Add parallel Print Page Options

A tkawbˈil Dios kujxix wen

Tuˈnpetziˈn, ntiˈx jun kolbˈil teˈy, qa nyolbˈiˈn tiˈj jun bˈinchil il, ex qa ikyxl tejiy nbˈant tuˈn. Quˈn tibˈajxa kˈwele tzˈaqjo tyola. Quˈn bˈin quˈn, qa a Dios kkawil kyibˈajjo jniˈ bˈinchil il. ¿Ma oktzin ktzaqpajila toj twutza te najin, a tzul tuˈn Dios, a ay nyolbˈin kyiˈjjo nchi bˈinchin il? Quˈn tuˈn ikyjo, axl nbˈantjo tuˈn. Quˈn kxel nqˈmaˈn qa nimxix twenil Dios tiˈja. Ex nimx n‑ikyˈx tuˈn Dios noq tuˈn tbˈinchbˈiˈn, ex n‑ayoˈn Dios tiˈja, tuˈn tajtz tiˈj tanmiˈn. Exsin ante ntiˈx nximiˈn tiˈj tuˈn tnimin tiˈj Dios. Ex noq tuˈn tbˈinchbˈin nya bˈaˈn, n‑ele tikyˈiˈn Dios. Quˈn tukˈa tkyaqil twenil Dios, taj tuˈn tajtz tiˈj tanmiˈn, ex tuˈn tnimiˈn tiˈj. Ex noq tuˈn tchˈuẍil tanmiˈn, ma txi tkujsin tibˈa. Me tuˈn ikyjo, njax ttilinjiˈy tila tibˈajxa. Oktzin ktlabˈila, aj tul tqˈijiljo tkawbˈil Dios kujxix wen, ex aj tjapin kanin tqˈijil, jaˈ tuˈn tokiˈy toj paˈbˈin twutz Dios toj tumilxix. Quˈn tojjo qˈij anetziˈn, kxel tqˈoˈn Dios chojbˈil teyile junjun, tzeˈnkuxjo ntqanin tbˈinchbˈin. Kxel tqˈoˈn jun chwinqil te jun majx toj kyaˈj, exsin jun kyoklin tbˈanilxix tiˈjjo tqoptzˈajiyil qMan Dios, aye nchi jyon tiˈj, ex tok tilil kyuˈn, tuˈn kybˈinchin teˈ bˈaˈn tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Me metziˈn kyiˈjjo xjal nchi nimsin kyibˈ, ex kykyˈeˈ tuˈn tkubˈ kynimin yol, a twutzxix; qalaˈ oˈkx kyajjo tuˈn kyxi lipe tiˈj tkyaqil il, ktzajil tqˈoj Dios kyibˈaj, a kujxix wen. Ktzajil tqˈoˈn Dios nimx yajbˈil ex bˈis kyibˈajjo a nchi bˈinchin il; tnejilxix kye Judiy, ex ikyxjo kye nya Judiyqe. 10 Me meqetzin kyeˈ xjal, a nchi bˈinchin bˈaˈn, kchi jawil nimsin tuˈn Dios, ex ktzajil qˈoˈn kyoklin ex jun nukˈbˈil toj kyaˈj te jun majx; tnejilxix kye Judiy, ex ikyxjo kye nya Judiyqe.

11 Ikytziˈn, ntiˈ n‑ok tkaˈyin Dios kyxeˈchilxjal, quˈn tkyaqilxjal junx toklin twutz. 12 Tuˈnpetziˈn, kykyaqilxjo nchi bˈinchin il, aye nya Judiyqe, a mi bˈiˈn tkawbˈil Moisés kyuˈn, ok kchi kyimil tuˈnx kypaj. Ex ayetzin kye Judiy, a nchi bˈinchin il tiˈjlbˈinxiˈ tkawbˈil Moisés, ex ok kchi kyimil tuˈnxjo kawbˈil.

13 Qo ximin chˈin tiˈj tkyaqiljo kawbˈil. Quˈn nya noq oˈkx tuˈn tok qbˈiˈn, qalaˈ il tiˈj tuˈn tjapin bˈaj quˈn; ex tuˈn ikyjo, ma qo el wen. 14-15 Ex ikyxjo tukˈa tkawbˈil qMan Dios. Quˈn aye xjal nya Judiyqe, a ntiˈ bˈiˈn tkawbˈil Moisés kyuˈn; iˈchaqxla nya bˈiˈntz kyuˈn, me atku maj nkubˈ kybˈinchin wen, tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn kawbˈil, ex at maj qa mina. Quˈn ax kynabˈl nqˈmante alkye wen tuˈn kybˈinchinte, ex alkye nya wen. Atzintzjo luˈn nyekˈinte qa at jun kawbˈil kyukˈa toj kyanmin. 16 Tuˈn ikyjo, tkyaqil kybˈinchbˈin xjal toj ewajil, ok k‑yekˈil noq tuˈn Jesucrist, toj tqˈijil aj tkawin Dios, a tzeˈnkuxjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a ma txi nqˈmaˈn kyeˈy.

