Add parallel Print Page Options

Ma qo klet noq tuˈn qnimbˈil

Atzin jaˈlin, qo ximin chˈin tiˈj Abraham, a ojtxe qxeˈchil. ¿Tiˈtzin xtyekˈe Dios tiˈj tbˈinchbˈin Abraham tuˈn tklet? Quˈn noqit tuˈn tbˈinchbˈin Abraham s‑oke tzˈaqle twutz Dios, atitla tumil tuˈn tnimsin tibˈ, quˈn tuˈnxitla tibˈtz xtkanbˈe kolbˈil. Me twutz Dios ntiˈx tumiljo ikyjo. Quˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios kyjaluˈn:

Ma niminte Abraham tiˈj Dios.
Ex noq tuˈn ikyjo, ma tzˈok qˈoˈn tzˈaqle tuˈn Dios.

Atzin jaˈlin, qa at jun aqˈnil ma bˈant jun taqˈin, il tiˈj tuˈn t‑xiˈ twiˈ tkˈuˈj, quˈn at toklin tiˈj, ex nya noq jun oyaj tuˈn t‑xiˈ te, noq tuˈn t‑xtalbˈil tajaw aqˈuntl. Me metzin qe tiˈjjo kolbˈil, ntiˈ tuˈn qaqˈnin tiˈj. Qalaˈ noq tuˈn qnimbˈil tiˈj qMan Dios, a nchi klet aj il tuˈn, ma qo ok tqˈoˈn te tzˈaqle twutz, ex ma qo klet tuˈn. Ax tqˈma qtzan Davidjo toj Tuˈjil Tyol Dios tiˈj xjal, a at tkyˈiwbˈil Dios tibˈaj, a ma tzˈok te tzˈaqle twutz, noq tuˈn t‑xtalbˈil qMan, ex nya tuˈn tbˈinchbˈin. Chiˈ kyjaluˈn:

Kyˈiwlinqexix kyeˈ xjal, ayeˈ ma kubˈ tnajsin Dios kyil,
ex mi n‑ok tqˈoˈnl twutz tiˈj kybˈinchbˈin.
Kyˈiwlinqexix kyeˈ xjal, ayeˈ mina ntzaj naˈntl kyil tuˈn qAjaw.

Ma qo yolin tiˈj, qa a Dios ok qˈoˈnte Abraham te tzˈaqle twutz, noq tuˈn tnimbˈil. A kyˈiwbˈil lo ¿Ma noqpela kyeku xjal aj Judiy, a aye tok kyechil tiˈj kychibˈjil, mo qa ikyxjo kyeˈ aye ntiˈ kyechil tok? 10 Kykaˈyinktziˈn Abraham. ¿Ma tzmaxipela s‑ok qˈoˈn Abrahamjo te tzˈaqle twutz Dios, tej tok techil, mo qa te naˈmtaq tok? Kxel nqˈmaˈn qa te naˈmtaq tok techil, ok qˈoˈn te tzˈaqle tuˈn Dios. 11 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ok qˈoˈn techil, noq te jun yekˈbˈil, ex jun kujsbˈilte qa otaq tzˈok tzˈaqle twutz qMan noq tuˈn tnimbˈil, a attaq, teˈ naˈmxtaq tok techil. Tuˈntzin ikyjo, ate Abraham tok te nim toklin kyxol nimil, ayeˈ ntiˈ kyechil tok, quˈn tuˈn naˈmtaq tok techil Abraham, tej tnimin. Ax Dios ma tzˈok qˈoˈnkye tzˈaqle twutz, noq tuˈn kynimbˈil. 12 Ex ax Abraham tok te nim toklin kyxol kykyaqiljo xjal, ayeˈ tok kyechil tiˈj kychibˈjil, ex lipcheqek tiˈjjo tnimbˈil Abraham, a attaq, tej naˈmxtaq tok techil.

