Add parallel Print Page Options

Ex ikyx kyejiˈy, ayiˈy tajaw aqˈuntl; chi oka tzˈaqle ex toj tumil kyukˈa kyaqˈnila, quˈn bˈiˈn kyuˈn qa ikyqex kyejiˈy at jun kyeˈ kyAjaw toj kyaˈj, a nkaˈyin kyiˈja.

Ex ikyxjo, kukx chi naˈnjiˈy Dios, ex kyqˈonka tilil tukˈa tkyaqil kyanmiˈn tuˈn kynaˈn Dios. Ex kybˈinchinkuy tukˈa aqˈbˈil chjonte te Dios. 3-4 Ex ikyxjo chi naˈn Dios qiˈja, tuˈn ttzaj tqˈoˈn Dios ambˈil te qeˈy, tuˈn qyoliˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex tuˈn tpjetjo yol quˈn tukˈaxix tumil, a ewintaq tiˈj Crist. Ex chi naˈn Diosa wiˈja, tuˈn tbˈant nyoliˈn toj tumilxix, quˈn tuˈntzin tpajjo yol luˈn, intinkuxiˈy toj tze.

Ex ikyxjo tenxit kynabˈla, ex chi bˈet‑xita tojxix tumil kywutzjo nya nimilqe. Tzˈajbˈinxit kyuˈn tuˈn kyyekˈintejiˈy kynimbˈila kywutzxjal kykyaqil qˈij. Ex kukx chi yoliˈn toj tumil, me tukˈa jun yol bˈaˈn ex bˈunin wen, tuˈn kybˈinxjal kyiˈja. Tenxit kynabˈla, tuˈn kytzaqˈwintejiˈy yol tojxix tumil teyile junjun.

Jun qˈolbˈil tuˈn Pabl tuˈn tjapin bˈajjo yol lo

Ate qerman Tíquico, a kˈuˈjlinxix quˈn, at tzaluˈn wukˈiy, ex nimxix nmojin wukˈiy toj taqˈin qAjaw. Atzin kxel qˈinte nqaniljiˈy, tzeˈn intiniˈy. Tuˈnpetziˈn, kxel nchqˈoˈn tuˈn t‑xiˈ kyukˈiy, tuˈn t‑xi tiˈn qqanila, ex tuˈn ikyjo, ok knimsitiljo kykˈuˈja toj kynimbˈila. Ex ikyxjo ok kxeˈl Onésimo tukˈa, a kˈuˈjlin quˈn, ex waˈlxix wen toj tnimbˈil. Atziˈn erman luˈn jun kyxjalila; ex ayetziˈn kchi xel qˈinte tqaniljo tiˈj tkyaqiljo a nbˈaj tzaluˈn. 10 Ex ikyxjo, nxi tqˈoˈn Aristarco jun qˈolbˈil kyeˈy, quˈn a ichin lo, luˈ tkuˈx wukˈiy toj tze. Ex ikyxjo ncheˈx qˈolbˈiˈn tuˈn Marks, a tkˈwal titzˈin ttata Bernabé. Ex bˈiˈn jun tqanil kyuˈn tiˈj Marks. Tuˈnpetziˈn, qa ma pon kanin kyukˈiy, kykˈmoma tukˈa tkyaqil kyanmiˈn. 11 Ex ikyxjo ncheˈx qˈolbˈiˈn tuˈn Jesús, a Justjo juntl tbˈi. Kyxol kykyaqil nimil, a aj Judiyqe, oˈkqexjo ichin luˈn o chi aqˈnin junx wukˈiy toj taqˈin qMan, tuˈn kyyolin tiˈj Tkawbˈil Dios. Ex nimxix ma chi ajbˈin te qˈuqbˈil nkˈuˈja.

12 Ex ikyxjo, nxi tqˈoˈn Epafras qˈolbˈil kyeˈy. A ichin luˈn juntl kyxjalila, ex nimxix n‑ajbˈin toj taqˈin Crist. Kukx nnaˈnxix Diosjo kyiˈja, tuˈntzin kyweˈxixa toj kynimbˈila, ex tuˈn ttijinxjo kynabˈla, ex tuˈn tjapin bˈaj tkyaqiljo tajbˈil qMan Dios kyuˈn. 13 Ex o nliˈy qa n‑aqˈnin Epafras kujxix wen te kyxela, ex te kyxeljo Ttanim Dios toj Laodicey ex Hierápolis.

14 Ex ikyx te Lucas, a qˈanil, ex kˈuˈjlin quˈn, junx tukˈa Demas ncheˈx qˈolbˈiˈn kyuˈn.

15 Atziˈn jaˈlin, kyqˈolbˈinqexa Ttanim Dios toj tnam Laodicey, ex ikyx kyqˈolbˈinxjiˈy qya, Ninfa tbˈi, junx kyukˈa kykyaqil nimil, a nchi chmet toj tja.

16 Ajtzin tbˈaj kyuˈjinjiˈy uˈj luˈn, kysmaˈnxa toj Laodicey, tuˈn tjaw uˈjin kyxol Ttanim Dios antza. Ex ikyxjo, kyuˈjinksjiˈy uˈj, a xi nsmaˈn antza.

17 Kyqˈmanxa te Arquipo kyjaluˈn: Qˈonk tilila tuˈn tjapin bˈajjo aqˈuntl tuˈn, a o tzaj toqxenin tAjaw Tkyaqil tey.

18 Ayin wejiˈy Pabl, ma kubˈ ntzˈibˈinjiˈy qˈolbˈil kyeˈy luˈn. Chi naˈn Diosa wiˈja, quˈn loqiˈn intinkux toj tze. Noqit tzaj tqˈoˈn Dios t‑xtalbˈil kyeˈy. Ikyxitjo.