Add parallel Print Page Options

Nya tuˈn qbˈinchbˈin aku qo klete

Atzin jaˈlin, werman, chi tzalajxa tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa Jesús, a tAjaw Tkyaqil. Te weˈy, ntiˈ tkyˈi tuˈn t‑xi nnaˈnjiˈy a o kyij ntzˈibˈiˈn; ikytzin nim tajbˈin te kyeˈy: Kykaˈyink kyibˈa kye xjal, a nya bˈaˈn nbˈant kyuˈn, a nya toj ttxolil nxaˈye kynabˈl. Noq kyaj tuˈn tok kyqitin jun techil tiˈj ttzˈumil kychibˈjila, tuˈn kyoka te kye, ex tuˈn kybˈinchiˈn jun tiˈ tibˈaj kynimbˈila tiˈj qAjaw Jesús. Qalatziˈn qe, awoxixqe at qechil tuˈn Xewbˈaj Xjan, a awo nqo kˈulin twutz qMan Dios. Ex tuˈn ikyjo, nqo tzalaj tuˈn ma qo ok te Crist, a Jesús, jaˈlin, ex nya tuˈn jun techil tiˈj ttzˈumil qchibˈjil, quˈn nya tuˈn qbˈinchbˈin kqebˈile qkˈuˈj te kolbˈilqe. Noqpetzin iky tetz, ayintla weˈ tnejil tuˈn tok qe nkˈuˈja tiˈj nbˈinchbˈiˈn. Quˈn wajxaq qˈijtaq witzˈjliˈn, tej tok qitit wechila tiˈj nchibˈjila, tuˈn tyajil Israelqiˈn; tzajninqiˈn tojjo jun chˈuq xjal, a tyajil Benjamín. Judiyqiˈn, ex Judiy ntatiˈy. Ex qa tiˈjjo tumil kykawbˈil Judiy, ojtzqiˈnjo lo wuˈn, quˈn jun Pariseyqintaqa. Ex qˈiˈnxixtaq wibˈa tuˈn kykubˈjo nimil wuˈn. Ex tuˈn tkubˈ bˈinchitjo tkawbˈil Moisés, mixtaq aˈl juntl aku tzaj qˈmaˈnte jun tyol wiˈja ex weˈy.

Tkyaqilxjo a anetziˈn, tbˈanilxtaq te weˈy. Me atzin jaˈlin, ntiˈl tajbˈin te weˈy, quˈn tuˈn o chin nimin tiˈj Crist. Quˈn, qa ma tzˈok nmujbˈin nchwinqila jaˈlin tukˈa ojtxe, ntiˈx tajbˈin nchwinqila ojtxe tzeˈnku jaˈlin, a ma tzaj tqˈoˈn Crist, a Jesús. Tuˈntzintzjo, tkyaqiljo a ojtxe, ma kyij nnajsin jaˈlin, ex ma kyij nqˈoˈn tzeˈnku tzˈis, quˈn tuˈn tbˈanilxix juntl nchwinqila o tzaj tqˈoˈn wAjawiˈy, a Jesucrist. Ex tzunx nchin tzalajxa, quˈn tuˈn junx nmujbˈil wibˈa, ex nchin bˈeta junx tukˈa. Nya waja txi nqˈmaˈn, qa tuˈn nnimbˈila tiˈj tkawbˈil Moisés, najsite wila; qalaˈ ikytziˈn, noq tuˈn nnimbˈila tiˈj Crist. Ex tuˈnxjo nnimbˈila tiˈj Crist, in kletiˈy tuˈn. 10 Ex tuˈntzintzjo, waja tuˈn wojtzqiˈntejiˈy tajbˈil qAjaw, ex tuˈntzintla nnaˈntejiˈy tipin Jesús toj nchwinqila, a tipin ikyx tzeˈnku tej tjatz itzˈje juntl majl kyxol kyimnin. Ex ikyxjo, waja tuˈn tikyˈx wuˈn, tzeˈnku ma tzikyˈx tuˈn, ex tzmaxi aj nkyima. Ikytziˈn, waja tuˈn tjapin bˈaj nnimbˈila tzeˈn tjapin bˈaj tuˈn qAjaw, tej tkyim. 11 Ex atzin jaˈlin, at jun qˈuqbˈil nkˈuˈja tiˈj jun tkabˈ chwinqil, a tbˈanilx wen, aj kyjatz anqˈin kyimnin.

