Add parallel Print Page Options

Ok Jesús toj joybˈil tuˈn tajaw il(A)

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xiˈ Jesús tuˈn tkujil Xewbˈaj Xjan tzma tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal toj, tuˈn tok toj joybˈil tiˈj tuˈn tajaw il, quˈn tjoy tajaw il ttxolil, tuˈn tel tikyˈin Jesús tkawbˈil tMan. Otaq kubˈ tpaˈn Jesús waˈyaj kaˈwnaq qˈij ex kaˈwnaq qnikyˈin, tuˈn tnaˈn Dios. Tuˈnpetziˈn, tzaj waˈyaj tiˈj. Tej tok tkaˈyin tajaw il ikyjo, tzaj laqˈe tkˈatz, tuˈn tok tnikyˈbˈin toklin, exsin xi tqˈmaˈn te: Qa Kˈwaˈlbˈajxixtza te Dios, qˈmanxa kye abˈj lo, tuˈn kyok te wabˈj, quˈn manyor waˈyajx tiˈja.

Me xi ttzaqˈwin Jesús: Kyij tzˈibˈin toj Tyol Dios, qa nya noq oˈkx tuˈn wabˈj k‑anqˈile texjal; qalaˈ ex tuˈn tkyaqiljo yol, a n‑etz toj ttzi Dios.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx xi tiˈn tajaw il Jesús toj xjan tnam te Jerusalén. Jax tkˈleˈn tzmax toj tjuchˈiljo tnejil ja te naˈbˈl Dios, a nimxix tweˈ. Ex xi tqˈmaˈn te: Qa Kˈwaˈlbˈajxixtza te Dios, xoˈnkuxsin tibˈtza, tuˈn tkupin tzmax twutz txˈotxˈ, quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn Tyol Dios kyjaluˈn:

Kchi tzajil tsmaˈn Dios t‑angel te kloltiy.
Ex kjawil qˈiˈn kyuˈn toj kyqˈobˈ,
tuˈntzintla mi kyˈixbˈiˈy twiˈ abˈj.

Me xi ttzaqˈwin Jesús: Ex ikyxjo ntqˈmaˈn toj Tyol Dios kyjaluˈn: Mi tzˈok tqˈonjiy qAjaw, a tDiosa toj joybˈil tiˈjch.

Ex juntl majl, xi tiˈn tajaw il Jesús tibˈaj jun wutz, ma nimxix tweˈ, ex xi tyekˈin tajaw il tkyaqil tnam twutz txˈotxˈ te, ex tkyaqiljo qˈinimil toj. Exsin xi tqˈmaˈntz: Kxel nqˈoˈn tkyaqiljo jniˈ chiˈ tey, qa ma kubˈ mejeˈy kˈulil nwutza.

10 Me ante Jesús xi ttzaqˈwin: Laqˈexa nkˈatza, ay, satanás, a tajaw il, quˈn ikytzin ntqˈmaˈn toj Tyol Dios: Kˈuliˈn oˈkx twutz qAjaw, a tDiosa, ex noq te, tuˈn tajbˈiniych.

11 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx el tpaˈn tajaw il tibˈ tiˈj Jesús. Ex bˈeˈx i ul junjun angel mojilte.

Tej t‑xi xkye taqˈin Jesús toj txˈotxˈ te Galiley(B)

12 Tej tbˈinte Jesús, qa otaq kux jpuˈn Juan, a Jawsil Aˈ, toj tze, bˈeˈx xiˈ toj txˈotxˈ Galiley. 13 Me mix kyjaye tene toj tnam Nazaret, qalaˈ bˈeˈx xiˈ toj juntl tnam toj txˈotxˈ te Galiley, Capernaum tbˈi, jun tnam nqayin taˈ ttzi nijabˈ, toj txˈotxˈ, a xi qˈon kye tyajil qtzan Zabulón ex te qtzan Neftalí, ayeˈ tkˈwal qtzan Israel. 14 Bˈajjo ikyjo, noq tuˈn tjapin bˈajjo a kubˈ ttzˈibˈin Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqˈma:

