Add parallel Print Page Options

Ma qo kyim toj twutz il, me ma qo itzˈje te qMan Dios

Qatzin qa ikyjo, ¿Ma kukxpela qo bˈinchiltzjo il, noq tuˈn tkubˈ tnajsin qMan Dios qil tuˈn t‑xtalbˈil? ¡Mina! Quˈn ma qo kyim toj twutz il, atxix tej xqo nimin, ex ntiˈ toklin qiˈj. ¿Tzeˈntzin ttentz tuˈn kukx tuˈn qbˈinchin il? Quˈn bˈin quˈn qkyaqilx, a ma qo kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ toj tbˈi Crist, a Jesús, tuˈntzin qyekˈinte kywutzxjal, qa ma qo kyim junx tukˈa, ikyxjo tzeˈnku jun kyimnin nkux muqet toj txˈotxˈ. Quˈn ikytziˈn, tej qkuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ikytziˈn tzeˈnku ma qo kux muqet junx tukˈa Crist, tej tkyim. Exsin tej qjatz toj aˈ, tzaj tqˈoˈn qMan Dios jun akˈaj chwinqil qe tzaluˈn twutz txˈotxˈ, ikyxjo tzeˈnku te Crist, tej tjaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin, tuˈn tipin tqoptzˈajiyil qMan Dios.

Quˈn qa ma tzˈok qmujbˈin qibˈ junx tukˈa Crist tojjo tkyimlin, tej qkuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, ex ikyxjo ma tzˈok qmujbˈin qibˈ tojjo akˈaj chwinqil, tuˈn tjawlintz anqˈin juntl majl. Quˈn bˈiˈn quˈn, qa a ojtxe qten ntiˈ tipin qibˈaj, quˈn nyakuj o jaw pejkˈit twutz cruz junx tukˈa Crist tuˈn tkyimlin, tuˈntzintla ntiˈ tipin il toj qchwinqil jaˈlin, ex tuˈntzintla mi qo okine te taqˈnil il tuˈn qil, quˈn qa ma qo kyim, ma qo tzaqpaj toj il.

Ex qa o qo kyim junx tukˈa Crist tiˈj tkyaqil nya wen toj qanmin, ma qe qkˈuˈj tiˈj, qa ok qo najal tukˈa te jun majx toj kyaˈj. Quˈn bˈiˈn quˈn, qa tuˈn tjawlintz anqˈin juntl majl Crist kyxol kyimnin, ntiˈ tipin kyimin tiˈj. 10 Quˈn tej tkyim Crist, bˈeˈx chjet til tkyaqil xjal tuˈn, a kchi nimil tiˈj. Tej tjatz anqˈin, lu nnajle tukˈa Dios jaˈlin. 11 Exsin ikyx kyejiˈy, kyqˈonktzin kyibˈa tzeˈnku kyimnin te il, me itzˈ te Dios, noq tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa, tuˈn Crist, a Jesús. 12 Tuˈnpetziˈn, mi txi kyqˈoˈn ambˈil te il, tuˈn tkubˈ tiˈj kyxmilila tuˈn, ex tuˈn tkubˈ kyniminjiˈy a ntqanin tachbˈil kyxmilila. 13 Ex mi txi kyqˈoˈn kyxmilila te bˈinchbˈil il. Qalaˈ, kyqˈonx kyxmilila te Dios te bˈinchbˈil bˈaˈn, quˈn ma chi kyima te il, noq tuˈn akˈaj kychwinqila, ex ma chi jatz anqˈiˈn juntl majl jaˈlin, me te Dios. 14 Ex atzin jaˈlin, ntiˈl tipin il kyibˈaja, quˈn ntiˈ kyokliˈn tiˈjjo a ntqanin ojtxe kawbˈil kyiˈja, a kyimin; qalaˈ noq tiˈjjo t‑xtalbˈil qMan Dios.

Taqˈnil Diosqo, tuˈn qnimbˈil tiˈj

15 ¿Tzeˈntzintz? ¿Ma okpela qo bˈinchiltz il, tuˈn nya otoˈkx tjaqˈ ojtxe kawbˈil, a nqanintaq qiˈj tuˈn qkyim, a qa at t‑xtalbˈil qMan Dios qukˈa te najsbˈil qil? ¡Mina!

16 Quˈn bˈiˈn kyuˈn, qa ma chi oka te kyaqˈnil jun xjal, il tiˈj tuˈn tkubˈ kynimiˈn. Exsin ikyxtzjo luˈn, qa ma txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn kybˈinchiˈn il, kchi okila te taqˈnil il. Me noq tuˈn kˈwel kynimiˈn il, kchi xel qˈiˈn tuˈn toj kyimin. Qalaˈ qa ma kubˈ kynimiˈn qMan Dios, kchi okila te tzˈaqle tuˈn. 17 Quˈn ojtxe, taqˈnil ilqetaqa. Me atzin jaˈlin, chjonte Dios, ma txi kynimiˈn tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, a tumil xnaqˈtzbˈil, a saj qˈoˈn kyeˈy. 18 O chi tzaqpaja te tipin il; atziˈn jaˈlin ma chi oka te taqˈnil bˈaˈn.

19 Nchin yoliˈn kyukˈiy tukˈa jun yol nya kuj, tuˈn tel kynikyˈa te, quˈn tuˈn naˈm telxix kynikyˈa te t‑xilin lo. Quˈn ikytziˈn tzeˈnku ojtxe, xi kyqˈoˈn kyxmilila te bˈinchil il ex tkyaqil wiq nya bˈaˈn; exsin ikyxtzjo jaˈlin, kyqˈoˈnx kyxmilila te bˈinchil bˈaˈn, tuˈn kyoka tzˈaqle, ex tuˈn kyanqˈiˈn toj jun kychwinqil saqxix twutz Dios. 20 Quˈn ojtxe, tej iteˈxtaqa te taqˈnil il, mi nchi okintaqa te bˈinchil bˈaˈn. 21 ¿Me tiˈtzin chˈin saj tqˈoˈn kyeˈy, tkyaqiljo a nchi txˈixwiˈy te jaˈlin? Quˈn tkyaqiljo anetziˈn, nqoˈx tiˈn toj kyimin te jun majx. 22 Me atzin jaˈlin tzaqpinqiˈy tjaqˈ tipin il, ex ma chi oka te taqˈnil qMan Dios. Quˈn atpen teˈ luˈn tajbˈin. O tzaj tqˈoˈn qe jun qchwinqil saqxix twutz, ex qo xel tiˈn toj jun tkabˈ chwinqil te jun majx, aj qkyim. 23 Quˈn atzin chojbˈil ntzaj tuˈn il, te kyimin. Me atzin toyaj qMan Dios ntzaj tqˈoˈn, jun chwinqil te jun majx, noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist, a Jesús, a qAjaw.