Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ Pabl yolil kyukˈa nejinel toj Ttanim Dios toj Jerusalén

Tbˈajlinxiˈ kyajlajaj abˈqˈe, in xiˈy juntl majla Jerusalén, junx tukˈa Bernabé, ex xi nkˈleˈn Tito wukˈiy. In xiˈy antza, quˈn otaq tqˈma Dios weˈy, qa iltaq tiˈj tuˈn nxiˈy. Tej nkaniˈn Jerusalén, ok qchmoˈn qibˈa noq kyukˈa nejinel, ayeˈ a nimxix kyoklin kywutz nimil, exsin xi nqˈmaˈn kye tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a nkubˈ nyolintaqa kyxoljo ayeˈ nya Judiyqe. Kubˈ nbˈinchinjiˈy ikyjo, quˈn wajtaqa tuˈn nbˈintiˈy qa wentaqjo nbˈant wuˈn toj kywutz nejinel, mo qa minaj. Quˈn nyataq waja noq tuˈn tkubˈ naj waqˈiˈn. Me bˈaˈn ele nyola toj kywutz tiˈj t‑xtalbˈil qMan Dios. Tuˈntziˈn ikyjo, mixpe a te Tito mix oke il tiˈj tuˈn tok qitit techil tiˈj ttzˈumil, tzeˈnku tzˈibˈin toj ojtxe qkawbˈila, awoˈy aj Judiy. Mix kubˈe nimitjo lo, quˈn a te Tito nya Judiy, qalaˈ aj griego. Quˈn junjun nyakuj nimil okx qxola toj ewajil, ex otaq tzˈok kykaˈyin qa ntiˈtaq techil Tito tok. Ex noq tuˈn ikyjo, ox chi labˈtex, tuˈn tkubˈ qniminjiˈy ojtxe kawbˈil, a tuˈn tel qitit ttzˈumil Tito, tuˈn tkyij toj wen twutz Dios. Me quˈn at jun qtzaqpibˈl tjaqˈ ojtxe kawbˈil jaˈlin, tuˈn qel wen twutz Dios noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Crist, a Jesús, mix kubˈe qniminjiˈy kyyol, quˈn qajtaqa tuˈn kukx tten Tbˈanil Tqanil kyukˈiy tzˈaqlexix, ex ntiˈ chˈintl tuˈn tok tzˈaqsit.

Me ayetziˈn nejinel toj Ttanim Dios Jerusalén, ayeˈ a nimxix kyoklin kywutz nimil, ntiˈ juntl tumil tzaj kyqˈoˈn weˈy, tuˈn tkujsit nyola. Tzeˈnku weˈ ntiˈ waja tiˈj alkyetaq kyoklinxjal, quˈn ntiˈ te Dios nqanin tiˈj. Qalaˈ, ayex kyexjal el kynikyˈ te, qa a Dios tzaj oqxenin teˈ aqˈuntl weˈy, tuˈn t‑xi wiˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil kye xjal nya Judiy, ikyxjo tzeˈnku xi toqxenin te Pegr kye aj Judiy. Quˈn ax te Dios tzaj smaˈn qey qkabˈila tuˈn qoka te tsanjil: Ante Pegr kyukˈa aj Judiy; ayintzin weˈ kyukˈa nya aj Judiyqe.

Tuˈnpetziˈn, ate Santyaw, Pegr ex Juan, aye nejinelqe te Ttanim Dios toj Jerusalén, el kynikyˈ te, qa a Dios tzaj qˈoˈnte wokliˈn tuˈn nyoliˈn Tyol kyxol nya aj Judiy. Ex noq tuˈn tok te jun yekˈbˈil qa otaq qo oka te kyukˈa, tzaj kyqˈoˈn kyqˈobˈ weˈy ex te Bernabé. Ex kubˈ kykˈuˈj, tuˈn qaqˈniˈn kyxoljo nya aj Judiyqe, ex ayetzin kyetz, kyxol qxjalila, aye Judiy. 10 Oˈkx tzaj kyqˈmaˈn qeˈy tuˈn qoniˈn kyiˈj xjal, ayeˈ yajqe. Me ataqpen wejiˈy n‑ok tilil wuˈn tuˈn tbˈant.