15 Ay, ttxˈotxˈ Zabulón, ex te Neftalí,
a tkˈatz Nim Aˈ Jordán,
ex jniˈqe iteˈk ttziyile ttxuyil aˈ
tojx txˈotxˈ te Galiley,
jaˈ najleqe xjal nya Judiyqe.
16 Ayeˈ xjal tojjo txˈotxˈ lo iteˈtaq toj qxopin toj kyanmin,
me o kyli jun nim tqan tzaj.
Ex ayeˈ najleqe tojjo txˈotxˈ,
a ikyˈin kyuˈnxjal ex te kyiminch,
quˈn nyakuj ntiˈtaq kyoklin.
Me atziˈn jaˈlin, ma kyli jun nim spikyˈin,
ex jun tqan tzaj, a tzunx nqopinx.

17 Atxixsiˈn ttzaj xkye taqˈin Jesús, tuˈn tyolin Tyol Dios, ex xi tqˈmaˈn: Ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, ex ku kymeltzˈaja tukˈa qMan Dios, quˈn a Tkawbˈil Dios toj kyaˈj ma tzaj laqˈe.

Tej kytzaj ttxkoˈn Jesús kyaje ichin nchi kyiẍintaq(C)

18 Nbˈettaq Jesús ttzi Nijabˈ te Galiley, tej t‑xi tkaˈyin kabˈe kyiẍil, kyitzˈin kyibˈ. Ataqtziˈn jun, Simun, a toktaq juntl tbˈi Pegr, junx tukˈa titzˈin, Andrés. Tzmataq nkux kyqˈoˈn kypa toj aˈ te tzuybˈil kyiẍ, 19 xi tqˈmaˈn Jesús kye: Chi lipeka wiˈja. Quˈn ayetzin kyeˈ nchi chmoˈn kyiẍ jaˈlin, me kchi xel nxnaqˈtziˈn tzeˈn tten tuˈn tbˈant kychmoˈn xjal tuˈn kyklet.

20 Jun paqx, kyij kytzaqpiˈn kypa te tzuybˈil kyiẍ, ex i xi lipe tiˈj.

21 Tej kyxi laqˈe chˈintl, i xi tkaˈyin Jesús kabˈetl xjal kyitzˈin kyibˈ, ayeˈ Jacob, a toktaq juntl tbˈi Santyaw, tukˈax titzˈin, Juan, tkˈwalqe Zebedey. Iteˈkxtaq toj jun bark tukˈax kytata nchi slepintaq kypa te tzuybˈil kyiẍ. I tzaj ttxkoˈn Jesús, 22 ex bˈeˈx kyij kytzaqpiˈn kybark tukˈax kytata, ex bˈeˈx i ok lipe tiˈj.

Tej t‑xnaqˈtzin Jesús nimku xjal(D)

23 Nbˈettaq Jesús toj tkyaqil txˈotxˈ te Galiley, ex nxnaqˈtzintaq kyojile junjun tnam antza kyojjo muˈẍ ja te kynaˈbˈl aj Judiy Dios. Nyolintaq Tbˈanil Tqanil tiˈj Tkawbˈil Dios, ex nqˈanintaq tkyaqil wiq yabˈil, a otaq tzˈok lemtzˈaj kyiˈjxjal. 24 El tqanil Jesús toj tkyaqil txˈotxˈ te Siria, ex i bˈaj tzaj kyiˈnxjal kyyabˈ tukˈa noq tiˈchaqku yabˈil, ex noq tiˈchaqku kyixkˈoj, exqetziˈn tzyuˈntaq kyanmin tuˈn taqˈnil tajaw il, exqetziˈn ntzajtaq nluˈlin kyiˈj, ex jniˈ qe kox; ex bˈeˈx i el weˈ tuˈn Jesús. 25 Nimx txqan xjal ok lipe tiˈj Jesús toj txˈotxˈ te Galiley, te txˈotxˈ Decápolis, te Jerusalén, te tkyaqil txˈotxˈ te Judey, ex kyoj txˈotxˈ jlajxi Nim Aˈ Jordán.