A tziyin tuˈn Dios njapin noq tuˈn qnimbˈil

13 Quˈn bˈantnintaq tiˈj tuˈn Dios te Abraham ex kye jniˈ tyajil, qa tuˈntaq t‑xi qˈoˈn jniˈ twutz txˈotxˈ kye, tuˈn kyetzinte te jun majx; me nya tuˈn tjapin bˈajjo ojtxe kawbˈil kyuˈn, qalaˈ ikytzin noq tuˈn kynimbˈil tiˈj Dios. Tuˈntziˈn, ok tqˈoˈn Dios te tzˈaqle twutz. 14 Quˈn noqit tzmaxi at qoklin tiˈjjo etzbˈil, aj tjapin bˈajjo ojtxe kawbˈil quˈn, ntiˈtla tajbˈintzjo qnimbˈil, exsintla ntiˈ tajbˈintzjo a tziyin tuˈn Dios qe, quˈn ikytzintla quˈnx qibˈtz aku qo klet, ex nya tuˈn qMan. 15 Noqit ntiˈ kawbˈil, mitla nkawin Dios qibˈaj. Me at te kawbˈil tzajnin tuˈn Dios, me nlay qo klet, noq tuˈn tjapin bˈajjo kawbˈil quˈn, quˈn a ojtxe kawbˈil oˈkx nkawin qibˈaj tuˈn tpajjo qil. 16 Ex noq tuˈn t‑xtalbˈil Dios, tzaj ttziyin jun kolbˈilqe noq tuˈn qnimbˈil, ex ma tzaj tqˈoˈn te jun majx kye tyajil Abraham. Quˈn a tziyin tuˈn Dios nya noq kye xjal Judiy, qalaˈ ex ikyxjo a awo, qa ma qo nimin tzeˈnku te Abraham, exla qa Judiyqo mo minaj. Tuˈnpetziˈn, ma tzˈok Abraham manbˈaj te tkyaqiljo nimil, jaˈchaqx tzajninqetz, 17 ikyxjo tzeˈnku tqˈma Dios te Abraham toj Tuˈjil Tyol kyjaluˈn: K‑okil nqˈoˈn te manbˈaj te ilaˈ chˈuq xjalch.

Quˈn ate Dios nqˈonte kychwinqiljo kyimnin toj kyanmin, ex a kˈwel bˈinchin teˈ, a jniˈ naˈm tbˈant.

18 Tej ntiˈtaql tumil tuˈn Abraham tuˈn titzˈje jun tkˈwal, me xi tnimin a otaq tzaj tqˈmaˈn Dios te, qa iltaq tiˈj tuˈn tul jun tkˈwal, ex ul itzˈje jun tkˈwal. Ikytzin oke te manbˈaj te nimku chˈuq xjal, a tzeˈnkuxjo otaq tzaj tqˈmaˈn Dios toj Tuˈjil Tyol:
    Nimxix tyajila ktzajil nqˈoˈn, chi Diosjo te Abraham.

19 Tuˈn ikyjo, mix kubˈe numje Abraham toj tnimbˈil, exla qa otaq tijin. Ntiˈtaq jun tkˈwal otaq tzul tukˈa t‑xuˈjil, ex chˈixtaq tjapin te jweˈ kˈal abˈqˈe. Ex ikyxjo te Sara, a t‑xuˈjil, ex mibˈin tzˈalin, ex manyor bˈiˈẍ. 20 Me mix ja kaˈmin tkˈuˈj, ex mix ele tiˈjlin a otaq tqˈma Dios te. Qalaˈ noq kyjaˈ tkujsin tnimbˈil, ex qexix tkˈuˈj tiˈj, ex jaw tnimsin tbˈi Dios, 21 quˈn elnintaql tnikyˈ te, qa at tipin Dios tuˈn tjapin bˈaj Tyol, a tqˈma. 22 Tuˈntzintzjo, noq tuˈn tnimbˈil, ok qˈoˈn te tzˈaqle twutz Dios.

23 Kubˈ tzˈibˈin toj Tuˈjil Tyol Dios, qa ma tzˈok qˈoˈn Abraham tzˈaqle twutz Dios. Me nya noq tiˈj Abraham xyolineˈ, 24 qalaˈ ikyxjo te qe, qa ma qo nimin tiˈjjo Dios, a jaw anqˈsinte juntl majl qAjaw Jesús kyxol kyimnin. 25 A xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn tkyim, noq tuˈn tpaj qil, ex jaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin, noq tuˈn qok tzˈaqle twutz Dios.