Add parallel Print Page Options

At kolbˈilqe tuˈn t‑xtalbˈil qMan Dios

Quˈn ojtxe kyimnintaq otoˈye twutz Dios, noq tuˈn tpajjo tkyaqil qil ex jniˈ qachbˈil, a lipcheqoxtaq tiˈj tzeˈnkuxjo kyexjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a nkubˈ kybˈinchin tzeˈnku tajbˈil tajaw il, a kawil tibˈaj tkyaqil taqˈnil tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Ex ayetziˈn taqˈnil lo nchi aqˈnin toj kyanminxjal, a mi nkubˈ kybˈinchin tajbˈil qMan Dios. Ikytaqtzin tumiljo nqo bˈettaq qkyaqilx ojtxe, lipcheqoxtaq tzeˈnkuxtaq tajjo qtzeq, ex njapintaqjo qxim, a nya wen, a tzeˈnkuxjo ntqanintaq tachbˈil qxmilil. Tuˈntzin tpajjo jniˈ luˈn, toj qilxtaqqe, tuˈn qkyij tjaqˈ kujxix tkawbˈil Dios te jun majx, tzeˈnqeku txqantl.

Me ante Dios, noq tuˈn nimxix tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj, ma qo tkˈuˈjle nimxix, ex ma tzaj tqˈoˈn qchwinqil junx tukˈa Crist, exla qa kyimninqotaq twutz Dios tuˈn tpaj qil. Me noq tuˈn t‑xtalbˈil Dios, ma qo klete. Ex ma qo jaw anqˈin tuˈn, junx tukˈa Crist, a Jesús, ex ma qo kubˈ tqˈuqbˈin junx tukˈa toj tanmin kyaˈj. Kubˈ tbˈinchin ikyjo, noq tuˈn ttzaj tyekˈin kyexjal kyojjo tqˈijil tzul, at nimxix t‑xtalbˈil qiˈj, a nyekˈin tuˈn twenil qukˈa, noq tuˈn Crist, a Jesús. Quˈn noq tuˈn t‑xtalbˈil Dios, ma qo klete, tuˈn qnimbˈil tiˈj, ex nya tuˈn qbˈinchbˈin. Quˈn nya awox xqo jyonte, qalaˈ a Dios saj qˈonte qe. Ntiˈ tumil tuˈn tjaw qnimsin qibˈ, quˈn nya kyuˈnjo qbˈinchbˈin xknete kolbˈilqe. 10 Qalaˈ ate Dios saj qˈonte akˈaj qchwinqil. Ex ma qo anqˈin tuˈn Crist, a Jesús, tuˈn tkubˈ qbˈinchin bˈaˈn, a tzeˈnkuxjo xkubˈ t‑ximin Dios te tnejil.

At qmujbˈil qibˈ noq tuˈn Crist

11 Ex mi tzˈel naj toj kykˈuˈja, a ojtxe, toj kywutz aj Judiy, ntiˈtaq kyajbˈiˈn, quˈn nyataq tok kyechila tzeˈnku kye. Me te weˈy, ajo kyechil noq jun tiˈ tiˈj tchibˈjil kyxmilil, bˈinchin kyuˈnxjal, ex ntiˈ tajbˈin twutz qMan. 12 Quˈn kyojjo qˈij ojtxe, ntiˈtaq Crist bˈiˈn kyuˈn, ex nimxtaq nchi qˈojiˈn kyukˈa aj Judiy, a skˈoˈnqe tuˈn Dios, ex ntiˈtaq tumil tuˈn kykyija toj wen tukˈa Dios. Ntiˈtaq Dios toj kyanmiˈn tuˈn nya nimilqetaqa, ex ntiˈtaq jun qˈuqbˈil kykˈuˈja tiˈj jun akˈaj kychwinqila, aj kykyima. 13 Me atzin jaˈlin, noq tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa Crist, a Jesús, a ayiˈy, a najchaq iteˈtaqa tukˈa Dios ojtxe, ma chi oka jaˈlin te Ttanim, noq tuˈn tchkyˈel Crist. 14 Quˈn ate Crist ma tzˈok te qmujbˈil qibˈ, quˈn ma qo ok tmujbˈin te junchˈin Ttanim, exla qa Judiy, tzeˈnku weˈ, exla qa nya Judiy, tzeˈnku kyeˈ. Quˈn ma kubˈ tyuchˈin qˈoj, a attaq tzeˈnku jun nim maqbˈil qxol. 15 Ex noq tuˈnjo tkyimlin Crist, ma tzˈel tipin kawbˈil tukˈa tkyaqil nukˈbˈil ex jniˈ jikysbˈil qchwinqil, a noq tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios. Ex atzin jaˈlin, ma chi ok tmujbˈin kabˈe tnam, ayeˈ aj Judiy junx kyukˈa nya Judiy, tuˈn kyok akˈaj junx tukˈa, tuˈntzin at qmujbˈil qibˈ qkyaqilx. 16 Ikytzin tumiljo, noq tuˈn tkyimlin Crist twutz cruz, ma kubˈe tiˈjjo qˈoj, a attaq kyxoljo kabˈe tnam, ex ma chi kyij toj wen tukˈa Dios, ex ma chi ok qˈoˈn te junchˈin Ttanim. 17 Quˈn ma tzul Crist qˈmalte tqaniljo Tbˈanil Tqanil kolbˈil te kykyaqilxjal, exla qa ayiˈy, a najchaqtaq iteˈy tkˈatz Dios, exla qa aye Judiy, aye nqayintaq iteˈ. 18 Ex noq tuˈn Crist, ma jqet jun akˈaj tumil, tuˈn qkyij qkyaqilx toj wen tukˈa Manbˈaj, noq tuˈn Xewbˈaj Xjan.

19 Tuˈnpetziˈn, ma chi oka te Ttanim Dios, ex nya bˈetin xjalqiˈy jaˈlin, toj jun tnam, a nya kyeˈy. Qalaˈ at kyokliˈn tzeˈnqeku txqantl, a aye etzinqe tuˈn Dios, ex ma chi oka tajlal Ttanim. 20 Quˈn ma qo ok qkyaqilx nimil te jun ma tij ja, ex ma qo kubˈ qˈuqbˈin tibˈajjo tqˈuqil, a kyxnaqˈtzbˈil tsanjil Jesús, exqetziˈn jniˈ yolil Tyol Dios, aye i kˈmonte Tyol ojtxe. Ex aku Jesucristjo, tnejil abˈj te tqˈuqil, a nimxix toklin. 21 Noq tuˈn Crist, ajo ma tij ja kyja tjaw chˈiy toj ttxolil, tuˈn tok te jun ja te naˈbˈl Dios, a xjanxix tiˈj qAjaw. 22 Ex ikyqex kyejiˈy, ayiˈy nimil toj tnam Éfeso, junx ma chi jawe chˈiya, tuˈn kyoka te jun ja, jaˈ najle Dios tuˈn Xewbˈaj Xjan.