Ok iˈlin Pegr tuˈn Pabl toj tnam Antyokiy

11 Jun maj, teˈ tkanin Pegr toj tnam Antyokiy jaˈ intiniˈy, xi nqˈmaˈn toj twutz, qa nyataq bˈaˈn nbˈant tuˈn. 12 Quˈn tnejil, nwaˈntaq Pegr junx kyukˈa xjal nya Judiyqe. Me atzaj teˈ kyul kanin junjun xjal, a tzajninqe kyxol junjun tukˈa Santyaw, tukˈa jun kyximxjal, qa nyaxix toj tumiltaq a nbˈanttaq tuˈn Pegr. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx el tpaˈn Pegr tibˈ kyiˈj nimil, a nya Judiyqe, tuˈn twaˈntaq kyukˈa. Quˈn bˈeˈx tzaj t‑xobˈil kye xjal Judiyqe, a kyajxix tuˈn tjapin bˈajjo tkyaqil tkawbˈil Moisés. 13 Ex majqex kyeˈ txqantl nimil toj Antyokiy, a Judiyqe, ok lipe tiˈjjo t‑xmiletzˈil anetziˈn tuˈn tkaˈmin kykˈuˈj. Ex majxl te Bernabé ok lipe kyiˈj.

14 Atzaj teˈ kyok nkaˈyiˈn mitaq nchi bˈet toj tumil, a tzeˈnxtaqjo a ntyekˈin Tbˈanil Tqanil, bˈeˈx xi nqˈmaˈn te Pegr kywutz tkyaqil nimil. Nchijiˈy kyjaluˈn: Noq samiˈy Pegr, me mi nbˈeta toj tumil tuˈn t‑xima tojjo lo. Quˈn tnejil, nbˈeta ikyx tzeˈnku jun nimil, a nya Judiy, exsin nya ikyjo tzeˈnku jun Judiy, a nbˈettaq tzeˈnku ojtxe qkawbˈil. Ex wentaqjo ntbˈinchiˈn ikyjo, quˈn junchˈin kyoklin tkyaqil nimil twutz Dios, exla qa Judiy mo nya Judiy. Me qa ikyjo, ¿tiquˈniltz n‑ok tqˈoˈn il kyiˈjjo ayeˈ nya Judiyqe, tuˈn t‑xi kyiˈn tzeˈnqe aj Judiy? Ntiˈ tumila tojjo lo. 15 Quˈn awotzinqe Judiyqo toj qitzˈjlintz, ex nya tzajninqo kyxol xjal, aye mi ojtzqiˈn Dios kyuˈn. 16 Me bˈiˈnqe quˈn, qa mix aˈlx junqe kkletil noq tuˈn Judiyqe, ex tuˈn tjapin bˈaj ojtxe tkawbˈil Moisés quˈn, qalaˈ noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Klolqe Jesucrist. Tuˈnpetziˈn, o kubˈ qnimiˈnqe Jesucrist. Ex noq tuˈn ikyjo, qo kletil toj najin, ex nya tuˈn tjapin bˈaj ojtxe kawbˈil quˈn. Quˈn mix aˈlx junqe kkletil tuˈn ikyjo. 17 Quˈn ma qo klet noq tuˈn ma tzˈok qe qkˈuˈj tiˈj Crist, ex nya tuˈn tjapin ojtxe kawbˈil quˈn. Exla qa ma qo klet, ¿Ma nyatzin aj il qotz? ¿Ma apela Cristtz at tpaj tiˈjjo qil? ¡Mina! 18 Me qa ma kyij tiˈjliˈn tnimbˈila noq tuˈn t‑xiˈy juntl majl bˈinchil teˈ a ntqˈmaˈn ojtxe kawbˈil, tuˈn tnimsin tibˈa, axa at tpaj tiˈjxa. Atziˈn luˈn ikytzin tzeˈnku jun xjal nkubˈ tyuchˈin jun tiˈ, ex njaw tbˈinchin juntl majl. Ntiˈ tnabˈljo ikyjo. Ikytziˈn xi nqˈmanjiˈy te Pegr.

19 Quˈn a teˈ ojtxe kawbˈil nqanin qiˈj, tuˈn qkyim te chojbˈil qil, tuˈn mi njapin quˈn. Me bˈeˈx kyim Jesús te chojbˈil qil, ex nya il tiˈj tuˈn t‑xi qchjoˈn qil jaˈlin, qalaˈ noq tuˈn qbˈet tukˈa qMan Dios toj qchwinqil, ex tuˈn qajbˈin te; o qo ok tqˈoˈn Dios nyakuj o qo kyim twutz cruz junx tukˈa Kolil Jesús. 20 Ex atziˈn jaˈlin, nya wunx wibˈa itzˈqiˈn, qalaˈ noq tuˈn Crist, a najle toj wanmiˈn. Ex nchin bˈeta toj nchwinqila tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn tipin Tkˈwal qMan Dios, a qˈaqˈin tkˈuˈj wiˈja, ex xi tqˈoˈn tibˈ tuˈn tkyim noq tuˈn npaja. 21 Tuˈntziˈn ikyjo, nlay tzˈel wikyˈiˈn t‑xtalbˈil qMan Dios. Quˈn noqit aku chin kleta noq tuˈn tjapin bˈajjo ojtxe kawbˈil wuˈn, ntiˈxitla tajbˈiˈn tkyimlin Crist.

Bible Gateway Sponsors