Add parallel Print Page Options

Jun qmujbˈil qibˈ tuˈn Xewbˈaj Xjan

Tuˈnpetziˈn, exla qa intinkuxa toj tze tuˈn tpaj qAjaw, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy tuˈn kyanqˈiˈn, tzeˈnkuxjo tuˈn tbˈant, a ayiˈy o chi txokliˈy tuˈn Dios tuˈn kyoka te te. Kymutxsinku kyibˈa, ex bˈunin chi yoliˈn. Kyyonkuy tajbˈil qMan kyukˈa txqantl nimil, ex kukx tzikyˈxi kyuˈn jun tukˈa juntl, tuˈn tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxolxa. Kyqˈonka tilil, tuˈn kukx tuˈn kymujbˈin te kyibˈjiˈy, a tzeˈnkuxjo ma tzaj tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan tnukˈbˈil te qmujbˈil qibˈ. Quˈn junchˈin Ttanim Dios, a t‑xmilil Crist, ex junchˈin Xewbˈaj Xjan, ex junchˈin qˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj tkyaqil nqo ayoˈn toj kyaˈj, a tzeˈnkuxjo xqo txokle. Ex noq junchˈin qAjaw at, ex junchˈin qnimbˈil, ex junchˈin jawsbˈil aˈ, a noq mujbˈinqe. Ex junchˈin Dios, a kyMan tkyaqil nimil, ex tibˈaj qkyaqil, ex n‑aqˈnin tuˈn qel wen, ex at qoj qkyaqil.

Me teyile junjunqe, exla qa junchˈin t‑xtalbˈil Crist, ma tzaj qˈoˈn junxilchaq qoklin, a tzeˈnkuxjo taj. Tuˈnpetziˈn, ikytzin ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Tej tmeltzˈaj toj kyaˈj, xi tiˈn tukˈa aye i kubˈ tiˈj tuˈn,
tuˈn kyxi tyekˈin kywutz tkyaqil toj nintz qˈij te tzaqpibˈl.
Ex xi tqˈoˈn junxilchaq kyoklinxjal.

Atzin jaˈlin, ¿Tiˈtzin ele yol lo, qa ma meltzˈaj toj kyaˈj? Atzin ntqˈmaˈn qa nej xkutz toj kyaˈj, tuˈn tkˈuˈl tzaluˈn twutz txˈotxˈ. 10 Ex atzin xkutz, axsin xjaxjo najchaq kyibˈajxi kyaˈj, tuˈntzin tnoj tkyaqil tuˈn tukˈa tkyaqil tqoptzˈajiyil.

11 Ex ax xi qˈonte toklin junjun tuˈn kyok te tsanjil, ex junjun te yolil Tyol Dios, a nkˈmoˈnte Tyol, ex junjun te qˈmal te Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ex junjun te kyikˈlel ex xnaqˈtzil, 12 tuˈntzintla kyok te taqˈnil, tuˈn kyajbˈin kye txqantl, tuˈn tchˈiyjo Ttanim Dios, a t‑xmilil Crist, 13 tzmaxi aj qpon qkyaqilx toj jun twutzxix qmujbˈil qibˈ toj qnimbˈil, ex tuˈn tel qnikyˈ tiˈj jniˈ t‑xilin Tkˈwal Dios. Ikytziˈn, qo okil te xjal tzˈaqle, tzeˈnkuxjo jniˈ t‑xilin Crist, 14 tuˈntzintla mi qo okil tzeˈnku kyekˈwal, a jun paqx ntxˈixpit kynabˈl, ex jun paqx nchex lipe tiˈj alkyechaqku xnaqˈtzbˈil, a nya toj tumil; ex nxi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kykubˈ sbˈuˈn kyuˈnxjal, a ẍtijqe, a nchi chuˈchin kyiˈj, tuˈn kyxiˈ toj jun bˈe te najin. 15 Atzin qe, qo yolin tiˈjjo twutzxix tukˈa jun yol te tqˈaqˈbˈil kˈuˈjbˈaj, tuˈntzin qchˈiy toj tkyaqil tumil, mujleqo tukˈa Crist, ajo nejinel tibˈaj Ttanim, a t‑xmilil. 16 Ex noq tuˈn Crist, tkyaqiljo t‑xmilil tmujbˈin tibˈ tiˈj, tuˈn taqˈin teyile tnej, tuˈntzintla tchˈiy, ex tuˈn kyonin te kyibˈ toj kyqˈaqˈbˈil kykˈuˈj, tzeˈnku taj.

