Add parallel Print Page Options

Qmojim qibˈ qxolx

Ayiˈy werman, qa at jun kyxola ma kubˈ tzˈaq toj il, me ayetzin kyeˈ, ayiˈy waˈlqiˈy toj kynimbˈila, kyxkonksa, ex kywaˈbˈinkuy juntl majl toj tnimbˈil. Me chebˈeku kybˈinchinkuy, quˈn yajtzila qa ayekul kyeˈ ẍi kubˈ tzˈaq toj il. Bˈaˈnqexa; kyonim kyibˈa tuˈn tikyˈx yajbˈil kyuˈn, quˈn atzin tumiljo tuˈn tjapin bˈajjo Tkawbˈil Crist kyuˈn. Me qa at jun kyeˈ tkyˈeˈ tuˈn tkubˈ tbˈinchiˈn lo, noq tuˈn tnimsin tibˈ, ntiˈ tajbˈin ikyjo, ex ax nkubˈ sbˈunte tibˈ. Qalaˈ, ax te junjun k‑okil tkaˈyin tibˈ: Qa wen n‑ele toj twutz tzeˈnku taˈye, bˈaˈn ttzalaj, me nya tuˈn tok tqˈoˈn twutz tiˈj juntl. Quˈn teyilex te junjun k‑okil toj paˈbˈin twutz Dios, ex nlay tzˈok tqˈoˈn til te tpaj juntl. Ikytzin kyeˈ werman, alkye ntzaj kˈmonte Tyol Dios te jun xnaqˈtzil, il tiˈj tuˈn tkubˈ tpaˈn a at te tukˈa xnaqˈtzilte.

Mi kubˈ kysbˈuˈn kyibˈa ayexa. Quˈn mix aˈlx te Dios aku kubˈ sbˈunte, quˈn tzeˈnxjo kbˈantil tuˈnxjal, ikyx t‑xeljo ktlaˈbˈil. Altzin kye kˈwel bˈinchinte jun tiˈ nya bˈaˈn, a tzeˈnku ntqanin ojtxe tten, ikytzin t‑xeljo ktlaˈbˈil, ex kkyimil teˈ te jun majx. Me atzin teˈ a kˈwel tbˈinchin bˈaˈn, a tzeˈnku taj Xewbˈaj Xjan, ktlaˈbˈil tuˈn Xewbˈaj Xjan jun tchwinqil te jun majx.

Tuˈnpetziˈn, mi txi qtzaqpiˈn tuˈn qbˈinchin teˈ wen, tuˈntzin aj tkanin tqˈijil chojbˈil, kqlaˈbˈil jun chwinqil te jun majx. 10 Tuˈnpetziˈn, kukx qo bˈinchiˈn bˈaˈn qkyaqil kyiˈj tkyaqil xjal, me nejxix kyiˈj nimil.

At kolbˈil qe, nya tuˈn tok qechil, qalaˈ noq tuˈn qitzˈjlin tkabˈ majin

11 Kykaˈyinkutziˈn; ayinkuy ma chin kubˈ tzˈibˈiˈnte luˈn tukˈa ma nmaq ntzˈibˈiˈn. 12 Ayetziˈn xnaqˈtzil nchi qˈmaˈnte, qa ilxix tiˈj tuˈn tel qitit chˈin kytzˈumila te kyechila. Nkyqˈmaˈn ikyjo, noq tuˈn kyel wen kywutzxjal, ex noq tuˈn mi chi el ikyˈine, tuˈn tpajjo xnaqˈtzbˈil lo: Qa nya tuˈn qbˈinchbˈin at kolbˈil qe te jun majx, qalaˈ noq tiˈj Crist, a kyim twutz cruz te qxel. 13 Me ayetzin xjal luˈn, a kyaj tuˈn tok kyechila tiˈj kychibˈjila, me mi njapin tkyaqil ojtxe kawbˈil kyuˈn. Oˈkxnaj kyajjo tuˈn tok kyeˈ kyechil, noq tuˈn tjaw kynimsin kyibˈ, qa noq tuˈn kytzi nkubˈ kybˈinchinjiˈy a nkyqˈmaˈn. 14 Me metzin weˈ, nkyˈeˈy tuˈn tjaw nnimsin wibˈa. Qalaˈ, noq tuˈn nnimsiˈn tkyimlin qAjaw Jesucrist twutz cruz. Quˈn tkyaqiljo at twutz txˈotxˈ, a kyaj txqantl xjal, ntiˈl waja tiˈj, quˈn nyakuj kyimnin taˈye toj nwutza, ex nyakuj kyimninqiˈn toj twutz. 15 Ikytziˈn luˈn: Ex qa at qechil tok, ex qa mina, me qa at qnimbˈil tiˈj Crist, a Jesús, o qo itzˈje tkabˈ majin tuˈn qnimbˈil tiˈj. 16 Tuˈnpetziˈn, tkyaqiljo nbˈet tzeˈnku xnaqˈtzbˈil lo, a twutzxix Ttanim qMan Dios. Axit Dios kubˈ kyˈiwlin kyeˈy tukˈa jun nukˈbˈil ex tukˈa tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj.

17 Atzin jaˈlin, mix aˈl jun tuˈn tjaw yolbˈin wiˈja, quˈn nimx weˈ wechil ma tzˈok tuˈn ẍin bˈaj kyjubˈchiˈn xjal, noq tuˈn ẍinx lipeˈy tiˈj Jesús.

18 Ayiˈy werman, axit qAjaw Jesucrist qˈonte t‑xtalbˈil tojile kyanmiˈn kykyaqilxa. Ikyxitjo.