qa a kawbˈil, a iˈjlin wuˈn, wenxix. 17 Ex ante nya bˈaˈn nkubˈ bˈinchit, tzajnin tuˈn il, a at toj wanmiˈn. 18 Quˈn bˈiˈn wuˈn, qa nlay bˈant jun bˈaˈn tuˈn ojtxe nteˈn. Mix tuˈn waja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn bˈaˈn, me ntiˈ tumil tuˈn tbˈant wuˈn. 19 Quˈn mi nbˈantjo a bˈaˈn wuˈn, a waja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn, qalaˈ oˈkxjo nya wen, a nkyˈeˈy tuˈn tbˈant. 20 Qatzin qa kukx nkubˈ nbˈinchinjiˈy a nkyˈeˈy tuˈn tbˈant, antza n‑ele nnikyˈa te qa atx il toj wanmiˈn, ex ax nxi jkˈuˈn wejiˈy, tuˈn nbˈinchin il.

21 Tuˈn ikyjo, bˈiˈn wuˈn qa at jun tumil toj nwutza, tzeˈn tten tuˈn tbˈantjo bˈaˈn, me axixl il nkubˈ nej wuˈn, a nya wen. 22 Nnaˈn tzaljbˈil toj wanmiˈn, tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn tzeˈnku taj qMan Dios, 23 me n‑el nnikyˈa te, qa a ojtxe nteˈn jun ajqˈoj tiˈjjo bˈaˈn, a waja tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn. Atziˈn iljo luˈn, atzin jtzˈol wejiˈy, tuˈn wajbˈiˈn te. 24 ¿Tzeˈnxsila chin okiliˈy? ¿Altzila kye ktzaqpil weˈy tojjo ojtxe nteˈn, a nya bˈaˈn ntqanin tachbˈil nxmilila, a nxi qˈiˈn weˈy toj najin? 25 Me chjontex te qMan Dios; noq tuˈn qAjaw Jesucrist, quˈn a o tzaqpiˈn weˈy tjaqˈ tkyaqiljo luˈn.

At kabˈe tumil te wey: Jun, a wanmiˈn il tiˈj tuˈn tajbˈiˈn te Dios; tkabˈ, quˈn tuˈn xjalqiˈn, intinka toj joybˈil tuˈn il, tuˈn nkubˈ nbˈinchiˈn tzeˈnku ntqanin tachbˈil nxmilila, a ojtxe nteˈn.