Jun akˈaj qchwinqil tuˈn Kolil Jesucrist

17 Atzin kxel nqˈmanjiˈy, ex kxel woqxeniˈn toj tbˈi qAjaw, tuˈn mi chi anqˈiniˈy tzeˈnqeku xjal, a nya nimil tiˈj Dios, a nchi anqˈin tzeˈnku ntqanin kynabˈl, a ntiˈ tumil. 18 Toj qxopin taˈ kynabˈl, ex najchaq iteˈ tiˈj akˈaj chwinqil tuˈn Dios, quˈn ntiˈ tumil toj kywutz, tuˈn tpajjo tchˈuẍil kyanmin. 19 Ma tzˈel naj kynabˈl te txˈixwejil, ex ma txi kyqˈoˈn kyibˈ toj kyachbˈil, tuˈn tkubˈ kybˈinchin tkyaqil wiq tzeqbˈil, a nya wen.

20 Me atzin kyeˈ, mi s‑el kyxnaqˈtzin ikyjo tiˈj Crist. 21 Qalaˈ ma tzˈok kybˈiˈn te, ex ma chi xnaqˈtzajtza, a tzeˈnkuxjo twutzxix, a at tiˈj Crist. 22 Tuˈnpetziˈn, tzeˈnku nchi anqˈintaqa ojtxe, kytzaqpinkjiˈy ojtxe kyteˈn, a ntiˈ tajbˈin, a ma kubˈ sbˈuˈn tuˈn kyajbˈila nya wen. 23 Ex kytxˈixpinksjiˈy kyanmiˈn ex kynabˈla, tuˈn kyoka akˈaj toj tkyaqil. 24 Ex kyqˈoˈnksinjiˈy kyteˈn, a saqxix, a bˈantnin tzeˈnkuxjo taj Dios, tuˈntzintla tyekˈin jun kychwinqila twutzxix, a tzˈaqle, ex xjanxix kywutz kykyaqil.

25 Tuˈnpetziˈn, mi chi nikyˈin yola, qalaˈ teyile junjun tuˈn tyolin twutzxix kyukˈa tukˈa, quˈn qkyaqilx ma qo ok te junxchˈin Ttanim Dios, a t‑xmilil Crist. 26 Ex qa ma tzaj kyqˈoja, mi chi bˈinchin ila; ex atzin qˈoj mi txi kykˈuˈn ajxi tex qˈij. 27 Ikytziˈn, mi txi kyqˈoˈn ambˈil te tajaw il. 28 Ex aye ileqˈ, noqit mi chi elqˈin, qalaˈ tuˈn kyaqˈnin, ex tuˈn tbˈant jun tbˈanil aqˈuntl kyuˈn, tuˈntzintla tknet chˈin kyuˈn, tuˈn kysipin kyukˈa yaj.

29 Mi txi kyqˈmaˈn jun yol, a nya wen. Qalaˈ i tokin jun yol kyuˈn, a wen, a at tajbˈin tuˈn kychˈiyjo txqantl, tuˈntzintla at tkyˈiwbˈil Dios kyibˈajjo aye nchi bˈiˈn tiˈj. 30 Mi txi kyqˈoˈn ambˈil, tuˈn tbˈisin Xewbˈaj Xjan, quˈn noq tuˈn Xewbˈaj Xjan, ma txi tqˈoˈn Dios kyechila toj kyanmiˈn, tuˈn tel kynikyˈtzajila qa te Diosqiˈy, ex tuˈn kykotpaja tojjo tqˈijil tzul te paˈbˈin. 31 Mi chi yoliˈn kujxix kyukˈa kyukˈiy; ex mi txi kyqˈoˈn kyibˈa toj kyachbˈila; ex mi chi qˈojiˈn; ex mi chi ẍchˈiˈn tuˈn kyqˈoja; ex mi chi yasiˈn, ex mi kubˈ kybˈinchiˈn tkyaqil wiq il. 32 Qalaˈ, chi okxa wen, bˈunin kyanmiˈn jun tukˈa juntl. Kynajsinkuy kyila kyxola, tzeˈnku te Dios ma kubˈ tnajsin kyila tuˈn Crist.

Bible Gateway Sponsors