Add parallel Print Page Options

Atzin taqˈin Pabl kyxol nya Judiy

Tuˈnpetziˈn, ayiˈn Pabl intinkuxa toj tze, noq tuˈn tpajjo nchin yoliˈn Tyol Crist, a Jesús, noq tuˈn kyel wena ayiˈy, a nya Judiy.

2-3 Ma naˈmxsin kybˈintiˈy, qa a Dios tukˈa tkyaqil tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj saj yekˈin te weˈy, ex ma tzaj toqxenin, tuˈn t‑xi nqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil t‑xtalbˈil kyeˈy, a ayiˈy nya Judiy. Ajo Tbˈanil Tqanil lo, a t‑xim Dios ewintaq ojtxe, a tzeˈnkuxjo ma txi ntzˈibˈiˈn. Aj tjaw kyuˈjiˈn, antza k‑elile kynikyˈa tiˈj, qa wojtzqiˈnjiˈy, a t‑xim Crist lo, a mix xaye tchikyˈbˈin kywutzxjal ojtxe. Me atzin jaˈlin, ma tzaj tyekˈin Dios, tuˈn Xewbˈaj Xjan, kyejo xjan tsanjil Jesús, exqetziˈn xjan yolil Tyol Dios, aye i kˈmonte Tyol. Atzin t‑ximjo, a ewintaq lo: Qa noq tuˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil, aye nimil nya Judiy at kyoklin tiˈjjo etzbˈil, a tzajnin te Dios, junx kyukˈa nimil Judiy. Atzin jaˈlin ma chi oka te junchˈin Ttanim, ex at kyokliˈn junx tiˈjjo tkyaqil, a ma tzaj ttziyin Dios, noq tuˈn Crist, a Jesús.

Ex noq tuˈn nimxix tipin t‑xtalbˈil qMan, ma chin ok tqˈoˈn te taqˈnil tiˈjjo Tbˈanil Tqanil lo. Toj nwutza, ntiˈ wokliˈn kywutzjo tkyaqil txqantl toj Ttanim Dios. Me noq tuˈn t‑xtalbˈil qMan, ma tzaj tqˈoˈn wokliˈn, tuˈn t‑xi nqˈmanjiˈy Tbˈanil Tqanil jniˈ t‑xilin tqˈinimil Crist, a ntiˈ tbˈajil, kye nya Judiyqe. Ex ma tzaj toqxenin weˈy, tuˈn t‑xi nchikyˈbˈiˈn kywutz tkyaqilxjal, a t‑xilin t‑xim Dios, a ewintaq atxix te tnejil, quˈn iky tajbˈil Diosjo, a kubˈ bˈinchinte tkyaqil. 10 Quˈn ajo tajbˈil Dios, qa noq tuˈn Ttanim k‑elile kynikyˈ tkyaqil angel ex jniˈ at tipin toj kyaˈj ex twutz txˈotxˈ, tiˈjjo jniˈ t‑xilin tnabˈl Dios. 11 Quˈn ikyx t‑xim Diosjo atxix te tnejil, a naˈmtaq tkubˈ tbˈinchin tkyaqil. Ajo xim lo ma japin tuˈn qAjaw Jesucrist. 12 Atzin jaˈlin, at jun akˈaj tumil ma jqet, tuˈn qkyij qkyaqilx toj wen tukˈa Dios, noq tuˈn qnimbˈil tiˈj Crist, ex tuˈnjo qˈuqbˈil qkˈuˈj tiˈj.

13 Tuˈnpetziˈn, chin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn mi chi numjiˈy tuˈn tpaj tkyaqiljo n‑ikyˈx wuˈn, noq tuˈn tel kynikyˈa tiˈj Tbˈanil Tqanil, quˈn atzin yol lo, atzin kytzaljbˈiljiˈy.

Ajo t‑xilin tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Crist qiˈj qkyaqil

14 Tuˈnpetziˈn, nchin kubˈ mejeˈy naˈl Dios twutz qMan Dios kyiˈja. 15 Quˈn antza tzajnin qbˈi awo kˈwalbˈajqo te Dios, awo nimil tiˈj, exla qa toj kyaˈj, mo qa twutz txˈotxˈ. 16 Ex nxi nqaniˈn te Manbˈaj, a at nimxix tqˈinimil toj tqoptzˈajiyil kyaˈj, tuˈn ttzaj tqˈoˈn kyipiˈn, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, 17 tuˈntzintla tnajan Crist tukˈa tkyaqil tipin toj kyanmiˈn noq tuˈnjo kynimbˈila. Ex nchin naˈn Diosa kyiˈja, tuˈntzintla kyteˈn jikyinxix toj kynimbˈila, ex atitla nimxix tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxolxa, tzeˈnku jun tlokˈ tze, a nimx ma txaˈye; 18 ex tuˈntzintla telxix kynikyˈa tiˈj, kyukˈa tkyaqil nimil, jniˈ t‑xilin twutz, ex jniˈ tqine, ex jniˈ t‑xe, ex jniˈ tokxeˈ tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj Crist. 19 Ex nxi nqaniˈn, tuˈntzintla tel kynikyˈa tiˈjjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj lo, exla qa mi tzˈelpin bˈajx tuˈn tel kynikyˈa tiˈj tkyaqilx; ex tuˈntzintla tnoj kyanmiˈn te jun majx tukˈa tkyaqil t‑xilin Dios.

20 Atzin jaˈlin, qo qˈoˈn chjonte te qMan Dios, a at tipin tuˈn tbˈant nimxixtl tuˈn, tibˈaj tkyaqiljo nxi qqanin te, ex nqo ximin tiˈj, noq tuˈnjo tipin, a n‑aqˈnin toj qanmin. 21 Nimxit tbˈi kyxoljo Ttanim, noq tuˈn Crist, a Jesús, jaˈlin ex te jun majx.