T‑xnaqˈtzbˈil Pabl kyiˈj xjal Judiy exsiˈn qechil, a twutzxix

17 Me atzin te, a ntqˈmaˈn qa Judiy xjala, ex qa qˈuqle tkˈuˈja tiˈj tkawbˈil Moisés, ex njaw tnimsin tibˈa noq tiˈjjo tbˈi Dios, 18 ex qa ojtzqiˈn tajbˈil tuˈn, exsiˈn tkawbˈil, a ntzaj xnaqˈtzintiy, ex qˈuqle tkˈuˈja tiˈj, qa kukx nkubˈ tbˈinchinjiˈy wen. 19 Ex ikyxjo qˈuqle tkˈuˈja tiˈj, qa ma tzˈoka nejinel kye mi n‑el kynikyˈ te Dios, tzeˈnku jun tzaj kyeˈ nchi bˈet toj qnikyˈin. 20 Nkubˈ t‑ximiˈn qa ma tzˈoka te xnaqˈtzil kyeˈ mi ojtzqiˈn Dios kyuˈn, ex kyeˈ kˈwal, a mi nkybˈiˈn. Tkyaqiljo lo qˈuqle tkˈuˈja tiˈj, quˈn qˈuqle tkˈuˈja qa tojjo ojtxe kawbˈil antza taˈye ttxuyiljo tkyaqil ojtzqibˈl, a twutzxix. 21 Me atzin te, a nxnaqˈtziˈn kye txqantl, ¿Tiquˈn mi nkubˈ t‑xnaqˈtziˈn tibˈa nej? Ex atzin te, a nyoliˈn qa nya wen tuˈn qelqˈin, ¿Tiquˈn akul te n‑elqˈin? 22 Ex ay, a nqˈmaˈnte qa nya wen tuˈn qkyˈaˈjin, ¿Tiquˈn akul te nkubˈ bˈinchinte nej? Ex ay, a nqˈmaˈnte qa nya wen tuˈn qkˈulin kywutzjo twutzbˈiyil juntl dios, ¿Me akupe te ma tzˈokx elqˈil toj tja kydiosxjal? 23 Me noq njaw tnimsin tbˈiy tibˈajjo ojtxe kawbˈil, ex n‑el tiˈjliˈn Dios, noq tuˈn mi nkubˈ tbˈinchiˈn a tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil. 24 Bˈisbˈajilxla ayiˈy Judiyqiy. Noq tuˈn kyxmiletzˈila ikyjo, kyij tzˈibˈit toj Tuˈjil Tyol Dios, qa noq tuˈn kypaja nchi yolin aye nya Judiy, qa ntiˈ tajbˈin Dios.

25 Twutzx teˈ qa alkye taj tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil tuˈn, at tajbˈin te te, tuˈn tel qitit techil tiˈj tchibˈjil, tzeˈnku kubˈ tzˈibˈit toj Tuˈjil Tyol Dios. Me qa mix japin tuˈn, exla qa tok techil, ikyx tzˈeleˈ tzeˈnku ntiˈ techil tok twutz qMan Dios. 26 Ex qa ma japin kawbˈil kyuˈn xjal nya Judiyqe, aye nya qitin kyechil, ikyx tzˈeleˈ tzeˈnqeku qitin kyechil twutz Dios. 27 Ex a xjal nya qitin techil tiˈj tchibˈjil, me qa ma japin tkyaqil Tyol Dios tuˈn, kjawil weˈ toj tqˈijil kawbˈil twutz Dios, tuˈn tkubˈ tzˈaqa tuˈn toj tila, a mi njapin tajbˈil qMan tuˈn, exla qa bˈiˈn ojtxe kawbˈil tuˈn, ex qitin techila. 28 Quˈn nyaqeku kye Ttanim Diosjo, a Judiy, a at kyechil tiˈjtzaqtz kychibˈjil, quˈn nya te qechiljo twutzxix, a n‑ok tiˈjtzaqtz qchibˈjil. 29 Qalaˈ atzin te xjaljo, a twutzxix Ttanim Dios, a Judiyxix, a tok techil tojxi tanmin, ex atzin te qechiljo twutzxix, a tok tojxi qanmin, a mi qˈanchaˈl, nya noq jun nukˈbˈil tzˈibˈin kyuˈnxjal, qalaˈ tuˈn Xewbˈaj Xjan. Qatzin qa ikyjo, nya kywutzxjal qo elil wen, noq tuˈn jun tiˈ toj qxmilil; qalaˈ twutz Dios, a ojtzqilte qanmin.