Add parallel Print Page Options

Atzin jaˈlin, qa ikyjo, ¿Tiˈxixsin tajbˈintzjo tuˈn qok te Judiy, ex tiˈxixsin ktzajil tqˈoˈn a tuˈn tok qechil? ¡Ma nintzx tumil! Tnejilxix, ma txi tqˈoˈn te Dios Tyol kye Judiy. ¿Tiˈn kbˈajiltz qa atku junjun mi weˈ toj tnimbˈil? ¿Ma tuˈntzintzjo ikyjo, okla kyjel ttzaqpiˈn te Dios twenil kyukˈa, noq tuˈn tmeltzˈin te Dios tibˈ, ex tuˈn mi japin bˈaje Tyol? ¡Mina! Quˈn iˈchaqx tkyaqilx te xjaltz nikyˈil yol, me mete Dios kukx njapin bˈajx teˈ tuˈn, tkyaqiljo nkubˈ tqˈmaˈn, tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Ok k‑okila tzˈaqlexix noq tuˈn Tyola,
ex kˈwel kyiˈj xjal tuˈn, aj qa ma tzˈoka toj xjelbˈil kyuˈnch.

Me bˈalaqa at jun kyxola aku bˈant tuˈn t‑xi tqˈmaˈn jun t‑xim kyjaluˈn te kolbˈil tibˈ twutz til: Qa noq tuˈnjo qil, chilaˈ, nyekˈine qa ate qMan Dios wenxix, tuˈn otaq kubˈ tnajsin qil. Qatzin qa ikyjo, at tajbˈin qil te Dios tuˈn tnimsit tbˈi, noq tuˈn otaq kubˈ najsit. Qatzin qa ikyjo, ¿Tiquˈntz nkawin Diostz qiˈj, qa at tajbˈin qil te? Me mina, quˈn tkyaqiljo lo noq jun kyximxjal, ex ntiˈ tumil. Quˈn noqpetzin nya tzˈaqlexix te Diostz, ¿Tzeˈntzintla ttentz, tuˈn tkawin kyibˈaj kykyaqil? Me lu jun yekˈbˈil lo: Qa noq njaw bˈantjo jun yol wuˈn, ex qa ajo il lo nyekˈinte qa nimx tqoptzˈajiyil Dios, noq tuˈn tnajsit wila, ¿Tiquˈnil kchin kˈwel tkawin Diostza tzeˈnkuxjo jun aj il? ¿Nyaˈpela a taqˈin Diosjo tuˈn tnajsit qilch? ¡Ntiˈxla tumil ikyjo! Quˈn qa ikyjo, ¿Titzin quˈntz mi nqo bˈinchintz nya bˈaˈn, noq tuˈn tkubˈ tnajsin Dios qil, ex noq tuˈnjo lo, tuˈn tyekˈin twenil qMan? Quˈn apetzinkye xjaljo nkyximin te kolbˈil kyibˈ twutz kyil. Quˈn at junjun nstzˈimin yol qiˈja qa iky qxnaqˈtzbˈiljiˈy. Me ayetzin xjal luˈn, noqit aku tzaj tkawbˈil Dios kyibˈaj kujxix wen.

Qkyaqil aj ilqo twutz Dios

Atzin jaˈlin, ¿Ma awotzinqe, a Judiyqo, nimxixtl qoklin tzeˈnku txqantl? Mina. Quˈn ma bˈaj qyekˈin tojjo xnaqˈtzbˈil lo, qa kykyaqilxjal aj ilqe, exla qa Judiy ex qa nya Judiyqe. 10 Quˈn ikytzin ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios:

Mix aˈl jun xjal tzˈaqle twutz Dios,
me tukˈaxpetla jun.
11 Ex mix aˈl jun n‑el tnikyˈ te Dios,
ex mix aˈl jun njyon tiˈj.
12 Qalaˈ kykyaqil bˈajel txalpaj,
ex kykyaqilx ma cheˈx toj najin.
Ex mix aˈlx jun nkubˈ tbˈinchin bˈaˈn,
me tukˈaxpetla jun.
13 Ex tkyaqilxjo n‑etz toj kytzi,
ikytziˈn tzeˈnku ttzuwil jun kyimnin tokx toj jul.
Ex manyor sbˈulqe tukˈa kyyol.
Nchi kyˈixbˈe xjal tuˈn kyyol, tzeˈnku ttxˈaˈbˈl kan,
14 quˈn noq nchi qanbˈin ex nchi yasin kyiˈjxjal.
15 Ex jun paqx njaw kyikyˈin tuˈn kybˈujin.
16 Jaˈchax nchi bˈetitz, noqx nchi xitin, ex nkyij kyqˈoˈn bˈis.
17 Ex ntiˈx chˈin kymujbˈil kyibˈ kyukˈa kyukˈa.
18 Ex ntiˈx chˈin tchewil Dios kyiˈj.

