Add parallel Print Page Options

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Éfeso

Jun tqˈolbˈin Pabl kye nimil toj Éfeso

Ayiˈn Pabl jun tsanjil Jesucrist, noq tuˈn tajbˈil qMan Dios. Kxel ntzˈibˈinjiˈy uˈj lo te kyeˈy, ayiˈy nimil iteˈ toj tnam Éfeso, a ayiˈy waˈlqexix toj kynimbˈila tiˈj Crist, a Jesús.

Axit qMan Dios junx tukˈa qAjaw Jesucrist ktzajil qˈoˈnte t‑xtalbˈil ex jun kymujbˈil kyibˈa kyxola.

O qo kubˈ tkyˈiwlin Dios nimxix

Qnimsinks tbˈi Dios, a tDios ex tMan qAjaw Jesucrist. Noq tuˈn Crist, tzaj tqˈoˈn Dios toj qanmin jniˈ tkyˈiwbˈil te toj kyaˈj, a at tajbˈin qe tzaluˈn twutz txˈotxˈ. Quˈn o qo jaw tskˈoˈn Dios, a naˈmtaq tuˈn tkubˈ tchˈiˈysin twutz txˈotxˈ, tuˈn qok xjanxix, ex ntiˈ qkyˈi twutz. Ex noq tuˈn tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qiˈj, ma qo el tpaˈn, tuˈn qok tqˈoˈn te tkˈwal, noq tuˈn Jesucrist, a tzeˈnkuxtaqjo taj, a otaq bˈant tiˈj tuˈn. Tuˈnpetziˈn, kukx qo nimsin tbˈi qMan Dios tuˈn tbˈanilxix t‑xtalbˈil, a ma tzaj toyin qe, noq tuˈn Tkˈwal, a kˈuˈjlinxix tuˈn. Tuˈnjo tchkyˈel Tkˈwal ma qo kotpaj toj tkyaqil nya wen, ex ma kubˈ tnajsin qil, noq tuˈn nimku t‑xtalbˈil, a noqx ma tzaj tchitin qibˈaj, tuˈn ttzqet‑xix qnabˈl ex qojtzqibˈl. Ex ma tzaj tchikyˈbˈiˈn qe a t‑xilin t‑xim, a ewintaq ojtxe, a otaq kubˈ t‑ximin Dios tuˈn tjapin bˈaj noq tuˈn Crist. 10 Atzin t‑ximjo lo: Kchi okil tqˈoˈn Dios tkyaqil tjaqˈ junchˈin tnukˈbˈil Crist: Jniˈ at toj kyaˈj exsin twutz txˈotxˈ, a il tiˈj tuˈn tjapin tojjo tqˈijil.

11 Quˈn noq tuˈn Crist, o qo jaw tskˈoˈn Dios, tzeˈnkuxjo kubˈ t‑ximin t‑xe tnejil, tuˈntzintla qkˈmonte qetzbˈil. Quˈn nkubˈ tbˈinchin Dios tuˈn tjapin bˈaj tkyaqil t‑xim ikyx tzeˈnkuxjo taj. 12 Kubˈ tbˈinchin tkyaqiljo lo tuˈntzintla awo qeˈ, a Judiyqoˈy, a tnejil tuˈn tqe qkˈuˈja tiˈj Crist, tuˈn qoka te Ttanim te jun nimsbˈil tbˈi Dios, a nimxix t‑xilin. 13 Ex ikyqex kyejiˈy jaˈlin, ma chi ok kyeˈ te Ttanim junx qukˈiy, noq tuˈn Crist, tej t‑xi kynimiˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil. Ex tej t‑xi kynimiˈn, ma tzˈok kyechila toj kyanmiˈn, a Xewbˈaj Xjan, 14 a ma tzˈok te jun kujsbˈil Tyol qMan tiˈjjo qetzbˈil, a ktzajil tqˈoˈn, ajxi kykotpajjo tkyaqilx, a at toklin tiˈj, tuˈntzintla tjaw nimsitjo tbˈi, a nimxix t‑xilin.

Jun tnaˈj Dios Pabl kyiˈj nimil

15 Tuˈnpetziˈn, atxix teˈ nbˈintiˈy qa at kynimbˈila tiˈjjo qAjaw Jesús, ex qa at tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyiˈj tkyaqil nimil, 16 kukx nchin qˈonjiˈy chjonte te Dios kyiˈja, ex kukx nchi tzaj nnaˈnjiˈy toj nnaˈj Diosa. 17 Kukx nxi nqaninjiˈy te qMan, a tDios qAjaw Jesucrist, a nimxix tbˈi, tuˈn ttzaj tqˈoˈn kynabˈla toj kyanmiˈn, tuˈn tel kynikyˈa tiˈjjo jniˈ t‑xilin. 18 Ex kukx nxi nqaninjiˈy te Dios, tuˈn t‑xi tqˈoˈn tumil toj kyanmiˈn, tuˈntzin tel kynikyˈa tiˈj alkye t‑xilin tkyaqil, a nchi ayoˈn tiˈj toj kyaˈj, a ma chi txokliˈy tiˈj tuˈn Dios; ex tuˈn tel kynikyˈa tiˈj alkye t‑xilin tkyaqil at toklin Dios tiˈj, a awo Ttanimqo, a tbˈanilxix wen twutz; 19 ex tuˈn tel kynikyˈa tiˈjjo nimxix tipin Dios, a nbˈant tuˈn qukˈa, awo nimilqo. Atzin tipin lo ikyxjo tzeˈnkuxjo xkubˈ tyekˈin, 20 tej tjaw anqˈin Crist tuˈn kyxol kyimnin, ex ma kubˈ tqˈuqbˈin toj tman qˈobˈ toj kyaˈj kawil tukˈa. 21 Xi tqˈoˈn Dios toklin kyibˈajjo tkyaqil nukˈbˈil, ex tkyaqil kawbˈil, ex jniˈ at tipin, ex kykyaqiljo nejinelqe, ex tibˈaj tkyaqiljo a n‑ok qˈoˈn kyoklin tojjo tqˈijil jaˈlin, ex tojjo tzul kanin. 22 Ex kubˈ tqˈoˈn Dios tkyaqil tjaqˈ tkawbˈil Crist, quˈn xi tqˈoˈn toklin tibˈaj tkyaqil. Ex ikyxjo, xi tqˈoˈn toklin tuˈn tok te wiˈbˈaj, a nejinel, tibˈaj Ttanim. 23 Atziˈn Ttanim, atzin t‑xmilil Cristjo. Ex ntzqet‑xixjo Ttanim tuˈn, quˈn ante Crist ntzqet‑xix tuˈn tkyaqil.

Bible Gateway Sponsors