Add parallel Print Page Options

13  Kyqˈonx kyibˈa tjaqˈ kawil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, quˈn tuˈn ntiˈ jun kawbˈil, a nya tuˈn Dios; ex tkyaqil kawil, ax Dios qˈolte kyoklin. Tuˈnpetziˈn, qa at jun xjal mi nkubˈ tnimiˈn kawbˈil, n‑el tiˈjliˈn a tkubˈ tuˈn Dios. Ex ankyeˈ nkubˈ tbˈinchin ikyjo, ax n‑ok aj paj tiˈjx, ex kkawil Dios tiˈj. Quˈn aye kawil nya tuˈn kykawin kyiˈjjo nchi bˈinchin wen; qalaˈ kyiˈjjo nya wen nkybˈinchin. Tuˈnpetziˈn, qa taj te tuˈn mi txi kawiniˈy tuˈn kawil, bˈinchinkutzinjiˈy wen, ex axte kawil k‑yolil tiˈja qa wena, quˈn tkubˈ tuˈn qMan Dios tuˈn tajbˈin te. Me qatzin qa mina xkubˈ tnimiˈn, kxel kawin tuˈn, quˈn nya noq tokku te kawil; qalaˈ ax Dios qˈolte tuˈn tkawin kyiˈjjo kykyaqil nchi bˈinchin nya wen. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn tokx kyqˈoˈn kyibˈa tjaqˈ kawbˈil, nya noq oˈkx tuˈn mi cheˈxe kawiniˈy tuˈn, qalaˈ ikytzin ikyx tumiljo.

Tuˈnpetziˈn, kychjonxjiˈy tkyaqil wiq kˈaybˈil kye kawil, quˈn aye kawil nchi ajbˈin te Dios, ex at kyoklin tiˈjjo aqˈuntl lo. Ex kychjonxjiˈy tkyaqil kykˈasa, jaˈ kˈasbˈinaqiˈy, tzeˈnku chojbˈil te kawil, ex jniˈ kˈaybˈil. Ex qa at jun at toklin tuˈn tkubˈ nimit, kyniminkuy.

Mi chi anqˈiˈn noq tuˈn txˈex, me at jun kykˈasa; noq tuˈn kykˈuˈjlin te kyibˈa kyxolxa. Quˈn alkye nkˈuˈjlin tiˈj tukˈa, tuˈntzintzjo njapin tkyaqiljo tajbˈil qMan Dios tuˈn, a tzeˈnku ntqˈmaˈn toj ojtxe kawbˈil. Quˈn ntqˈmaˈn kawbˈil tuˈn mi kyˈaˈjiniy, ex mi bˈiyiˈn, ex mi tzˈelqˈiˈn, ex mi ja bˈant jun yol tuˈn tiˈj juntlch, ex mi pon tkˈuˈja tiˈjjo kyexjal. Quˈn tkyaqiljo luˈn ex jniˈ txqantl kawbˈil npon bˈaj noq tukˈa nukˈbˈil lo: Tuˈn tok kykˈuˈjliˈn kykyaqil kyxjalila tzeˈnkuxjo kyeˈ. 10 Ankye nkˈuˈjlin kyiˈj tukˈa, nlay kubˈ tbˈinchin jun nya bˈaˈn kyiˈj. Atzintza njapine bˈajjo t‑xilin ojtxe kawbˈil quˈn, tuˈn qkˈuˈjlin te qibˈ.

11-12 Toj tkyaqiljo lo, tzˈeltzin kynikyˈa tiˈj tqˈijil jaˈlin, quˈn o qo klet, ex chˈix tul qAjaw qˈilqe te jun majx. Tuˈnpetziˈn, kyqˈonktziˈn tilil, tuˈn kyjaw sakˈpaja toj kynimbˈila. Quˈn tkyaqiljo il chˈix tjapin bˈaj, tzeˈnku jun qnikyˈin, aj ttzaj t‑xe kyaˈj. Tuˈn ikyjo, kytzaqpinkjtzinjiˈy tkyaqil taqˈnbˈin qxopin, a bˈinchj il, ex kyktxunk kyibˈa tukˈa taqˈnil spikyˈin, a tajbˈil qMan, tzeˈnku jun xoˈl qˈaqˈ at xbˈalin ex tkxbˈil te joybˈil qˈoj. 13 Qo bˈet‑xix toj tumil ex toj spikyˈin, nya noq tuˈn qloˈn, tuˈn qtxˈujte, tuˈn qkyˈaˈjin, ex jniˈ tzeqbˈil, ex tuˈn qqˈojin, ex tuˈn tloˈchj qkˈuˈj. 14 Qalaˈ tuˈn tyekˈin qAjaw Jesucrist toj qchwinqil, tzeˈnku jun xbˈalin saq tok qiˈj kywutzxjal. Ex mi txi qqˈoˈn ambˈil tuˈn qbˈinchin a ntqanin ojtxe qteˈn, a nya wen.