19 Atzin jaˈlin, ojtzqiˈn quˈn, qa tkyaqiljo yol tzaluˈn nyolin qiˈj, a awo Judiyqo, quˈn ayetzin yol tzajninqe tojjo quˈj, a Tuˈjil Tyol Dios. Tuˈn ikyjo, ntiˈ jun qkolbˈil qibˈ twutz Dios, quˈn qkyaqil nqo bˈinchin il, ikytziˈn tzeˈnku ma qbˈi. Ex nya noq oˈkqox, qalaˈ tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ at kyil, ex ntiˈ jun tumil te kykolbˈil kyibˈ twutz Dios. 20 Tuˈn ikyjo, mix aˈlx junxjal aku kˈmet tuˈn Dios noq tuˈnjo kybˈinchbˈin, a tzeˈnku ntqˈmaˈn toj ojtxe kawbˈil. Qalaˈ noq a ojtxe kawbˈil nyekˈinte, tuˈn tel qnikyˈ te qa aj ilqo twutz Dios.

Ma qo ok tzˈaqle twutz Dios, noq tuˈn qnimbˈil

21 Me atzin jaˈlin, ma tzˈel qnikyˈ tiˈj qa ma qo ok tzˈaqle twutz qMan Dios, me nya tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil quˈn, quˈn ntiˈx tumil tuˈn tjapin quˈn; qalaˈ noq tuˈn qnimbˈil, quˈn ikytzin xi kyxnaqˈtzin jniˈ yolil Tyol Dios ojtxe, ex ikyxjo kyij tzˈibˈit toj tkyaqil Tuˈjil Tyol Dios. 22 Ma qo ok tzˈaqle qkyaqilx, a awo o qo nimin tiˈj Jesucrist, exla qa aj Judiy ex qa mina; quˈn twutz Dios jun elninqo qkyaqilx. 23 Quˈn qkyaqilx o qo bˈinchin il, ex toj qanmin najchaq otoˈ tkˈatz tqoptzˈajiyil qMan Dios. 24 Tuˈn ikyjo, ntiˈtaq tumil tuˈn tchjet qil quˈnx, quˈn qkyˈeˈtaq tiˈj. Me ante Dios, noq tuˈn t‑xtalbˈil, ma qo ok te tzˈaqle twutz, quˈn ma qo kotpit toj qil tuˈn Crist, a Jesús. 25 Ma tzˈajbˈin tchkyˈel Jesucrist tuˈn qMan Dios te chojbˈil qil, tej tkyim twutz cruz te qxel, aj qa ma qo nimin tiˈj. Ma bˈantjo luˈn noqtzin tuˈn tyekˈin qa ate Dios tzˈaqlexix. ¿Me tiˈn xbˈaj kyukˈa xjal ojtxe, tej naˈmtaq tkyim Jesús? Ma tzikyˈx tnaˈljtz il tuˈn Dios, a otaq bˈant kyuˈnxjal ojtxe, aye a xi kynimin qa iltaq tiˈj tuˈn tul Kolil. 26 Bˈajjo luˈn noq tuˈn tyekˈit jaˈlin, qa tzˈaqlexix qMan Dios, ex qa kukx tzˈaqle, ex ma qo ok tqˈoˈn te tzˈaqle twutz, noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Jesús.

27 ¿Ma oktzin kjawil qnimsin qibˈ tiˈjjo kolbˈilqe? Mina. Quˈn atzin kolbˈil nya quˈnx, ex nya tuˈn tjapin bˈajjo a ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil quˈn, qalaˈ noq tuˈn qnimbˈil. 28 Tuˈntziˈn ikyjo, bˈiˈn quˈn jaˈlin, qa ma qo ok tzˈaqle twutz qMan Dios noq tuˈn qnimbˈil, ex nya tuˈn qbˈinchbˈin bˈaˈn. 29 Quˈn ex bˈiˈnxix quˈn qa a qMan Dios te tkyaqil xjal, ex nya noq oˈkx kye aj Judiy. 30 Quˈn oˈkx junchˈin Dios at, ex ma qo ok tzˈaqle twutz, noq tuˈn qnimbˈil teyile junjun, iˈchaqxla Judiy mo minaj. 31 Ikytziˈn, ma qo klet noq tuˈn qnimbˈil, ex nya tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil quˈn. ¿Ma tzuntzin ntqˈmaˈn tuˈnjo lo qa ntiˈ tajbˈin ojtxe kawbˈil? ¡Mina! Quˈn at tajbˈin toj qchwinqil jaˈlin.