Tok tilil quˈn tuˈn qkanbˈin teˈ a o tzaj ttziyin qMan Dios

12 Me ikytziˈn, nya tuˈnjo ma txi nqˈmaˈn kyeˈy, matzintla japin bˈaj tkyaqil wuˈn, ex matzintla chin oktza tzˈaqle. Qalaˈ ikytzin atzin lajoˈnxjo wuˈn, ex qˈuqlek nkˈuˈja tiˈj, tuˈntzin tjapin bˈantjo luˈntz. Quˈn tuˈnpen tpaj teˈ, ẍin tzaje ttxkoˈne weˈ Crist, a Jesús, tej nkleta tuˈn. 13 Werman, ayinxi nchinx qˈmante kyeˈy, nya mat japin tzqetjo luˈn wuˈn, a tuˈnjo nxi nqˈmaˈn kyeˈy. Qalatzin weˈ tuˈn tkubˈ nbˈinchin ikyjo kyjaluˈn: Tuˈn tkyij nnajsinjiˈy a tkyaqiljo ma kyij wiˈjxiˈy, ex tuˈn t‑xi wiˈn wibˈa kujxix wen, tuˈntzin tjapin bˈaj wuˈn a naˈmx kyul kanin, 14 ex tuˈntzin nkaniˈn tojjo a lajoˈnx wuˈn, ex tuˈn tkanbˈitjo a oyaj toj kyaˈj, qˈoˈntz tuˈn qMan Dios, atxix tej xqo ttxok, tuˈn qmujbˈin te qibˈ tukˈa Crist, a Jesús.

15 Qkyaqilx a ma qo kujix toj qnimbˈil, atzin qeˈ tuˈn tkubˈ qbˈise. Me meqa mikyxil kyeˈ kyxim, ax Dios kqˈolte tumil kyeˈy, 16 quˈn il teˈ luˈn tiˈj, tuˈn tkubˈ qximin, a ma tzˈel qnikyˈ te, ex tuˈn tkubˈ bˈinchit.

17 Ayiˈy werman, chi lipektziˈn wiˈja, ex tiˈjjo a nxi nqˈmaˈn, ex kykaˈyinktziˈn kyiˈjjo aye iky nchi bˈete tzeˈnku a o txi qxnaqˈtziˈn kyeˈy. 18 Tuˈntziˈn ikyjo, ilaˈx maj, o txi nqˈmaˈn kyeˈy, ex jaˈlin nxi nqˈmaˈn juntl majla tukˈa taˈl nwutza, quˈn tuˈn at ilaˈ nchi bˈet nyakuj ajqˈojqe tiˈj tcruz Crist, quˈn nkyqˈmaˈn qa nya noq oˈkx tuˈn tkyimlin Jesús at kolbˈil, qalaˈ il tiˈj tuˈn qqitin qechil tiˈj ttzˈumil qchibˈjil tuˈn qklet, chi chiˈ. 19 Toj najin chi xeˈle kye xjal anetziˈn, quˈn atzin kyachbˈil nya wen ma tzˈok te kydios, ex atziˈn kytzaljbˈil ikyjo, bˈaˈn tuˈn kytzaj txˈixwe tuˈn. Ex oˈkx nchi ximin kyiˈjjo kykyaqil nya bˈaˈn te twutz txˈotxˈ.

20 Me metzinqe qtanim, a jaˈ qo tenbˈile, antza taˈya teˈ toj kyaˈj, a jaˈ ktzajila juntl majl Jesús, a Crist ex tAjaw Tkyaqil, a nqo ayoˈn tiˈj. 21 Atzin kjawil txˈixpinte qxmililjo, a qˈiˈntaq quˈn twutz txˈotxˈ tzaluˈn, tuˈn tok tzeˈnku t‑xmilil Jesús toj kyaˈj, a tbˈanilx wen. Ex nya oˈkx kbˈantiljo tuˈn Jesús, qalaˈ okpe kbˈantil tetz tuˈn, tuˈn tokx tkyaqil tjaqˈ tkawbˈil, tuˈnxjo tipin.