Add parallel Print Page Options

Tzaj tqˈoˈn Dios toklin junjun nimil

12  Ayiˈy werman, nimxix nqˈaqˈin tkˈuˈj qMan Dios kyiˈja. Tuˈnpetziˈn, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn t‑xi kyqˈonjiˈy kyxmilila te tzeˈnku jun oyaj itzˈ, xjanxix ex tbˈanilx twutz qMan Dios. Quˈn atziˈn tumil kykˈulbˈiljiˈy luˈn, twutzxix ex tojxix tumil. Ikytziˈn, mi chi ok lipeˈy tiˈjjo kynabˈlxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ; qalaˈ kytxˈixpinks kynabˈla, tuˈntzin ttxˈixpitjo kychwinqila, tuˈn tokjo kynabˈla saqxix wen. Quˈn ikytzin k‑elile kynikyˈjiˈy te tajbˈil qMan Dios, a tbˈanilx, a tzˈaqlexix, a ntzalaj Dios tiˈj.

Noq tuˈn t‑xtalbˈil qMan Dios, ma tzaj qˈoˈn wokliˈn tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy, tuˈn mix aˈl jun, jaw tnimsin tibˈ kywutzjo txqantl; qalaˈ teyilex te junjun tuˈn tkubˈ t‑ximin tojxix tumil, tzeˈnkuxjo tnimbˈil o tzaj tqˈoˈn Dios. Quˈn ikytziˈn tzeˈnku qe, at jun qxmilil, ilaˈ elnin; ex nya ax toklin junjun. Ikytzin qteˈn, ma nintz qbˈaj, me ma tzaj qˈoˈn qoklin tuˈn qok te junxchˈin qxmilil, a t‑xmilil Crist. Quˈn teyilex te junjun toklin ma tzaj qˈoˈn tzeˈnkuxjo taj qMan Dios, tuˈn t‑xtalbˈil. Tuˈnpetziˈn, qa ma tzaj tqˈoˈn Dios qoklin tuˈn qyolin Tyol, qbˈinchinku tzeˈnkuxjo qnimbˈil ma tzaj tqˈoˈn. Ex qa ma tzaj tqˈoˈn tuˈn qajbˈin kye txqantl, qo okin bˈaˈnxix; ex qa ma tzaj tqˈoˈn tuˈn qxnaqˈtzin, qqˈonk tilil, tuˈn qxnaqˈtzin wen. Qa ma tzaj qˈoˈn tuˈn qoksin kykˈuˈj txqantl, bˈaˈn tuˈn tok tilil quˈn; qa ma tzaj qˈoˈn qoklin tuˈn qsipin chˈin tiˈjjo at qe, qqˈonx tukˈa tkyaqil qanmin. Ex qa ma tzaj qˈoˈn qoklin te nejinel, bˈaˈn tuˈn tjapin bˈajx quˈn toj tumil; ex qa ma tzaj qˈoˈn qoklin tuˈn tqˈaqˈin qkˈuˈj tiˈj jun qukˈa, qˈaqˈinx qkˈuˈj tukˈa tzaljbˈil.

¿Tzeˈntzin tuˈn qbˈete toj tumilxix?

Kykˈuˈjlink kyibˈa kyxolxa, nya tukˈa kabˈe kykˈuˈja. Kyiˈjlemiljiˈy tkyaqiljo nya wen, ex chi lipeka tiˈjjo wen. 10 Qˈaqˈinx kykˈuˈja kyxolxa nyakuj kyitzˈin kyibˈa, ex kyqˈonxa ambˈil te juntl, tuˈn tkubˈ kynimin kyibˈa kyxolxa. 11 Kyqˈonka tilil tiˈj kynimbˈila, ex mi chi kubˈ numja. Qalaˈ chi ajbˈinxita te qAjaw tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. 12 Chi tenxita toj tzaljbˈil, tuˈn qˈuqbˈil kykˈuˈja at; ex chi ayonxita tajbˈil qMan, qa ma tzaj jun tiˈ kyiˈja. Ex kukxit chi naˈnjiˈy Dios. 13 Chi oniˈn kyiˈjjo nimil, ayeˈ atx taj kye. Ex kyxkˈaminqekujiˈy toj kyjaˈy aye nchi kanin qˈolbˈil kyeˈy. 14 Mi txiˈ kyqaniˈn qanbˈil kyibˈajjo nchi bˈinchin mibˈin kyiˈja, qalaˈ kyqaninxa tkyˈiwbˈil Dios kyibˈaj. 15 Chi tzalajxa kyukˈa nchi tzalaj; ex chi oqˈa kyukˈa nchi oqˈ. 16 Chi tenxixa tukˈa nukˈbˈil kyxolxa. Mi jaw kynimsin kyibˈa, ex mi chi tzaj txˈixwiˈy tuˈn tok kymujbˈin kyibˈa kyukˈa tal mutxin xjal. 17 Mi kubˈ kybˈinchiˈn nya wen kyiˈjjo aye nchi bˈinchin nya wen kyiˈja; qalaˈ kyqˈonka tilil, tuˈn kybˈinchintejiˈy wen twutz tkyaqil. 18 Kyqˈonka tilil, tuˈn kyjyon tumil tuˈn kyanqˈiˈn tukˈa jun nukˈbˈil kyukˈa kykyaqil xjal. 19 Ayiˈy werman, kˈuˈjlinqiˈy wuˈn; mi txi kyqˈoˈn t‑xeljo nya wen tukˈa nya wen; qalaˈ kyqˈonkja tukˈa Dios, quˈn ate Dios kkawil. Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Quˈn ayin weˈ at woklin tuˈn nkawiˈn;
ex wukˈa weˈ kxelile, chi qAjaw.

20 Quˈn ikyxjo ntqˈmaˈn:
    Qa at waˈyaj tiˈj tajqˈoja, qˈonxa twach.
    Ex qa at kˈwaj tiˈj, qˈonxa tkˈwaˈch.
    Qatzin qa ma bˈantjo luˈn ikyjo, ktzajil tbˈis, ex ktzajil txˈixwe.

21 Mi txi kyqˈoˈn kyibˈa tuˈn tkubˈ kyiˈja tuˈn nya bˈaˈn; qalaˈ ate nya bˈaˈn tuˈn tkubˈ tiˈj, tuˈn wen nkubˈ kybˈinchiˈn.